W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwały 2023 rok

Materiały

Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 1/2023 z dnia 12.01.2023 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
uchwałanr1.pdf 10.68MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 2/2023 z dnia 12.01.2023 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami ujętych w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
uchwałanr2.pdf 2.58MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 3/2023 z dnia 12.01.2023 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22 upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
uchwała​_nr3.pdf 0.44MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 4/2023 z dnia 12.01.2023 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabowieckiej 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim upoważnienia do zaciągania zobowiązań.
uchwała​_nr4.pdf 0.35MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 5/2023 z dnia 12.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Słoneczne 49.
uchwała​_nr5.pdf 0.34MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 6/2023 z dnia 12.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do aplikowania o dofinansowanie kosztów zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Słoneczne 49.
uchwała​_nr6.pdf 0.55MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 7/2023 z dnia 12.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim do zaciągania zobowiązań.
uchwała​_nr7pdf.pdf 0.32MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 8/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pani Doroty Waliszczak – Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Kilińskiego 19.
uchwała​_nr​_8pdf.pdf 0.56MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 9/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pani Małgorzaty Góreckiej – Smolińskiej - Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Rosłońskiego 1.
uchwała​_nr9.pdf 0.55MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 10/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pana Roberta Wardy - Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr III w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 67a.
uchwała​_nr10.pdf 0.55MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 11/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pani Anny Trojanowskiej Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żeromskiego 5.
uchwała​_nr11.pdf 0.59MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 12/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pani Małgorzaty Weglewicz -Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 33.
uchwała​_nr12.pdf 0.57MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 13/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pana Jacka Farysa - Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 45.
uchwała​_nr13.pdf 0.57MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 14/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pana Tomasza Łodeja - Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 2.
uchwała​_nr14.pdf 0.58MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 15/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pana Marcina Sitarza – Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Mickiewicza 1.
uchwała​_nr15.pdf 0.60MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 16/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pani Agnieszki Wziątek - Dryjas Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 33.
uchwała​_nr16.pdf 0.55MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 17/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pani Katarzyny Krzyżanowskiej - Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 48.
uchwałanr17.pdf 0.59MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 18/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pana Jacka Pająka - Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 67.
uchwała​_nr​_18​_pdf.pdf 0.55MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 19/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pani Magdaleny Kalista - Jasiak - Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żeromskiego 5.
uchwała​_nr19.pdf 0.57MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 20/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pana Krzysztofa Hapczyna – Dyrektora Bursy Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 48.
uchwała​_nr​_20.pdf 0.57MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 21/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pana Tomasza Kandyby – Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
uchwała​_21.pdf 0.58MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 22/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.
uchwała​_22​_.pdf 0.51MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 23/2023 z dnia 18.01.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
uchwała​_nr23.pdf 0.88MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 24/2023 z dnia 18.01.2023 r. w sprawie aktualizacji wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych dotowanych przez Powiat Ostrowiecki w roku 2022.
uchwała​_nr24.pdf 1.43MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 25/2023 z dnia 24.01.2023 r. w sprawie powołania Dyrektora Naczelnego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11.
uchwała​_nr25.pdf 0.28MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 26/2023 z dnia 24.01.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Ostrowickiego z dnia 12.01.2023 r.
uchwała​_26.pdf 0.53MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 27/2023 z dnia 24.01.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Ostrowieckiego.
Scauchwała​_27.pdf 0.75MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 28/2023 z dnia 24.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do aplikowania o dofinansowanie kosztów zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7.
Suchwała​_nr​_28.pdf 0.56MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 29/2023 z dnia 27.01.2023 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą ,,Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie całodobowej niepublicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj. Niepublicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4”,
uchwała​_nr29.pdf 3.75MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 30/2023 z dnia 27.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą ,,Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie całodobowej niepublicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj. Niepublicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4”.
uchwała​_nr30​_pdf.pdf 3.25MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 31/2023 z dnia 27.01.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Ostrowickiego z dnia 12.01.2023 r.
uchwała​_nr31.pdf 0.56MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 32/2023 z dnia 31.01.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
uchwała​_nr​_32.pdf 3.25MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 33/2023 z dnia 31.01.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania i całodziennego wyżywienia dla cudzoziemców z Ukrainy.
uchwała​_nr​_33.pdf 0.57MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 34/2023 z dnia 31.01.2023 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie na które dofinansowanie jest przyznawane za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki.
uchwała​_34​_.pdf 1.98MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 35/2023 z dnia 31.01.2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. uzgadniania wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej.
uchwała35.pdf 0.53MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 36/2023 z dnia 14.02.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
uchwała​_36.pdf 3.51MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 37/2023 z dnia 14.02.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.
uchwała​_37.pdf 0.60MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 38/2023 z dnia 14.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: ,,Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie całodobowej niepublicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj. Niepublicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 4”.
uchwała​_nr38.pdf 0.78MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 39/2023 z dnia 21.02.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Ostrowickiego z dnia 12.01.2023 r.
uchwałanr39.pdf 0.63MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 40/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
uchwała40.pdf 0.77MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 41/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
uchwała​_nr41.pdf 0.83MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 42/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.
uchwała​_nr42.pdf 0.50MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 43/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.
uchwała​_nr43.pdf 0.53MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 44/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Ostrowieckiego do realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: ,,Aktywny Samorząd’’ w 2023 roku.
uchwała​_nr44pdf.pdf 0.56MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 45/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr45.pdf 0.49MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 46/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała46.pdf 0.51MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 47/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_47.pdf 0.50MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 48/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała48.pdf 0.50MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 49/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr​_49.pdf 0.49MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 50/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr50.pdf 0.49MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 51/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_51.pdf 0.49MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 52/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_52.pdf 0.49MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 53/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr53.pdf 0.50MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 54/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_54.pdf 0.49MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 55/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr55.pdf 0.49MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 56/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_56.pdf 0.50MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 57/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr​_57.pdf 0.49MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 58/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_​_58.pdf 0.50MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 59/2023 z dnia 07.03.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Ostrowickiego z dnia 12.01.2023 r.
uchwała​_nr​_59pdf.pdf 1.05MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 60/2023 z dnia 07.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
uchwała​_60​_.pdf 1.20MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 61/2023 z dnia 07.03.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 37/2023 Zarządu Powiatu Ostrowickiego z dnia 14.02.2023 r.
uchwała​_nr​_61.pdf 0.58MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 62/2023 z dnia 07.03.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Ostrowickiego z dnia 12.01.2023 r.
uchwała​_nr​_62.pdf 0.54MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 63/2023 z dnia 07.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
uchwała​_63​_pdf.pdf 1.29MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 64/2023 z dnia 07.03.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 33/2023 Zarządu Powiatu Ostrowickiego z dnia 31.01.2023 r.
uchwała​_64​_.pdf 0.55MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 65/2023 z dnia 07.03.2023 r. we sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim do zawarcia porozumienia z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym oraz realizacji Programu ,,Szkolny Klub Sportowy” w 2023 roku’’.
uchwała​_nr65.pdf 0.52MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 66/2023 z dnia 07.03.2023 r. w sprawie aktualizacji wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych dotowanych przez Powiat Ostrowiecki w roku 2023.
uchwała​_nr66.pdf 1.35MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 67/2023 z dnia 07.03.2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.
uchwała​_67.pdf 8.52MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 68/2023 z dnia 14.03.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Ostrowickiego z dnia 12.01.2023 r.
uchwała​_nr68.pdf 0.70MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 69/2023 z dnia 14.03.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. uzgadniania wysokości odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod pasy drogowe dróg powiatowych.
uchwała69.pdf 0.30MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 70/2023 z dnia 21.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
uchwała​_nr70.pdf 3.03MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 71/2023 z dnia 21.03.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Ostrowickiego z dnia 12.01.2023 r.
uchwała​_nr​_71.pdf 0.56MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 72/2023 z dnia 21.03.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 37/2023 Zarządu Powiatu Ostrowickiego z dnia 14.02.2023 r.
uchwała​_nr72.pdf 0.64MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 73/2023 z dnia 30.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
uchwała​_nr73.pdf 1.32MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 74/2023 z dnia 30.03.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 37/2023 Zarządu Powiatu Ostrowickiego z dnia 14.02.2023 r.
uchwała​_nr74.pdf 0.72MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 75/2023 z dnia 30.03.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim.
uchwała​_nr75.pdf 0.55MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 76/2023 z dnia 30.03.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego przez Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim.
uchwała​_nr76.pdf 0.56MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 77/2023 z dnia 30.03.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją i rozliczeniem projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027, Priorytet 10. Aktywni na rynku pracy.
uchwała​_nr77.pdf 0.39MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 78/2023 z dnia 04.04.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Ostrowickiego z dnia 12.01.2023 r.
Uchwała​_78.pdf 0.57MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 79/2023 z dnia 04.04.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
Uchwała​_79.pdf 1.62MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 80/2023 z dnia 04.04.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 33/2023 Zarządu Powiatu Ostrowickiego z dnia 31.01.2023 r.
Uchwała​_80.pdf 0.58MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 81/2023 z dnia 04.04.2023 r. w sprawie ustalenia zasad realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych; zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w 2023 roku.
Uchwała​_nr​_81​_.pdf 14.29MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 82/2023 z dnia 18.04.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
uchwała​_nr82.pdf 1.35MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 83/2023 z dnia 18.04.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 27/2023 Zarządu Powiatu Ostrowickiego z dnia 24.01.2023 r.
uchwała​_nr​_83.pdf 0.84MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 84/2023 z dnia 18.04.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
uchwała​_nr​_84.pdf 0.72MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 85/2023 z dnia 18.04.2023 r. w sprawie przystąpienia do Staropolskiej Grupy Zakupowej na zakup energii elektrycznej na 2024 rok wraz z udzieleniem pełnomocnictwa oraz wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
uchwała​_85.pdf 0.70MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 86/2023 z dnia 25.04.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
uchwała​_86.pdf 0.97MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 87/2023 z dnia 25.04.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
uchwała​_87​_pdf.pdf 2.28MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 88/2023 z dnia 25.04.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Tomaszowi Łodejowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
uchwała​_88.pdf 0.29MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 89/2023 z dnia 09.05.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 67A.
uchwała​_ nr 89.pdf 0.59MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 90/2023 z dnia 09.05.2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu drogi gminnej.
uchwała​_90.pdf 0.48MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 91/2023 z dnia 09.05.2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.
uchwała​_91.pdf 0.59MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 92/2023 z dnia 16.05.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
Uchwala​_92.pdf 3.20MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 93/2023 z dnia 16.05.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 37/2023 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 14.02.2023 r.
uchwala​_93.pdf 0.76MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 94/2023 z dnia 16.05.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 33/2023 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 31.01.2023 r.
Uchwala​_94.pdf 0.58MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 95/2023 z dnia 16.05.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.01.2023 r.
Uchwala​_95.pdf 1.34MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 96/2023 z dnia 16.05.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
Uchwala​_96.pdf 1.34MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 97/2023 z dnia 16.05.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na zadania związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywateli Ukrainy.
Uchwala​_97.pdf 0.58MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 98/2023 z dnia 22.05.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
uchwała​_nr​_98.pdf 1.65MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 99/2023 z dnia 22.05.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości oznaczonej jako działka 3/1, w Ostrowcu Św. przy ul. Szymanowskiego 11, wraz z posadowionym na niej budynkiem prosektorium, na okres nie przekraczający 3 lat przez Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim.
uchwała​_nr​_99​_pdf.pdf 0.40MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 100/2023 z dnia 25.05.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę powierzchni około 6 m² przez Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim pod 4 automaty vendingowe na okres nie przekraczający 3 lat.
uchwała​_nr100.pdf 0.36MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 101/2023 z dnia 25.05.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim.
uchwała​_nr​_​_101.pdf 0.52MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 102/2023 z dnia 30.05.2023 r. w sprawie przyjęcia ,,Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za 2022 rok’’.
Uchwała​_nr​_102.pdf 3.97MB
Załącznik do Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za 2022 rok - Sprawozdanie z ,,Powiatowej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Powiatu Ostrowieckiego na lata 2021 - 2025’’ .
Załącznik do Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za 2022 rok - Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie..pdf 3.61MB
Załącznik do Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za 2022 rok - Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
Sprawozdanie​_z​_Programu​_współpracy​_Powiatu​_Ostrowieckiego​_z​_organizacjami​_pozarzadowymi().pdf 2.64MB
Załącznik do Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za 2022 rok - Sprawozdanie z ,,Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022 – 2027’’
Sprawozdanie.pdf 8.37MB
Załącznik do Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za 2022 rok - Sprawozdanie z ,,Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ostrowieckim na lata 2021 - 2026’’.
Sprawozdanie..pdf 5.21MB
Załącznik do Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za 2022 rok - Sprawozdanie z ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostrowieckim na lata 2021-2023’’- .
Sprawozdanie​_.pdf 5.19MB
Załącznik do Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za 2022 rok - Sprawozdanie z .,,Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 - 2026’’.
​_Sprawozdanie.pdf 11.74MB
Załącznik do Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za 2022 rok - Sprawozdanie z ,,Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2022 rok.
Sprawozdanie​_-.pdf 2.42MB
Załącznik do Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za 2022 rok - Sprawozdanie z realizowanych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Sprawozdanie​_​_.pdf 30.53MB
Załącznik do Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za 2022 rok - Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka 7.
​_Sprawozdanie​_.pdf 9.15MB
Załącznik do Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za 2022 rok – Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej os. Słoneczne 49.
​_Sprawozdanie​_​_​_.pdf 13.10MB
Załącznik do Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za 2022 rok – Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji.
Sprawozdanie​_​_​_.pdf 3.72MB
Załącznik do Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za 2022 rok – Sprawozdanie z działalności Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
​_​_Sprawozdanie​_.pdf 6.05MB
Załącznik do Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za 2022 rok – Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy.
​_Sprawozdanie​_​_pdf.pdf 9.90MB
Załącznik do Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za 2022 rok – Sprawozdanie z działalności Muzeum Historyczno - Archeologicznego.
​_Sprawozdanie​_​_​_​_​_.pdf 11.56MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 103/2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
Uchwała​_103.pdf 5.82MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 104/2023 z dnia 31 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.01.2023 r.
Uchwała104.pdf 0.55MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 105/2023 z dnia 31 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 37/2023 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 14.02.2023 r.
Ucgwała105.pdf 0.89MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 106/2023 z dnia 31 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 33/2023 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 31.01.2023 r.
Uchwała106.pdf 0.58MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 107/2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie unieważnienia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, u. Sienkiewicza 67A.
Uchwała107.pdf 0.46MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 108/2023 z dnia 02 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Uchwała​_108.pdf 2.15MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 109/2023 z dnia 07 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
Uchwała​_109.pdf 1.91MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 110/2023 z dnia 07 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 67A.
Uchwała​_110.pdf 0.57MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 111/2023 z dnia 13.06.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Ostrowickiego z dnia 12.01.2023 r.
uchwała​_nr​_111​_.pdf 0.81MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 112/2023 z dnia 13.06.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
uchwała​_nr​_​_112.pdf 1.86MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 113/2023 z dnia 14.06.2023 r. w sprawie przyznania stypendiów Starosty Ostrowieckiego dla uczniów szkół Powiatu Ostrowieckiego.
Uchwała113.pdf 0.48MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 114/2023 z dnia 20.06.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
uchwała​_nr​_​_​_114.pdf 1.00MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 115/2023 z dnia 20.06.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 37/2023 Zarządu Powiatu Ostrowickiego z dnia 14.02.2023 r.
uchwała​_nr​_-115.pdf 0.95MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 116/2023 z dnia 28.06.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
uchwała​_​_nr​_116​_.pdf 5.58MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 117/2023 z dnia 28.06.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 37/2023 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 14.02.2023 r.
uchwała​_nr​_​_117.pdf 0.99MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 118/2023 z dnia 28.06.2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Historyczno - Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2022 rok.
uchwała​_118​_.pdf 7.69MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 119/2023 z dnia 04.07.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
uchwała​_nr​_.119.pdf 1.89MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 120/2023 z dnia 04.07.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 33/2023 Zarządu Powiatu Ostrowickiego z dnia 31.01.2023 r.
uchwała​_120.pdf 0.60MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 121/2023 z dnia 04.07.2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, odbytego w dniu 26 czerwca 2023 r.
uchwała​_121.pdf 0.31MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 122/2023 z dnia 04.07.2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 67 A.
uchwała​_122​_.pdf 0.26MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 123/2023 z dnia 11.07.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.01.2023 r.
Uchwala,123.pdf 0.89MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 124/2023 z dnia 11.07.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
Uchwala,124.pdf 1.28MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 125/2023 z dnia 11.07.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 37/2023 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 14.02.2023 r.
Uchwala,125.pdf 0.96MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 126/2023 z dnia 11.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną w stopniu umiarkowanym i autyzmem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim - Marleny Słodkiewicz, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwala,126.pdf 0.51MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 127/2023 z dnia 11.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz wychowawcę świetlicy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim - Jolanty Guryniuk, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwala,127.pdf 0.51MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 128/2023 z dnia 11.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela - wychowawcę w grupach wychowawczych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim - SylwiiTurek, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwala,128.pdf 0.49MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 129/2023 z dnia 11.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela historii, historii i teraźniejszości oraz wiedzy o społeczeństwie Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim - Grzegorza Jasiaka, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwala,129.pdf 0.48MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 130/2023 z dnia 11.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zajęć rozwijających kreatywność, komunikowanie osobiste i społeczne oraz rewalidacji pracy z komputerem Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - Marty Mozal, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchala,130.pdf 0.51MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 131/2023 z dnia 11.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zajęć rozwijających kreatywność, oraz rewalidacji z zakresu plastykoterapii i bajkoterapii Zespołu szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - Joanny Zalewskiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwala,131.pdf 0.50MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 132/2023 z dnia 11.07.2023 r. w sprawie zatwierdzenia diagnoz złożonych przez szkoły Powiatu Ostrowieckiego.
Uchwala132.pdf 52.76MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 133/2023 z dnia 11.07.2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. uzgodnienia wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej.
Uchwala,133.pdf 0.52MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 134/2023 z dnia 11.07.2023 r. w sprawie odmowy zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Ostrowieckiego, która z mocy prawa stała się własnością Skarbu Państwa.
Uchwala,134.pdf 0.48MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 135/2023 z dnia 18.07.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
Uchwala​_135.pdf 2.60MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 136/2023 z dnia 18.07.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 37/2023 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 14.02.2023 rok.
Uchwala​_136.pdf 1.01MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 137/2023 z dnia 18.07.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż sprzętu medycznego przez Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Uchwala​_137.pdf 0.53MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 138/2023 z dnia 24.07.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
uchwała​_138.pdf 2.41MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 139/2023 z dnia 24.07.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Ostrowickiego z dnia 12.01.2023 r.
uchwała​_139.pdf 0.58MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 140/2023 z dnia 24.07.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 37/2023 Zarządu Powiatu Ostrowickiego z dnia 14.02.2023 r.
uchwała​_140.pdf 1.02MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 141/2023 z dnia 24.07.2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
uchwała​_141​_pdf.pdf 21.77MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 142/2023 z dnia 24.07.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim.
uchwała​_142.pdf 0.53MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 143/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 r.
Uchwała​_143.pdf 1.08MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 144/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą "Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach" zleconego fundacjom i organizacjom pozarządowym w roku 2023.
Uchwala​_144.pdf 4.27MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 145/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą "Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych , turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach" zleconego fundacjom i organizacjom pozarządowym w roku 2023; współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Uchwala​_145.pdf 4.06MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 146/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Uchwala​_146.pdf 0.30MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 147/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.01.2023 rok.
Uchwała​_147.pdf 0.66MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 148/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
uchwała​_148.pdf 1.32MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 149/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
Uchwała​_149.pdf 0.28MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 150/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
150.pdf 5.54MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 151/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r. z mieniająca uchwałę Nr 97/2023 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 16.05.2023 r.
151.pdf 0.56MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 152/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu.
152.pdf 0.27MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 153/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r. udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pana Roberta Wardy – dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
153.pdf 0.42MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 154/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w toku konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu pod nazwą „Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”, zleconego fundacjom i organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2023, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
154.pdf 0.58MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 155/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
uchwała​_nr​_155.pdf 2.55MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 156/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 37/2023 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 14.02.2023 r.
uchwała​_nr​_156.pdf 1.04MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 157/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 12.01.2023 r.
Uchwała.157.pdf 0.57MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 158/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 67a.
uchwała​_nr​_158.pdf 0.53MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 159/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_​_nr​_159​_pdf.pdf 0.51MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 160/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr​_160.pdf 0.52MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 161/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr​_161.pdf 0.51MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 162/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr​_162​_.pdf 0.52MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 163/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_163​_.pdf 0.52MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 164/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr​_164.pdf 0.51MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 165/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr​_165​_.pdf 0.51MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 166/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr​_166.pdf 0.52MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 167/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr​_​_167​_.pdf 0.51MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 168/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_168.pdf 0.52MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 169/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr​_169.pdf 0.51MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 170/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr​_170​_.pdf 0.52MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 171/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_​_nr​_171.pdf 0.51MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 172/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr​_172​_.pdf 0.51MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 173/2023 z dnia 05 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
uchwała​_nr​_173.pdf 2.54MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 174/2023 z dnia 05 września 2023 r. w sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024 dla Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim.
uchwała​_nr​_174​_.pdf 0.36MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 175/2023 z dnia 05 września 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
uchwała​_nr​_175.pdf 0.31MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 176/2023 z dnia 05 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na ,,Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2024 roku”.
uchwała​_​_nr​_176.pdf 3.01MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 177/2023 z dnia 12 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
uchwała​_nr​_177.pdf 2.10MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 178/2023 z dnia 12 września 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Uchwała​_nr​_178.pdf 0.29MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 179/2023 z dnia 12 września 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Uchwała​_nr​_179.pdf 0.29MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 180/2023 z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
Uchwała​_nr​_180.pdf 2.52MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 181/2023 z dnia 19 września 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 37/2023 Zarządu Powiatu Ostrowickiego z dnia 14.02.2023 r.
Uchwała​_nr​_​_181.pdf 1.13MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 182/2023 z dnia 19 września 2023 r. w sprawie założeń i jednolitych zasad oraz wskaźników do opracowania wstępnych projektów planów finansowych na 2024 rok przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników komórek organizacyjnych starostwa.
Uchwała​_182.pdf 1.71MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 183/2023 z dnia 19 września 2023 r. w sprawie stanowiska w przedmiocie konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2024”.
Uchwała​_nr​_183.pdf 0.32MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 184/2023 z dnia 19 września 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych, ul. Iłżecka 33, 27 – 400 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Uchwała​_nr​_​_184.pdf 0.67MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 185/2023 z dnia 19 września 2023 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu z zakresu pomocy społecznej.
Uchwałą​_nr​_185​_.pdf 3.21MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 186/2023 z dnia 19 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowieckiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy.
Uchwała​_​_nr​_186​_.pdf 2.78MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.01.2023 15:24 Ewelina Wisniewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewelina Wiśniewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwały 2023 rok 48.0 20.09.2023 13:42 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 47.0 20.09.2023 13:41 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 46.0 13.09.2023 10:52 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 45.0 06.09.2023 14:33 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 44.0 31.08.2023 10:29 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 43.0 31.08.2023 08:32 Monika Filipczak
Uchwały 2023 rok 42.0 31.08.2023 08:30 Monika Filipczak
Uchwały 2023 rok 41.0 23.08.2023 10:35 Monika Filipczak
Uchwały 2023 rok 40.0 10.08.2023 09:43 Monika Filipczak
Uchwały 2023 rok 39.0 31.07.2023 13:20 Monika Filipczak
Uchwały 2023 rok 38.0 25.07.2023 12:28 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 37.0 19.07.2023 12:56 Monika Filipczak
Uchwały 2023 rok 36.0 13.07.2023 12:01 Monika Filipczak
Uchwały 2023 rok 35.0 05.07.2023 11:00 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 34.0 04.07.2023 11:43 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 33.0 20.06.2023 15:24 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 32.0 15.06.2023 08:28 Monika Filipczak
Uchwały 2023 rok 31.0 14.06.2023 11:50 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 30.0 12.06.2023 10:26 Monika Filipczak
Uchwały 2023 rok 29.0 02.06.2023 14:51 Monika Filipczak
Uchwały 2023 rok 28.0 02.06.2023 11:37 Monika Filipczak
Uchwały 2023 rok 27.0 01.06.2023 14:56 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 26.0 01.06.2023 14:51 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 25.0 01.06.2023 14:13 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 24.0 26.05.2023 12:14 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 23.0 23.05.2023 13:54 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 22.0 23.05.2023 13:49 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 21.0 17.05.2023 13:33 Monika Filipczak
Uchwały 2023 rok 20.0 11.05.2023 13:13 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 19.0 26.04.2023 13:01 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 18.0 19.04.2023 15:17 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 17.0 19.04.2023 15:12 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 16.0 05.04.2023 11:14 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 15.0 31.03.2023 11:54 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 14.0 22.03.2023 11:37 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 13.0 14.03.2023 14:58 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 12.0 09.03.2023 09:22 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 11.0 27.02.2023 13:48 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 10.0 27.02.2023 13:03 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 9.0 15.02.2023 13:09 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 8.0 02.02.2023 09:54 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 7.0 27.01.2023 15:26 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 6.0 27.01.2023 15:06 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 5.0 25.01.2023 13:43 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 4.0 25.01.2023 12:39 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 3.0 19.01.2023 15:12 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 2.0 18.01.2023 11:07 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 1.0 16.01.2023 15:24 Ewelina Wisniewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}