W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Skorzystaj z Geoportalu

Jeśli chciałbyś zasięgnąć informacji o nieruchomościach lub szukasz danych przestrzennych albo dokładnych map topograficznych – skorzystaj z Geoportalu.

W celu podniesienia jakości świadczonych usług, w 2019r. w Starostwie Powiatowym uruchomiono GEOPORTAL POWIATU HAJNOWSKIEGO. Jest to serwis internetowy udostępniający usługi, których wdrożenie nałożyła na Starostów ustawa z dnia 4 marca 2010r.  o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2020, poz. 177), będąca implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego "INSPIRE" w kraju.

Udostępnienie danych przestrzennych w internecie jest wypełnieniem obowiązku nakazów legislacyjnych, ale nie tylko, bowiem poprzez uruchomienie Geoportalu  i udostępnienie w nim danych przestrzennych podnosimy świadomość otaczającej nas przestrzeni. W dzisiejszych czasach informatyzację widzimy niemal w każdej dziedzinie życia, poprzez Geoportal stała się widoczna również w dziedzinie geodezji.

Pod pojęciem GEOPORTAL rozumie się aplikację mapową, w której wizualizowane są dane przestrzenne. To szczegółowa, aktualna i darmowa mapa - zapewniająca bezpłatny wgląd do wielu danych geodezyjnych, stworzona z myślą o użytkownikach mających różne potrzeby. Geoportal umożliwia wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie i przekształcanie danych zawartych w rejestrach publicznych, m.in. udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków, tj.  informacje o granicach i numerach działek, klasoużytkach, budynkach i lokalach zlokalizowanych we wszystkich gminach z terenu Powiatu Hajnowskiego wraz z adresami, z możliwością podglądu na ortofotomapie. W Geoportalu Powiatu Hajnowskiego, poza danymi ewidencji gruntów i budynków, udostępnione są również inne elementy mapy zasadniczej, takie jak: punkty osnowy geodezyjnej (BDSOG), sieć uzbrojenia terenu (GESUT), baza danych o terenie (BDOT500).

Dane na Geoprtalu są powszechnie dostępne, nieodpłatne i na bieżąco aktualizowane, bowiem pobierane są bezpośrednio z serwerów, na których wprowadzane są zmiany w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Na Geoportalu Powiatu Hajnowskiego, na dzień dzisiejszy, udostępnione są również usługi dla wykonawców prac geodezyjnych, dla rzeczoznawców majątkowych i komorników sądowych, które działają w trybie chronionym. Dostęp do Geoportalu w trybie chronionym możliwy jest po podpisaniu stosownej umowy (wzory umów do pobrania na stronie: http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/katalog/ku_gk/ku_gk.html).

Powiat Hajnowski planuje rozszerzenie GEPORTALU o inne możliwe do udostępnienia moduły, tj. usługę wydawania wypisów i wyrysów oraz map zasadniczych i ewidencyjnych oraz przyjmowania wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu i przeprowadzania narad koordynacyjnych.

Uwaga - zawarte w Geoportalu Powiatu Hajnowskiego informacje oraz generowane  z niego wydruki mają charakter poglądowy, nie mogą stanowić podstawy formalnej dla czynności administracyjnych i urzędowych. Mogą być wykorzystywane w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych jest zabronione.

Link do Geoportalu Powiatu Hajnowskiego (nowe okno): http://hajnowka.geoportal2.pl/ .

Katarzyna Miszczuk, Marzena Ostapczuk

{"register":{"columns":[]}}