W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Układ oddechowy i jego funkcje

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła Il w Skorzeszycach realizując STEAM-owy projekt zbudowali symulator spokojnego oddechu.

Prezentacja symulatora spokojnego oddechu

Cele projektu

 • Rozwijanie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki poprzez udział w projekcie multidyscyplinarnym.
 • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz planowania własnej pracy.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej, kreatywności, wyobraźni i twórczego rozwiązywania problemów.
 • Kształtowanie umiejętności łączenia wiedzy z różnych dziedzin w celu rozwiązania problemu.

Dla kogo?

Projekt był realizowany przez uczniów klasy czwartej.

Sposób realizacji

Realizacja projektu przebiegała według ustalonego harmonogramu:

 1. Opracowanie planu działań, wybór metod i form realizacji oraz ewaluacji działań, określenie zadań i ról w zespołach projektowych, wyłonienie liderów.
 2. Pozyskanie informacji o układzie oddechowym z różnych źródeł oraz prezentacja zdobytej wiedzy.
 3. Budowanie modelu klatki piersiowej w celu poznania zasady działania przepony — wykorzystanie do tego celu materiałów wtórnych (butelka pet).
 4. Pomiary obwodu klatki piersiowej przy wdechu i wydechu — zbieranie i opracowywanie danych statystycznych, tworzenie wykresów. Umiejętność interpretacji wyników.
 5. Zbudowanie symulatora spokojnego oddechu z wykorzystaniem płytki micro:bit. Testowanie symulatora oraz opracowanie instrukcji używania. Projektowanie opakowania stymulatora.
 6. Podsumowanie działań projektowych. Prezentacja wyników na forum klasy.
   

Więcej szczegółów znajduje się w Karcie informacyjnej.

Zdjęcia (6)

{"register":{"columns":[]}}