W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwały 2023 rok

Materiały

Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 1/2023 z dnia 12.01.2023 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
uchwałanr1.pdf 10.68MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 2/2023 z dnia 12.01.2023 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami ujętych w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
uchwałanr2.pdf 2.58MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 3/2023 z dnia 12.01.2023 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22 upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
uchwała​_nr3.pdf 0.44MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 4/2023 z dnia 12.01.2023 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabowieckiej 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim upoważnienia do zaciągania zobowiązań.
uchwała​_nr4.pdf 0.35MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 5/2023 z dnia 12.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Słoneczne 49.
uchwała​_nr5.pdf 0.34MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 6/2023 z dnia 12.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do aplikowania o dofinansowanie kosztów zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Słoneczne 49.
uchwała​_nr6.pdf 0.55MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 7/2023 z dnia 12.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim do zaciągania zobowiązań.
uchwała​_nr7pdf.pdf 0.32MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 8/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pani Doroty Waliszczak – Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Kilińskiego 19.
uchwała​_nr​_8pdf.pdf 0.56MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 9/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pani Małgorzaty Góreckiej – Smolińskiej - Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Rosłońskiego 1.
uchwała​_nr9.pdf 0.55MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 10/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pana Roberta Wardy - Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr III w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 67a.
uchwała​_nr10.pdf 0.55MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 11/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pani Anny Trojanowskiej Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żeromskiego 5.
uchwała​_nr11.pdf 0.59MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 12/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pani Małgorzaty Weglewicz -Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 33.
uchwała​_nr12.pdf 0.57MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 13/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pana Jacka Farysa - Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 45.
uchwała​_nr13.pdf 0.57MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 14/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pana Tomasza Łodeja - Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 2.
uchwała​_nr14.pdf 0.58MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 15/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pana Marcina Sitarza – Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Mickiewicza 1.
uchwała​_nr15.pdf 0.60MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 16/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pani Agnieszki Wziątek - Dryjas Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 33.
uchwała​_nr16.pdf 0.55MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 17/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pani Katarzyny Krzyżanowskiej - Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 48.
uchwałanr17.pdf 0.59MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 18/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pana Jacka Pająka - Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 67.
uchwała​_nr​_18​_pdf.pdf 0.55MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 19/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pani Magdaleny Kalista - Jasiak - Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żeromskiego 5.
uchwała​_nr19.pdf 0.57MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 20/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pana Krzysztofa Hapczyna – Dyrektora Bursy Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 48.
uchwała​_nr​_20.pdf 0.57MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 21/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Pana Tomasza Kandyby – Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
uchwała​_21.pdf 0.58MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 22/2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.
uchwała​_22​_.pdf 0.51MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 23/2023 z dnia 18.01.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
uchwała​_nr23.pdf 0.88MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 24/2023 z dnia 18.01.2023 r. w sprawie aktualizacji wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych dotowanych przez Powiat Ostrowiecki w roku 2022.
uchwała​_nr24.pdf 1.43MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 25/2023 z dnia 24.01.2023 r. w sprawie powołania Dyrektora Naczelnego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11.
uchwała​_nr25.pdf 0.28MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 26/2023 z dnia 24.01.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Ostrowickiego z dnia 12.01.2023 r.
uchwała​_26.pdf 0.53MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 27/2023 z dnia 24.01.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Ostrowieckiego.
Scauchwała​_27.pdf 0.75MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 28/2023 z dnia 24.01.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do aplikowania o dofinansowanie kosztów zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7.
Suchwała​_nr​_28.pdf 0.56MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 29/2023 z dnia 27.01.2023 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą ,,Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie całodobowej niepublicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj. Niepublicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4”,
uchwała​_nr29.pdf 3.75MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 30/2023 z dnia 27.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą ,,Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie całodobowej niepublicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj. Niepublicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4”.
uchwała​_nr30​_pdf.pdf 3.25MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 31/2023 z dnia 27.01.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Ostrowickiego z dnia 12.01.2023 r.
uchwała​_nr31.pdf 0.56MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 32/2023 z dnia 31.01.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
uchwała​_nr​_32.pdf 3.25MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 33/2023 z dnia 31.01.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania i całodziennego wyżywienia dla cudzoziemców z Ukrainy.
uchwała​_nr​_33.pdf 0.57MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 34/2023 z dnia 31.01.2023 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie na które dofinansowanie jest przyznawane za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki.
uchwała​_34​_.pdf 1.98MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 35/2023 z dnia 31.01.2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. uzgadniania wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej.
uchwała35.pdf 0.53MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 36/2023 z dnia 14.02.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
uchwała​_36.pdf 3.51MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 37/2023 z dnia 14.02.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.
uchwała​_37.pdf 0.60MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 38/2023 z dnia 14.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: ,,Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie całodobowej niepublicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj. Niepublicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 4”.
uchwała​_nr38.pdf 0.78MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 39/2023 z dnia 21.02.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Ostrowickiego z dnia 12.01.2023 r.
uchwałanr39.pdf 0.63MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 40/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
uchwała40.pdf 0.77MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 41/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
uchwała​_nr41.pdf 0.83MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 42/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.
uchwała​_nr42.pdf 0.50MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 43/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.
uchwała​_nr43.pdf 0.53MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 44/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Ostrowieckiego do realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: ,,Aktywny Samorząd’’ w 2023 roku.
uchwała​_nr44pdf.pdf 0.56MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 45/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr45.pdf 0.49MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 46/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała46.pdf 0.51MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 47/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_47.pdf 0.50MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 48/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała48.pdf 0.50MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 49/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr​_49.pdf 0.49MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 50/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr50.pdf 0.49MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 51/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_51.pdf 0.49MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 52/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_52.pdf 0.49MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 53/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr53.pdf 0.50MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 54/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_54.pdf 0.49MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 55/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr55.pdf 0.49MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 56/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_56.pdf 0.50MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 57/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_nr​_57.pdf 0.49MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 58/2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego.
uchwała​_​_58.pdf 0.50MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 59/2023 z dnia 07.03.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Ostrowickiego z dnia 12.01.2023 r.
uchwała​_nr​_59pdf.pdf 1.05MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 60/2023 z dnia 07.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
uchwała​_60​_.pdf 1.20MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 61/2023 z dnia 07.03.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 37/2023 Zarządu Powiatu Ostrowickiego z dnia 14.02.2023 r.
uchwała​_nr​_61.pdf 0.58MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 62/2023 z dnia 07.03.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Ostrowickiego z dnia 12.01.2023 r.
uchwała​_nr​_62.pdf 0.54MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 63/2023 z dnia 07.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
uchwała​_63​_pdf.pdf 1.29MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 64/2023 z dnia 07.03.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 33/2023 Zarządu Powiatu Ostrowickiego z dnia 31.01.2023 r.
uchwała​_64​_.pdf 0.55MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 65/2023 z dnia 07.03.2023 r. we sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim do zawarcia porozumienia z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym oraz realizacji Programu ,,Szkolny Klub Sportowy” w 2023 roku’’.
uchwała​_nr65.pdf 0.52MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 66/2023 z dnia 07.03.2023 r. w sprawie aktualizacji wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych dotowanych przez Powiat Ostrowiecki w roku 2023.
uchwała​_nr66.pdf 1.35MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 67/2023 z dnia 07.03.2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.
uchwała​_67.pdf 8.52MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 68/2023 z dnia 14.03.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Ostrowickiego z dnia 12.01.2023 r.
uchwała​_nr68.pdf 0.70MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 69/2023 z dnia 14.03.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. uzgadniania wysokości odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod pasy drogowe dróg powiatowych.
uchwała69.pdf 0.30MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 70/2023 z dnia 21.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.
uchwała​_nr70.pdf 3.03MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 71/2023 z dnia 21.03.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Ostrowickiego z dnia 12.01.2023 r.
uchwała​_nr​_71.pdf 0.56MB
Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 72/2023 z dnia 21.03.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 37/2023 Zarządu Powiatu Ostrowickiego z dnia 14.02.2023 r.
uchwała​_nr72.pdf 0.64MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.01.2023 15:24 Ewelina Wisniewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewelina Wiśniewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwały 2023 rok 14.0 22.03.2023 11:37 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 13.0 14.03.2023 14:58 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 12.0 09.03.2023 09:22 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 11.0 27.02.2023 13:48 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 10.0 27.02.2023 13:03 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 9.0 15.02.2023 13:09 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 8.0 02.02.2023 09:54 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 7.0 27.01.2023 15:26 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 6.0 27.01.2023 15:06 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 5.0 25.01.2023 13:43 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 4.0 25.01.2023 12:39 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 3.0 19.01.2023 15:12 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 2.0 18.01.2023 11:07 Ewelina Wisniewska
Uchwały 2023 rok 1.0 16.01.2023 15:24 Ewelina Wisniewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}