W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektów „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz „Cyfrowa Gmina” - 2 części

  • Status zamówienia: Aktualne
  • Numer zamówienia:2022/BZP 00241721/01
  • Data rozpoczęcia: 06.07.2022
  • Data zakończenia: 14.07.2022
  • Jednostka publikująca:Gmina Olszanka
  • Rodzaj ogłoszenia:Ogłoszenie o zamówieniu
  • Tryb zamówienia:Tryb podstawowy
  • Opis zamówienia:CZĘŚĆ I - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR”. CZĘŚĆ II - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Cyfrowa Gmina”

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu.pdf 0.13MB Data dodania załącznika: 2022-07-06
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikcja​_Warunków​_Zamówienia-sig.pdf 1.47MB Data dodania załącznika: 2022-07-06
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis Techniczny - CZĘŚĆ I
Załącznik​_nr​_1​_do​_SWZ​_-​_Opis​_Techniczny​_-​_CZĘŚĆ​_I.docx 0.10MB Data dodania załącznika: 2022-07-06
Załącznik Nr 2 do SWZ - Opis Techniczny - CZĘŚĆ II
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Opis​_Techniczny​_-​_CZĘŚĆ​_II.docx 0.11MB Data dodania załącznika: 2022-07-06
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz oferty
Załącznik​_nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Formularz​_oferty.docx 0.10MB Data dodania załącznika: 2022-07-06
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie z art 125 ust 1 Pzp - Wykonawca
Załącznik​_nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Oświadzenie​_z​_art​_125​_ust​_1​_Pzp-Wykonawca.docx 0.08MB Data dodania załącznika: 2022-07-06
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust 1 Pzp - Podmiot udostępniający
Załącznik​_nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_z​_art​_125​_ust​_1​_Pzp-​_Podmiot​_udostępniający.docx 0.08MB Data dodania załącznika: 2022-07-06
Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik​_nr​_6​_do​_SWZ​_-​_Zobowiązanie​_Podmiotu​_udostępniającego​_zasoby.docx 0.08MB Data dodania załącznika: 2022-07-06
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie
Załącznik​_nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_Wykonawców​_występujących​_wspólnie.docx 0.08MB Data dodania załącznika: 2022-07-06
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
Załącznik​_nr​_8​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_Wykonawcy​_w​_sprawie​_grupy​_kapitałowej.docx 0.07MB Data dodania załącznika: 2022-07-06
Załącznik nr 9 do SWZ - Wzór umowy
Załącznik​_nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Wzór​_umowy.docx 0.10MB Data dodania załącznika: 2022-07-06
Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji
Załącznik​_nr​_10​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_aktualności​_informacji.docx 0.08MB Data dodania załącznika: 2022-07-06
Odpowiedź na zapytania z dnia 08.07.2022 r.
Odpowiedź​_na​_zapytania​_z​_dnia​_08072022​_r​_-sig.pdf 0.65MB Data dodania załącznika: 2022-07-11
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja​_o​_kwocie​_jaką​_Zamawiający​_zamierza​_przeznaczyć​_na​_sfinansowanie​_zamówienia-sig.pdf 0.45MB Data dodania załącznika: 2022-07-14
Informacje przekazywane na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp
Informacje​_przekazywane​_na​_podstawie​_art​_222​_ust​_5​_ustawy​_Pzp-sig.pdf 0.61MB Data dodania załącznika: 2022-07-15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty-sig.pdf 0.84MB Data dodania załącznika: 2022-07-29
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie​_o​_wyniku​_postępowania.pdf 0.09MB Data dodania załącznika: 2022-08-05
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.07.2022 16:49 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gabriela Guglas
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektów „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz „Cyfrowa Gmina” - 2 części 8.0 05.08.2022 16:24 Rafał Bandrowski
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektów „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz „Cyfrowa Gmina” - 2 części 7.0 29.07.2022 13:43 Rafał Bandrowski
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektów „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz „Cyfrowa Gmina” - 2 części 6.0 15.07.2022 15:02 Rafał Bandrowski
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektów „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz „Cyfrowa Gmina” - 2 części 5.0 15.07.2022 14:39 Rafał Bandrowski
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektów „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz „Cyfrowa Gmina” - 2 części 4.0 15.07.2022 14:26 Rafał Bandrowski
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektów „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz „Cyfrowa Gmina” - 2 części 3.0 14.07.2022 09:33 Rafał Bandrowski
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektów „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz „Cyfrowa Gmina” - 2 części 2.0 11.07.2022 17:01 Rafał Bandrowski
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektów „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz „Cyfrowa Gmina” - 2 części 1.0 06.07.2022 16:49 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}