W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

2021 rok

Materiały

Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka
Informacja​_o​_podmiocie​_odbierajacym​_odpady​_komunalne​_od​_wlascicieli​_nieruchomosci​_z​_terenu​_Gminy​_Olszanka.doc 0.02MB
Informacja o podmiocie zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
Informacja​_o​_podmiocie​_zbierajacym​_zuzyty​_sprzet​_elektryczny​_i​_elektroniczny​_pochodzacy​_z​_gospodarstw​_domowych.odt 0.01MB
Informacja o podmiocie obsługujacym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Informacja​_o​_podmiocie​_obsługujacym​_Punkt​_Selektywnej​_Zbiorki​_Odpadow​_Komunalnych.odt 0.02MB
Rejestr działalności regulowanej
rejestr-dzialalnosci-regulowanej.odt 0.03MB
Informacja dotycząca adresów punktów zbierania odpadów z folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych
informacja-dotyczaca-adresow-punktow-zbierania-odpadow-z-folii-sznurka-oraz-opon-powstajacych-w-gospodarstwach-rolnych.odt 0.02MB
Informacja dotycząca miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Olszanka niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
informacja-dotyczaca-miejsc-zagospodarowania-przez-podmioty-odbierajace-odpady-komunalne-od-wlascicieli-nieruchomosci-z-terenu-gminy-olszanka-niesegregowanych-zmieszanych-odpadow-komunalnych-bioodpadow-stanowiacych.odt 0.02MB
Informacja dotycząca osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
informacja-dotyczaca-osiagnietych-przez-gmine-oraz-podmioty-odbierajace-odpady-komunalne-na-podstawie-umowy-z-wlascicielem-nieruchomosci-w-danym-roku-kalendarzowym-wymaganych-poziomach-recyklingu.ODT 0.02MB
Czasowe zawieszenie przyjęć odpadów komunalnych na PSZOK-u w Gierszowicach
Czasowe​_zawieszenie​_przyjęć​_odpadów​_komunalnych​_na​_PSZOK-u​_w​_Gierszowicach.odt 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.04.2021 14:57 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Patrycja Borkowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
2021 rok 3.0 18.11.2021 08:41 Rafał Bandrowski
2021 rok 2.0 31.08.2021 13:29 Rafał Bandrowski
2021 rok 1.0 30.04.2021 14:57 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}