W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

INFORMACJE DLA GEODETÓW

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Garwolinie 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, II Piętro, Pokój nr 229

Obsługa zgłoszeń geodezyjnych

tel. (025) 68-42-971

tel. (025) 68-42-970

Pokój nr 228

tel. (025) 68-42-973

tel. (025) 68-42-976

tel. (025) 68-42-968

tel. (025) 68-42-969

Pokój nr 247

tel. (025) 68-42-966

e-mail: podgik@garwolin-starostwo.pl

Zgłaszanie prac

Zgłoszenia Prac Geodezyjnych odbywa się poprzez portal https://garwolinski.geoportal2.pl:8443/map/www/login.php?co=2

Po zarejestrowaniu się w systemie wygenerowany wniosek należy przesłać na maila 
i.celej@garwolin-starostwo.pl
z podaniem numeru uprawnień geodety kierownika prac.
 


Geodeci zgłaszający opracowania do celów sądowych dostarczają zaświadczenia (postanowienia sądu) o powołaniu na biegłego do danej sprawy.

Zgłoszenie prac geodezyjnych w formie papierowej przyjmowane jest na formularzu ZG-1.

Zgłoszenie prac geodezyjnych-uzupełniające przyjmowane jest na formularzu ZG-3.

Opłata

 1. Opłata gotówką bądź kartą w oddziale banku PKO BP (parter) w tut. urzędzie lub przelewem na konto
  PKO BP/O Garwolin nr 68 1020 4476 0000 8802 0022 4790,
  zgodnie z Dokumentem Obliczenia Opłaty,
  wystawionym na podstawie tabeli nr 11 załącznika do ustawy
  z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Opłatę pobiera się przed wykonaniem czynności urzędowej.
 3. Pobierana jest opłata za wysyłanie materiałów pod wskazany adres, zgodnie z ust. 11 i ust. 14 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052).
 4. Jeśli przepisy szczególne tak stanowią opłata nie jest pobierana.
Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – Art. 12 ust.3.  Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, udostępnia kopie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej "materiałami zasobu", dotyczących danego zgłoszenia prac niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty, o której mowa w art. 40a ust. 1. Ust. 4.  Termin określony w ust. 3 ma zastosowanie również do udostępnienia materiałów zasobu w związku z uzupełnieniem zgłoszenia prac. W przypadku braku konieczności uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 40a ust. 1, termin określony w ust. 3 jest liczony od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej uzupełnienia zgłoszenia prac.

Weryfikacja opracowań geodezyjnych odbywa się zgodnie z terminami ustanowionymi w artykule 12b ust 1a.

Załączniki do pobrania

Materiały

Złoszenie prac geodezyjnych
Zgloszenie-prac-geodezyjnych.xlsx 0.03MB
Wniosek o zamieszczenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń oraz na BIP-ie
Wniosek​_o​_zamieszczenie​_zawiadomienia​_na​_tablicy​_ogłoszeń​_oraz​_na​_BIP-ie.doc 0.03MB
Wniosek o dostęp do usługi „Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych”
wniosek-geodety-portal.pdf 0.06MB
Protokoł ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
Protokoł​_ustalenia​_przebiegu​_granic​_działek​_ewidencyjnych.docx 0.02MB
PROTOKÓŁ WZNOWIENIA ZNAKÓW GRANICZNYCH WYZNACZENIA PUNKTÓW GRANICZNYCH UJAWNIONYCH UPRZEDNIO W EWIDENCJI GRUNTÓW
Protokół​_wzowienia​_wyznaczenia.docx 0.02MB
Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku
wykaz​_zmian​_danych​_ewidencyjnych​_dotyczących​_budynków.docx 0.02MB
Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki
wykazzmian​_danych​_ewidencyjnych​_dotyczących​_działki.docx 0.02MB
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
Zawiadomienie​_wznowienie​_wyznaczenie​_ustalenie​_przyjęcie.docx 0.02MB
protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych v.08.2021
protokolustaleniagranicdziałek​_ewidencyjnych082021.docx 0.02MB
wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczacych działki v.08.2021
wykaz​_zmian​_danych​_​_ewidencyjnych​_​_dotyczacych​_​_działki​_08​_2021.docx 0.02MB
wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczacyh budynku v.08.2021
wykaz​_zmian​_danych​_ewidencyjnych​_dotyczacych​_budynku​_08​_2021.docx 0.02MB
Podstawa prawna

{"register":{"columns":[]}}