W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Przetarg nieograniczony nr 2020/S 247-613189 - Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka

  • Status zamówienia: Zakończone
  • Numer zamówienia:2020/S 247-613189
  • Data rozpoczęcia: 18.12.2020
  • Data zakończenia: 22.01.2020
  • Jednostka publikująca:Gmina Olszanka
  • Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka w okresie od 01 marca 2021 r. do 29 lutego 2024 r. na warunkach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu OJ S 2020 S 247-613189
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_OJ​_S​_2020​_S​_247-613189.pdf 0.18MB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Istotnych​_Warunków​_Zamówienia.doc 0.33MB
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zał​_nr​_1​_​_do​_SIWZ​_-​_Szczegółowy​_opis​_przedmiotu​_zamówienia.docx 0.05MB
Załącznik Nr 1 do SOPZ- Uchwała Rady Gminny Olszanka w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka
Zał​_Nr​_1​_do​_SOPZ-​_Uchwała​_Rady​_Gminny​_Olszanka​_w​_sprawie​_uchwalenia​_regulaminu​_utrzymania​_czystości​_i​_porządku​_na​_terenie​_Gminy​_Olszanka.pdf 0.26MB
Załącznik Nr 2 do SOPZ - Uchwała Rady Gminy Olszanka w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych(...).pdf
Zał​_Nr​_2​_do​_SOPZ​_-​_Uchwała​_Rady​_Gminy​_Olszanka​_w​_sprawie​_szczegółowego​_sposobu​_i​_zakresu​_świadczenia​_usług​_w​_zakresie​_odbierania​_odpadów​_komunalnych().pdf 0.23MB
Załącznik Nr 3 do SOPZ - Uchwała Rady Gminy Olszankaw sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inny
Zał​_Nr​_3​_do​_SOPZ​_-​_Uchwała​_Rady​_Gminy​_Olszankaw​_sprawie​_odbierania​_odpadów​_komunalnych​_od​_właścicieli​_nieruchomości,​_na​_których​_znajduje​_się​_domek​_letniskowy​_lub​_inny.pdf 0.19MB
Załącznik nr 4 do SOPZ- Lokalizacja pojemników na zużyte baterie, akumulatory małogabarytowe, leki
Zał​_nr​_4​_do​_SOPZ-​_Lokalizacja​_pojemników​_na​_zużyte​_baterie,​_akumulatory​_małogabarytowe,​_leki​_.docx 0.02MB
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
Zał​_nr​_2​_do​_SIWZ​_-​_Formularz​_ofertowy.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SIWZ - JEDZ
Zał​_Nr​_3​_do​_SIWZ​_-​_JEDZ.zip 0.08MB
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 23
Zał​_​_nr​_4​_do​_SIWZ​_-​_Oświadczenie​_z​_art​_24​_ust​_1​_pkt​_23.docx 0.02MB
Załącznik nr 5 do SIWZ - Zobowiązanie innych podmiotów
Zał​_​_nr​_5​_do​_SIWZ​_-​_Zobowiązanie​_innych​_podmiotów.docx 0.03MB
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia Rozdział 11 pkt. II lit. e-i SIWZ
Zał​_nr​_6​_do​_SIWZ​_-​_Wzór​_oświadczenia​_Rozdział​_11​_pkt​_II​_lit​_e-i​_SIWZ.docx 0.02MB
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz usług
Zał​_nr​_7​_do​_SIWZ​_-​_Wykaz​_usług.docx 0.03MB
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
Zał​_​_nr​_8​_do​_SIWZ-​_Wykaz​_narzedzi​_wyposażenia​_zakładu​_i​_urządzen​_technicznych​_dostępnych​_wykonawcy.docx 0.03MB
Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy
Zał​_nr​_9​_do​_SIWZ​_-​_Projekt​_umowy.docx 0.05MB
Załącznik Nr 10 do SIWZ - Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Zał​_Nr​_10​_do​_SIWZ​_-​_Projekt​_umowy​_powierzenia​_przetwarzania​_danych​_osobowych.docx 0.04MB
Załącznik Nr 3 do SIWZ - JEDZ
espd-request.pdf 0.08MB
Zał. Nr 3 do SIWZ - JEDZ
espd-request.xml 0.13MB
Informacje przekazywane na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy Pzp
Informacje​_przekazywane​_na​_podstawie​_art​_86​_ust​_3​_ustawy​_Pzp.docx 0.01MB
Informacje przekazywane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Informacje​_przekazywane​_na​_podstawie​_art​_86​_ust​_5​_ustawy​_Pzp.docx 0.01MB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty.docx 0.02MB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie​_o​_udzieleniu​_zamówienia.pdf 0.11MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.12.2020 15:19 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gabriela Guglas
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przetarg nieograniczony nr 2020/S 247-613189 - Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka 8.0 15.04.2021 19:57 Rafał Bandrowski
Przetarg nieograniczony nr 2020/S 247-613189 - Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka 7.0 29.03.2021 08:17 Rafał Bandrowski
Przetarg nieograniczony nr 2020/S 247-613189 - Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka 6.0 22.02.2021 19:53 Rafał Bandrowski
Przetarg nieograniczony nr 2020/S 247-613189 - Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka 5.0 22.01.2021 13:05 Rafał Bandrowski
Przetarg nieograniczony nr 2020/S 247-613189 - Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka 4.0 22.01.2021 09:17 Rafał Bandrowski
Przetarg nieograniczony nr 2020/S 247-613189 - Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka 3.0 18.12.2020 15:33 Rafał Bandrowski
Przetarg nieograniczony nr 2020/S 247-613189 - Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka 2.0 18.12.2020 15:21 Rafał Bandrowski
Przetarg nieograniczony nr 2020/S 247-613189 - Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka 1.0 18.12.2020 15:19 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}