W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Czy wystarczy nam wody?

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie zrealizowali STEAM-owy projekt, w którym zwrócili uwagę na konieczność ochrony zasobów wodnych.

Działania projektowe

Cele projektu

  • Rozwijanie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki poprzez udział w projekcie multidyscyplinarnym.
  • Kształtowanie umiejętności łączenia wiedzy z różnych dziedzin w celu osiągnięcia celu i rozwiązania problemu.
  • Rozwijanie kompetencji niezbędnych do planowania pracy własnej i pracy w grupie.
  • Wdrażanie do pracy projektowej oraz rozwijanie kompetencji niezbędnych do zarządzania projektem.
  • Rozbudzanie ciekawości poznawczej, kreatywności i wyobraźni uczniów.
  • Rozwijanie myślenia logicznego i zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań.

Dla kogo?

Projekt był realizowany przez uczniów z klasy piątej.

Sposób realizacji

Przez kilka miesięcy skupiliśmy się nad tym pytaniem prowadząc kilka działań. Rozpoczęliśmy od poznania zasobów wody na Ziemi, obiegu wody w przyrodzie. Szukaliśmy informacji o klimacie w naszym regionie i czynnikach mających na niego wpływ. Następnie, aby dowiedzieć się jak duże w naszej miejscowości są opady, zrobiliśmy proste deszczomierze, które rozmieściliśmy w naszych ogródkach przydomowych. Przez trzy miesiące, od stycznia do marca badaliśmy ich wielkość. Przy okazji sprawdzaliśmy również temperaturę powietrza. Sumowaliśmy wszystkie miesięczne odczyty opadów oraz dzieliliśmy na liczbę punktów pomiarowych. W ten sposób otrzymaliśmy średnią miesięczną sumę opadów oraz średnią z trzech miesięcy. W Excelu wykonaliśmy wykresy obrazujące ich wielkość i zmiany. Ponadto korzystając z różnych stron internetowych, głównie meteo.imgw. porównywaliśmy nasze odczyty do wielkości opadów w województwie świętokrzyskim i w Kielcach. Wykonaliśmy także mapę naszej miejscowości.

Więcej szczegółów znajduje się w Karcie informacyjnej.

Zdjęcia (6)

{"register":{"columns":[]}}