W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej

Znaki nordic walking namalowane na drzewie

logotypy projektu - PL-BY-UA 2014-2020, Finansowane przez Unię Europejską

Projekt: Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej (Cross-border heritage of the Bialowieza Forest)

 • Czas trwania: 12 miesięcy
 • Projekt pt. „Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej” nr PBU2/1002/18 jest współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Cel tematyczny: Dziedzictwo, Priorytet 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego.
 • Projekt realizowany w partnerstwie: PL-BY
 • Beneficjentem wiodącym jest Powiat Hajnowski.
 • Beneficjentem - partnerem jest Wydział Edukacji Zarządu Rejonu Kamienieckiego (Obwód brzeski, Białoruś).
 • Całkowita wartość projektu:  66 190,00 €
 • Kwota dofinansowania   59 557,76 €

Cele  projektu:

 • Cel ogólny:

Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności transgranicznego obszaru Puszczy Białowieskiej

 • Cele szczegółowe:
 1. Ulepszenie istniejącej i utworzenie nowej infrastruktury turystycznej w transgranicznym regionie Puszczy Białowieskiej po obu stronach granicy, poprzez stworzenie nowego Centrum w Polsce i poprawienie funkcjonowania Centrum Białorusi, a także utworzenie nowego szlaku rowerowego i odnowienie istniejących szlaków turystycznych.
 2. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej po obu stronach granicy poprzez wdrażanie działań w ramach Akademii Dziedzictwa Puszczy Białowieskiej.
 3. Wzmocnienie transgranicznej promocji dziedzictwa Puszczy Białowieskiej poprzez opracowanie materiałów promocyjnych w obcych językach.

Działania projektowe:

1. Zarządzanie projektem.

Projekt będzie zarządzany przez zespół projektowy składający się z koordynatora projektu i asystenta księgowego po obu stronach granicy. Lider będzie miał dodatkowe wsparcie w postaci asystenta.

2. Rozwój infrastruktury turystycznej po obu stronach granicy

W Polsce Beneficjent wiodący odnowi oznakowanie tras Nordic Walking (ok. 100km) i zielonego szlaku rowerowego (42km).
Partner na Białorusi stworzy trasę ścieżki ekologicznej i ustawi tablice o bioróżnorodności. Na trasie zostaną ustawione tablice (10 sztuk) oznaczone kodami QR - po zeskanowaniu kodu tekst ukaże się na stworzonej podstronie, dzięki temu będzie stale dostępny.
W ramach wspólnych działań planowana jest wymiana doświadczeń w dziedzinie questów. W regionie Puszczy Białowieskiej po Polskiej stronie jest 11 tras questów pieszych i rowerowych (dotyczących przyrody, historii i kultury). W Polsce powstanie nowa trasa questu zlokalizowana obok Centrum Dziedzictwa Puszczy Białowieskiej, natomiast na Białorusi powstaną 3 trasy. Questy będą wykorzystywane zarówno przez turystów jak również podczas wydarzeń organizowanych w ramach projektu

3. Powołanie Centrum Dziedzictwa Puszczy Białowieskiej oraz wsparcie Centrum Turystyki i Krajoznawstwa

W nowopowstałym budynku przy drodze Hajnówka - Białowieża, zostanie utworzone Centrum Dziedzictwa Puszczy Białowieskiej. Jedno ze znajdujących się tam pomieszczeń będzie wykorzystywane jako sala wystawowa, zaś drugie zostanie przeznaczone na organizację spotkań edukacyjnych. Planowany jest zakup niezbędnego wyposażenia takiego jak komputer z drukarką i skanerem (do projektowania i druku plakatów, zaproszeń, redagowania pism itp.) oraz projektor, który będzie wykorzystywany podczas spotkań i szkoleń. Na ścianach wewnątrz budynku pojawią się mapy o dużym formacie, które pozwolą na efektywne zaplanowanie działań na ścieżkach turystycznych, będą również służyły turystom odwiedzającym Centrum.

Partner na Białorusi doposaży funkcjonujące Centrum Turystyki i Krajoznawstwa w sprzęt, który będzie służył zarówno w codziennym funkcjonowaniu centrum jak i podczas organizacji aktywności.

Oba Centra będą miejscami, do planowania, organizowania oraz promowania wydarzeń, takich jak rajdy rowerowe, spacery tematyczne, seminaria, konferencje i wystawy. Dodatkowo będą w nich rozpowszechniane informacje o atrakcjach w Puszczy Białowieskiej po obu stronach granicy. Centra będą ściśle współpracować i wymieniać się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami.

4. Akademia Dziedzictwa Puszczy Białowieskiej – rajdy rowerowe (PL /BY)

W projekcie zaplanowano organizacje 3 rajdów rowerowych - 1 w Polsce i 2 na Białorusi. W każdym z nich będą brały udział osoby z Polski i Białorusi, a udział będzie bezpłatny.

5. Akademia Dziedzictwa Puszczy Białowieskiej – spacery tematyczne (PL)

W projekcie zaplanowano organizację dwóch dwudniowych spacerów tematycznych dla uczestników z Polski i Białorusi - razem 60 osób. Planowane jest wyświetlenie filmu, lekcja instruktażowa oraz marsz Nordic Walking z instruktorem, a także spacer po Puszczy z przewodnikiem. Podczas tego wydarzenia będą przeprowadzane konkursy i łamigłówki z nagrodami.

6. Akademia Dziedzictwa Puszczy Białowieskiej – SEMINARIUM NA TEMAT TURYSTYKI (BY)

Na Białorusi zostanie zorganizowane dwudniowe seminarium, w którym będą uczestniczyły osoby z Polski i Białorusi - łącznie 30 osób. Wydarzenie zakłada organizację konferencji dotyczącej ekoturystyki i turystyki rowerowej w regionie Puszczy Białowieskiej, projekcję filmu dotyczącego bioróżnorodności oraz spacer ścieżką ekologiczną z elementami marszu na orientację. Podczas seminarium będzie możliwość obejrzenia wystawy fotografii, a także zostaną zainicjowane rozmowy na temat produktów lokalnych. Seminarium będzie  dedykowane osobom, które pracują w sektorze edukacji i turystyki, lokalnym władzom i mieszkańcom.

7. Wystawa “Dziedzictwo Puszczy Białowieskiej” (PL)

W Polsce zostanie zorganizowana wystawa fotografii prezentująca przyrodę Puszczy Białowieskiej. Będzie mieściła się w pomieszczeniu wystawowym Centrum Dziedzictwa. Wystawę będą tworzyły prace wykonane przez uczestników rajdów i spacerów tematycznych na terenie Puszczy Białowieskiej po obu stronach granicy. Wszystkie będą prezentowane w pokazie slajdów, natomiast najbardziej interesujące zostaną zaprezentowane jako zdjęcia wielkoformatowe i staną się ekspozycją stałą.
Na oficjalne otwarcie wystawy zostanie zaproszonych łącznie 30 osób z Polski i Białorusi. Podczas spotkania, zostaną omówione działania projektowe oraz zaprezentowane wszystkie publikacje utworzone w ramach projektu.
Zdjęcia będą prezentowane wszystkim zainteresowanym zwiedzającym, bezpłatnie, w godzinach działania Centrum Dziedzictwa Puszczy Białowieskiej.

8. Konferencja o ekoturystyce (BY)

Konferencja zostanie zorganizowana w rejonie Kamienieckim na Białorusi dla łącznie 30 osób z Polski i Białorusi. Dedykowana jest reprezentantom lokalnych instytucji (włączając turystyczne) oraz mediom. Ma ona na celu przedstawienie rozwoju ekoturystyki w regionie Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem naturalnego dziedzictwa i potencjału regionu po obu stronach granicy. Podstawowe kwestie, które będą poruszane podczas konferencji to ochrona naturalnego dziedzictwa, rozwój zrównoważonej turystyki, wykorzystanie infrastruktury i zwiększenie potencjału oraz atrakcyjności ekoturystyki w regionie. Konferencja podsumuje również działania projektowe. Planuje się również prezentację filmu przyrodniczego oraz tras questów z elementami marszu na orientację.
Podczas 2 dni konferencji będą promowane produkty lokalne i trasy turystyczne.

9. Działania promocyjne

Lider oraz Partner będą wprowadzać działania informacyjne i promocyjne, aby stale wzmacniać  wizerunek regionu, a wydarzenia projektowe dadzą możliwość promowania walorów Puszczy Białowieskiej. Zostaną stworzone roll-up'y promujące oba centra (będą prezentowane na transgranicznych spotkaniach), jak również flaga promująca działania w ramach Akademii Dziedzictwa Puszczy Białowieskiej. Partnerzy przygotują materiały promocyjne – gadżety i foldery, które będą prezentowane w punktach informacji turystycznej i używane przez lokalne instytucje na targach turystycznych. Materiały promocyjne będą rozpowszechniane wśród uczestników wydarzeń projektowych, a także wśród turystów odwiedzających Puszczę Białowieską. Beneficjent wiodący opublikuje album fotograficzny, mapy i przewodniki po szlakach turystycznych, natomiast Partner na Białorusi przygotuje broszury/ulotki o ścieżkach ekologicznych. Partner na Białorusi zakupi drona, aby przygotować mapy ze ścieżkami turystycznymi oraz filmy przyrodnicze.
Wszystkie działania będą opisane na stronie internetowej partnerów, a informacje o wydarzeniach będą także umieszczane w mediach społecznościowych.  Partnerzy będą Współpraca będzie nawiązana w celu szerokiej promocji projektu i programu CBC PL-BY-UA.

Znaczenie projektu:

Główne działania w zaplanowane w projekcie dotyczą odnowienia infrastruktury turystycznej po obu stronach granicy oraz stworzenia nowoczesnych form zwiedzania (trasy questowe, QR kody), co pozwoli na wydłużenie i urozmaicenie pobytu turystów w regionie Puszczy Białowieskiej. Zagospodarowanie sal budynku w środku Puszczy spowoduje powstanie profesjonalnie urządzonego miejsca na turystycznej mapie Polski, zaś doposażenie Centrum na Białorusi wzmocni podejmowane działania. Wydanie folderów promocyjnych w obcych jeżykach ma podnieść jakość obsługi turystycznej w transgranicznym regionie i pozwoli na rozwiązanie problemu dotyczącego braku informacji o dziedzictwie naturalnym pradawnej Puszczy Białowieskiej.

Projekt skierowany jest do osób poszukujących możliwości połączenia aktywnego wypoczynku i aktywnego poznawania przyrody, rodzin z dziećmi, młodzieży szkolnej, osób indywidualnych, projekt spełnia wymogi dostępności w odniesieniu do osób niepełnosprawnych.
Planowane przedsięwzięcia są ściśle związane z rozwojem turystyki transgranicznej, wzmocnią współpracę transgraniczną w dziedzinie turystyki i edukacji przyrodniczej, a także szeroko wypromują Puszczę Białowieską.

Materiały

Zapraszamy na odnowione szlaki Nordic Walking! Artykuł ukazał się w Gazecie Hajnowskiej i stronie powiatu
Projekt „Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej” – powiat odnowił zielony szlak rowerowy. Artykuł ukazał się w Gazecie Hajnowskiej i stronie powiatu
Promujemy turystykę aktywną – wystartowała Akademia Dziedzictwa Puszczy Białowieskiej!
Akademia Dziedzictwa Puszczy Białowieskiej cz. II – kolejny rajd rowerowy za nami
Akademia Dziedzictwa Puszczy Białowieskiej – spacery tematyczne za nami
„Akademia dziedzictwa Puszczy Białowieskiej” – rajd nordic walking za nami
Akademia Dziedzictwa Puszczy Białowieskiej – podsumowanie. Artykuł ukazałsię na Facebook i stronie internetowej powiatu
„W Krainie Króla Puszczy” – poznaj przyrodę Puszczy Białowieskiej i dobrze się baw w terenie. Nowy quest (z łamigłówkami) już jest dostępny!Artykuł ukazałsię na Facebook, Gazecie Hajnowskiej i stronie internetowej powiatu
Post na Facebook Powiatu Hajnowskiego promujący wydanie albumu w ramach projektu
Konkurs z nagrodami (do wygrania album) dla mieszkańców regionu, przeprowadzony za pośrednictwem Facebook
Wspieramy rozwój turystyki! Projekt "Transgraniczne Dziedzictwo Puszczy Białowieskiej" – kolejne, owocne przedsięwzięcie Powiatu Hajnowskiego!
{"register":{"columns":[]}}