W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Dokumenty do pobrania

Dowody osobiste, meldunki, udostępnianie danych, PESEL, Centralny Rejestr Wyborców

Materiały

Formularz​_zgłoszenia​_utraty​_lub​_uszkodzenia​_dowodu​_osobistego
Formularz​_zgłoszenia​_utraty​_lub​_uszkodzenia​_dowodu​_osobistego.pdf 0.91MB
Wniosek​_o​_udost​_danych​_jednostkowych​_z​_rejestru​_mieszkańców​_oraz​_rejestru​_PESEL
Wniosek​_o​_udost​_danych​_jednostkowych​_z​_rejestru​_mieszkańców​_oraz​_rejestru​_PESEL.pdf 0.34MB
Wniosek​_o​_nadanie​_numeru​_PESEL
Wniosek​_o​_nadanie​_numeru​_PESEL.pdf 0.77MB
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_o​_zameldowaniu
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_o​_zameldowaniu.pdf 0.62MB
Klauzula dot. przetwarzania danych osobowycjh w zakresie ewidencji ludności
Klauzula​_dot​_przetwarzania​_danych​_osobowycjh​_w​_zakresie​_ewidencji​_ludności.pdf 0.39MB
Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych w zakresie dowodów osobistych
Klauzula​_dot​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_w​_zakresie​_dowodów​_osobistych.pdf 0.39MB
wniosek​_poswiadczenie​_pozostawania​_przy​_zyciu
wniosek​_poswiadczenie​_pozostawania​_przy​_zyciu.docx 0.02MB
wniosek​_o​_ujęcie​_w​_stałym​_obwodzie​_głosowania
wniosek​_o​_ujęcie​_w​_stałym​_obwodzie​_głosowania.pdf 0.36MB
Oświadczenie właściciela
Oświadczenie właściciela.docx 0.01MB
Oświadczenie sołtysa miejscowości
Oświadczenie sołtysa miejscowości.doc 0.03MB
Klauzula​_RZNP
Klauzula​_RZNP.docx 0.03MB
klauzula​_CRW
klauzula​_CRW.docx 0.02MB
Wniosek​_o​_zastrzeżenie​_lub​_cofnięcie​_zastrzeżenia​_numeru​_PESEL
Wniosek​_o​_zastrzeżenie​_lub​_cofnięcie​_zastrzeżenia​_numeru​_PESEL.pdf 0.54MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.09.2023 10:08 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marlena Salach
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dowody osobiste, meldunki, udostępnianie danych, PESEL, Centralny Rejestr Wyborców 7.0 27.02.2024 13:44 ug@wisniew.pl
Dowody osobiste, meldunki, udostępnianie danych, PESEL, Centralny Rejestr Wyborców 6.0 13.02.2024 10:16 ug@wisniew.pl
Dowody osobiste, meldunki, udostępnianie danych, PESEL, Centralny Rejestr Wyborców 5.0 29.12.2023 09:20 ug@wisniew.pl
Dowody osobiste, meldunki, udostępnianie danych, PESEL, Centralny Rejestr Wyborców 4.0 17.11.2023 10:52 ug@wisniew.pl
Dowody osobiste, meldunki, udostępnianie danych, PESEL, Centralny Rejestr Wyborców 3.0 13.11.2023 10:52 ug@wisniew.pl
Dowody osobiste, meldunki, udostępnianie danych, PESEL, Centralny Rejestr Wyborców 2.0 07.09.2023 11:54 ug@wisniew.pl
Dowody osobiste, meldunki, udostępnianie danych, PESEL, Centralny Rejestr Wyborców 1.0 07.09.2023 10:08 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Wnioski związane ze sprawami USC

Materiały

formularz​_usc​_małżeństwa
formularz​_usc​_małżeństwa.docx 0.01MB
formularz​_USC​_urodzenia
formularz​_USC​_urodzenia.docx 0.01MB
formularz​_USC​_zgony
formularz​_USC​_zgony.docx 0.01MB
wniosek​_o​_uzupełnienie​_treści​_aktu​_stanu​_cywilnego
wniosek​_o​_uzupełnienie​_treści​_aktu​_stanu​_cywilnego.odt 0.01MB
wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_zezwalającego​_na​_skrócenie​_miesięcznego​_terminu​_oczekiwania​_na​_zawarcie​_związku​_małżeńskiego​_
wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_zezwalającego​_na​_skrócenie​_miesięcznego​_terminu​_oczekiwania​_na​_zawarcie​_związku​_małżeńskiego​_.odt 0.01MB
wniosek​_o​_zmianę​_imienia​_dziecka​_w​_ciągu​_6​_miesięcy​_od​_sporządzenia​_aktu​_urodzenia
wniosek​_o​_zmianę​_imienia​_dziecka​_w​_ciągu​_6​_miesięcy​_od​_sporządzenia​_aktu​_urodzenia.docx 0.01MB
Wniosek o wpisanie zagranicznego wyroku rozwodowego
Wniosek​_o​_wpisanie​_zagranicznego​_wyroku​_rozwodowego​_2021-09-06.pdf 0.20MB
Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych w zakresie aktów stanu cywilnego i zmiany imion i nazwisk
Klauzula​_dot​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_w​_zakresie​_aktów​_stanu​_cywilnego​_i​_zmiany​_imion​_i​_nazwisk​_2021-09-06.pdf 0.39MB
wniosek​_o​_wpisanie​_zagranicznego​_aktu​_zgonu​_do​_rejestru​_stanu​_cywilnego
wniosek​_o​_wpisanie​_zagranicznego​_aktu​_zgonu​_do​_rejestru​_stanu​_cywilnego.odt 0.01MB
wniosek​_o​_wpisanie​_zagranicznego​_aktu​_urodzenia​_do​_rejestru​_stanu​_cywilnego
wniosek​_o​_wpisanie​_zagranicznego​_aktu​_urodzenia​_do​_rejestru​_stanu​_cywilnego.odt 0.01MB
wniosek​_o​_wpisanie​_zagranicznego​_aktu​_małżeństwa​_do​_rejestru​_stanu​_cywilnego
wniosek​_o​_wpisanie​_zagranicznego​_aktu​_małżeństwa​_do​_rejestru​_stanu​_cywilnego.odt 0.01MB
wniosek​_powrot​_do​_nazwiska​_noszonego​_przed​_zawarciem​_małżeńwstwa
wniosek​_powrot​_do​_nazwiska​_noszonego​_przed​_zawarciem​_małżeńwstwa.doc 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.05.2023 15:12 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marlena Salach
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wnioski związane ze sprawami USC 3.0 13.11.2023 10:53 ug@wisniew.pl
Wnioski związane ze sprawami USC 2.0 09.05.2023 15:35 ug@wisniew.pl
Wnioski związane ze sprawami USC 1.0 09.05.2023 15:12 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Wnioski dotyczące ulg w podatku rolnym

Materiały

Wniosek​_o​_przyznanie​_ulgi​_inwestycyjnej​_w​_podatku​_rolnym
Wniosek​_o​_przyznanie​_ulgi​_inwestycyjnej​_w​_podatku​_rolnym.docx 0.02MB
Wniosek​_o​_zwolnienie​_i​_ulgę​_w​_podatku​_rolnym​_z​_tytułu​_nabycia​_gruntów
Wniosek​_o​_zwolnienie​_i​_ulgę​_w​_podatku​_rolnym​_z​_tytułu​_nabycia​_gruntów.docx 0.02MB
Oświadczenie​_do​_ulgi​_inwestycyjnej​_w​_podatku​_rolnym
Oświadczenie​_do​_ulgi​_inwestycyjnej​_w​_podatku​_rolnym.doc 0.03MB
Oświadczenie​_o​_pomocy​_de​_minimis
Oświadczenie​_o​_pomocy​_de​_minimis.pdf 7.29MB
Wnioski o wydanie warunków zabudowy i przyłączenia do sieci

Materiały

Wniosek o wydanie warunków zabudowy - wzór 2022
Wniosek​_o​_wydanie​_warunków​_zabudowy​_-​_Wzór​_2022.docx 0.06MB
Podanie o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego
Podanie​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_o​_przeznaczeniu​_w​_planie​_zagospodarowania​_przestrzennego.pdf 1.07MB
Wniosek o wyrazenie zgody na ułożenie w drodze
Wniosek​_o​_wyrazenie​_zgody​_na​_ulozenie​_w​_drodze.doc 0.05MB
Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
Umowa-o-zaopatrzenie-w-wode-i-odprowadzanie-sciekow.pdf 0.26MB
Wniosek o zawarcie umowy (woda, ścieki)
Wniosek​_o​_zawarcie​_umowy​_woda​_scieki​_2022.pdf 0.29MB
Wniosek o możliwości zapewnienia dostawy wody i odbiór ścieków GSK
Wniosek-o-mozliwosci-zapewnienia-dostawy-wody-i-odbior-sciekow-GSK-2022.pdf 0.28MB
Wniosek o warunki przyłączenia do sieci
Wniosek-o-warunki-przylaczenia-do-sieci-2022.pdf 0.29MB
Wniosek o pobór wody z hydrantu
Wniosek-o-pobor-wody-z-hydrantu-GSK-2022.pdf 0.19MB
Wnioski związane z Ewidencją Działalności Gospodarczej oraz Nieruchomościami
Pozostałe wnioski

Materiały

Zgłoszenie usunięcia drzewa
Zgłoszenie​_usunięcia​_drzewa.pdf 0.56MB
Wniosek o wynajem lokalu
Wniosek​_o​_wynajem​_lokalu.doc 0.04MB
wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_sprzedaz​_alkoholu.doc 0.03MB
2022​_wzór​_oświadczenia​_o​_wartości​_sprzedaży​_napojów​_alkoholowych
2022​_wzór​_oświadczenia​_o​_wartości​_sprzedaży​_napojów​_alkoholowych.docx 0.02MB
wniosek o udział w programie usuwania wyrobów zawierających azbest
Wniosek​_o​_udział​_w​_programie​_usuwania​_wyrobów​_zawierających​_azbest.pdf 0.44MB
wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek​_o​_wpis​_zakladu​_do​_rejestru.doc 0.05MB
wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej
wniosek​_o​_przyznanie​_swiadczenia​_pomocy​_materialnej.doc 0.05MB
wniosek​_o​_nadanie​_numeru nieruchomości
wniosek​_o​_nadanie​_numeru nieruchomości.docx 0.02MB
DEKLARACJA​_odpady
DEKLARACJA​_odpady .doc 0.08MB
wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego drogi gminnej
wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_zajecie​_pasa​_drogowego​_drogi​_gminnej.pdf 0.62MB
Wnioski dla obywateli Ukrainy
{"register":{"columns":[]}}