W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Termomodernizacja budynków szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka

  • Status zamówienia: Zakończone
  • Numer zamówienia:2022/BZP 00069987/01
  • Data rozpoczęcia: 28.02.2022
  • Data zakończenia: 15.03.2022 09:00
  • Jednostka publikująca:Gmina Olszanka
  • Rodzaj ogłoszenia:Ogłoszenie o zamówieniu
  • Tryb zamówienia:Tryb podstawowy
  • Opis zamówienia:Identyfikator postępowania: 92bdfd80-8f4e-4af5-a57d-00c78792699f

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu.pdf 0.14MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikcja​_Warunków​_Zamówienia-sig.pdf 0.67MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Załącznik nr 1 do SWZ - Projekty budowlane - PZSP Jankowice Wielkie - projekt architektoniczno-budowlany
PZSP​_Jankowice​_Wielkie​_-​_projekt​_architektoniczno-budowlany.pdf 7.65MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Załącznik nr 1 do SWZ - Projekty budowlane - PZSP Jankowice Wielkie - projekt techniczny br. elektryczna
PZSP​_Jankowice​_Wielkie​_-​_projekt​_techniczny​_br​_elektryczna.pdf 1.96MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Załącznik nr 1 do SWZ - Projekty budowlane - PZSP Jankowice Wielkie - projekt techniczny br. sanitarna
PZSP​_Jankowice​_Wielkie​_-​_projekt​_techniczny​_br​_sanitarna.pdf 4.03MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Załącznik nr 1 do SWZ - Projekty budowlane - PZSP Przylesie - projekt techniczny - wymiana stolarki
PZSP​_Przylesie​_-​_projekt​_techniczny​_-​_wymiana​_stolarki.pdf 4.28MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Załącznik nr 1 do SWZ - Projekty budowlane - PZSP Przylesie - projekt techniczny br. elektryczna
PZSP​_Przylesie​_-​_projekt​_techniczny​_br​_elektryczna.pdf 2.65MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Załącznik nr 1 do SWZ - Projekty budowlane - PZSP Przylesie - projekt techniczny br. sanitarna
PZSP​_Przylesie​_-​_projekt​_techniczny​_br​_sanitarna.pdf 3.04MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Załącznik nr 2 do SWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - PZSP Jankowice Wielkie - STWiOR br. budowlana
PZSP​_Jankowice​_Wielkie​_-​_STWiOR​_br​_budowlana.pdf 1.45MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Załącznik nr 2 do SWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - PZSP Jankowice Wielkie - STWiOR br. elektryczna
PZSP​_Jankowice​_Wielkie​_-​_STWiOR​_br​_elektryczna.pdf 0.24MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Załącznik nr 2 do SWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - PZSP Jankowice Wielkie - STWiOR br. sanitarna
PZSP​_Jankowice​_Wielkie​_-​_STWiOR​_br​_sanitarna.pdf 0.27MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Załącznik nr 2 do SWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - PZSP Przylesie - STWiOR br. budowlana
PZSP​_Przylesie​_-​_STWiOR​_br​_budowlana.pdf 1.44MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Załącznik nr 2 do SWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - PZSP Przylesie - STWiOR br. elektryczna
PZSP​_Przylesie​_-​_STWiOR​_br​_elektryczna.pdf 0.24MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Załącznik nr 2 do SWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - PZSP Przylesie - STWiOR br. sanitarna
PZSP​_Przylesie​_-​_STWiOR​_br​_sanitarna.pdf 0.26MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Załącznik nr 3 do SWZ - Przedmiary robót - PZSP Jankowice Wielkie - przedmiar robót br. budowlana
PZSP​_Jankowice​_Wielkie​_-​_przedmiar​_robót​_br​_budowlana.pdf 0.25MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Załącznik nr 3 do SWZ - Przedmiary robót - PZSP Jankowice Wielkie - przedmiar robót br. elektryczna
PZSP​_Jankowice​_Wielkie​_-​_przedmiar​_robót​_br​_elektryczna.pdf 0.08MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Załącznik nr 3 do SWZ - Przedmiary robót - PZSP Jankowice Wielkie - przedmiar robót br. sanitarna
PZSP​_Jankowice​_Wielkie​_-​_przedmiar​_robót​_br​_sanitarna.pdf 0.33MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Załącznik nr 3 do SWZ - Przedmiary robót - PZSP Przylesie - przedmiar robót - wymiana stolarki
PZSP​_Przylesie​_-​_przedmiar​_robót​_-​_wymiana​_stolarki.pdf 0.09MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Załącznik nr 3 do SWZ - Przedmiary robót - PZSP Przylesie - przedmiar robót br. elektryczna
PZSP​_Przylesie​_-​_przedmiar​_robót​_br​_elektryczna.pdf 0.08MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Załącznik nr 3 do SWZ - Przedmiary robót - PZSP Przylesie - przedmiar robót br. sanitarna
PZSP​_Przylesie​_-​_przedmiar​_robót​_br​_sanitarna.pdf 0.37MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Załącznik nr 4 do SWZ - Formularz oferty
Załącznik​_nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Formularz​_oferty.docx 0.02MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Załącznik​_nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnianiu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu​_oraz​_niepodleganiu​_wykluczeniu​_z​_postępowania.docx 0.02MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia
Załącznik​_nr​_6​_do​_SWZ​_​_-​_Zobowiązanie​_podmiotu​_udostępniającego​_zasoby​_na​_potrzeby​_realizacji​_zamówienia.docx 0.01MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia
Załącznik​_nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_podmiotu​_udostepniającego​_zasoby​_na​_potrzeby​_realizacji​_zamówienia.docx 0.02MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie wykonawców występujących wspólnie
Załącznik​_nr​_8​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_wykonawców​_występujących​_wspólnie.docx 0.01MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik​_nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.doc 0.04MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Załącznik nr 10 do SWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
Załącznik​_nr​_10​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_osób​_skierowanych​_do​_realizacji​_zamówienia.docx 0.02MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
Załącznik​_nr​_11​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_Wykonawcy​_w​_sprawie​_grupy​_kapitałowej.docx 0.01MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Załącznik nr 12 do SWZ - Wzór umowy - Szkoły
Załącznik​_​_nr​_12​_do​_SWZ​_-​_Wzór​_​_umowy​_-​_Szkoły.docx 0.32MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Załącznik nr 1 do umowy - oświadczenie gwarancyjne
Załącznik​_nr​_1​_do​_umowy​_-​_oświadczenie​_gwarancyjne.doc 0.04MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Termomodernizacja budynków szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka - komplet plików
Termomodernizacja​_budynków​_szkolno-przedszkolnych​_na​_terenie​_Gminy​_Olszanka.zip 26.91MB Data dodania załącznika: 2022-02-28
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja​_o​_kwocie​_jaką​_Zamawiający​_zamierza​_przeznaczyć​_na​_sfinansowanie​_zamówienia-sig.pdf 0.28MB Data dodania załącznika: 2022-03-15
Informacje przekazywane na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp-sig
Informacje​_przekazywane​_na​_podstawie​_art​_222​_ust​_5​_ustawy​_Pzp-sig.pdf 0.32MB
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania nr IRiOŚ.271.1.2022
Zawiadomienie​_o​_odrzuceniu​_oferty​_i​_unieważnieniu​_postępowania​_nr​_IRiOŚ27112022-sig.pdf 0.56MB Data dodania załącznika: 2022-04-07
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Unieważnienie
Ogłoszenie​_o​_wyniku​_postępowania​_-​_Unieważnienie.pdf 0.05MB Data dodania załącznika: 2022-06-01
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.02.2022 14:45 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gabriela Guglas
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Termomodernizacja budynków szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka 6.0 01.06.2022 12:44 Rafał Bandrowski
Termomodernizacja budynków szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka 5.0 07.04.2022 14:43 Rafał Bandrowski
Termomodernizacja budynków szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka 4.0 15.03.2022 13:16 Rafał Bandrowski
Termomodernizacja budynków szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka 3.0 15.03.2022 09:49 Rafał Bandrowski
Termomodernizacja budynków szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka 2.0 28.02.2022 15:04 Rafał Bandrowski
Termomodernizacja budynków szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka 1.0 28.02.2022 14:45 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}