W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu

  • Status zamówienia: Zakończone
  • Numer zamówienia:2022/BZP 00318088/01
  • Data rozpoczęcia: 24.08.2022
  • Data zakończenia: 02.09.2022 09:00
  • Jednostka publikująca: Ochotnicza Straż Pożarna w Przylesiu REGON 531614679
  • Rodzaj ogłoszenia:Ogłoszenie o zamówieniu
  • Tryb zamówienia:Tryb podstawowy
  • Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu.
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu.pdf 0.17MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikcja​_Warunków​_Zamówienia​_(1).docx 0.06MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia - podpis elektroniczny
Specyfikcja​_Warunków​_Zamówienia​_(1)docx.xml 0.08MB
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz opisu przedmiotu zamówienia
Załącznik​_nr​_1​_do​_SWZ​_-​_Formularz​_opisu​_przedmiotu​_zamówienia.doc 0.10MB
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty
Załącznik​_nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Formularz​_oferty.docx 0.02MB
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie z art 125 ust 1 Pzp-Wykonawca
Załącznik​_nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadzenie​_z​_art​_125​_ust​_1​_Pzp-Wykonawca.docx 0.02MB
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust 1 Pzp- Podmiot udostępniający
Załącznik​_nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_z​_art​_125​_ust​_1​_Pzp-​_Podmiot​_udostępniający.docx 0.02MB
Załącznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik​_nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Zobowiązanie​_Podmiotu​_udostępniającego​_zasoby.docx 0.02MB
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie
Załącznik​_nr​_6​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_Wykonawców​_występujących​_wspólnie.docx 0.02MB
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji
Załącznik​_nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_aktualności​_informacji.docx 0.02MB
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
Załącznik​_nr​_8​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_Wykonawcy​_w​_sprawie​_grupy​_kapitałowej.docx 0.02MB
Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz dostaw
Załącznik​_nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_dostaw.docx 0.01MB
Załącznik nr 10 do SWZ - Wzór umowy
Załącznik​_nr​_10​_do​_SWZ​_-​_Wzór​_umowy.docx 0.04MB
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wyższa kwota
Informacja​_o​_kwocie​_jaką​_Zamawiający​_zamierza​_przeznaczyć​_na​_sfinansowanie​_zamówienia​_wyższa​_kwota.docx 0.01MB
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wyższa kwota - podpis elektroniczny
Informacja​_o​_kwocie​_jaką​_Zamawiający​_zamierza​_przeznaczyć​_na​_sfinansowanie​_zamówienia​_wyższa​_kwotadocx.xml 0.03MB
Informacje przekazywane na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp
Informacje​_przekazywane​_na​_podstawie​_art​_222​_ust​_5​_ustawy​_Pzp.docx 0.02MB
Informacje przekazywane na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp - podpis elektroniczny
Informacje​_przekazywane​_na​_podstawie​_art​_222​_ust​_5​_ustawy​_Pzp[2845]docx.xml 0.03MB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty.docx 0.02MB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_ofertydocx.xml 0.03MB
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie​_o​_wyniku​_postępowania.pdf 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.08.2022 14:05 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gabriela Guglas / Łukasz Krężel - Prezes OSP w Przylesiu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu 5.0 16.09.2022 08:48 Piotr Forysiak
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu 4.0 12.09.2022 14:15 Rafał Bandrowski
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu 3.0 02.09.2022 12:10 Rafał Bandrowski
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu 2.0 02.09.2022 09:48 Rafał Bandrowski
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu 1.0 24.08.2022 14:05 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}