W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych w rozbiciu na części zamówienia: 1. Rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 2. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 3. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kilińskiego 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim.- zamieszczono 05.04.2022 r

Zamawiający informuje, że wszystkie aktualne dokumenty prowadzonego postępowania (np. wyjaśnienia i zmiany SWZ, zmiany Ogłoszenia o zamówieniu i inne) zamieszczone są chronologicznie na dole strony.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu - 05.04.2022 r.
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_-​_05042022​_r.pdf 6.16MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.63MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy wykonawcy
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_Formularz​_ofertowy​_wykonawcy.docx 0.07MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.06MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.06MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_grupie​_kapitałowej.docx 0.05MB
Załącznik Nr 5.1 cz.1 do SWZ - PB Tom I PZT
Załącznik​_Nr​_51​_cz​_1​_do​_SWZ​_PB​_Tom​_I​_PZT.pdf 26.96MB
Załącznik Nr 5.1 cz.2 do SWZ - PB Tom I PZT
Załącznik​_Nr​_51​_cz​_2​_do​_SWZ​_PB​_Tom​_I​_PZT.pdf 23.84MB
Załącznik Nr 5.1 cz.3 do SWZ - PB Tom I PZT
Załącznik​_Nr​_51​_cz​_3​_do​_SWZ​_PB​_Tom​_I​_PZT.pdf 26.71MB
Załącznik Nr 5.1 cz.4 do SWZ - PB Tom I PZT
Załącznik​_Nr​_51​_cz​_4​_do​_SWZ​_PB​_Tom​_I​_PZT.pdf 17.19MB
Załącznik Nr 5.1 cz.5 do SWZ - PB Tom I PZT
Załącznik​_Nr​_51​_cz​_5​_do​_SWZ​_PB​_Tom​_I​_PZT.pdf 23.80MB
Załącznik Nr 5.1 cz.6 do SWZ - PB Tom I PZT
Załącznik​_Nr​_51​_cz​_6​_do​_SWZ​_PB​_Tom​_I​_PZT.pdf 25.04MB
Załącznik Nr 5.1 cz.7 do SWZ - PB Tom I PZT
Załącznik​_Nr​_51​_cz​_7​_do​_SWZ​_PB​_Tom​_I​_PZT.pdf 16.92MB
Załącznik Nr 5.2 cz.1 do SWZ - PB Tom II PAB
Załącznik​_Nr​_52​_cz​_1​_do​_SWZ​_PB​_Tom​_II​_PAB.pdf 21.73MB
Załącznik Nr 5.2 cz.2 do SWZ - PB Tom II PAB
Załącznik​_Nr​_52​_cz​_2​_do​_SWZ​_PB​_Tom​_II​_PAB.pdf 24.82MB
Załącznik Nr 5.2 cz. 3 do SWZ - PB Tom II PAB
Załącznik​_Nr​_52​_cz​_3​_do​_SWZ​_PB​_Tom​_II​_PAB.pdf 20.21MB
Załącznik Nr 5.2 cz.4 do SWZ - PB Tom II PAB
Załącznik​_Nr​_52​_cz​_4​_do​_SWZ​_PB​_Tom​_II​_PAB.pdf 16.27MB
Załącznik Nr 5.2 cz. 5 do SWZ - PB Tom II PAB
Załącznik​_Nr​_52​_cz​_5​_do​_SWZ​_PB​_Tom​_II​_PAB.pdf 25.82MB
Załącznik Nr 5.2 cz.6 do SWZ - PB Tom II PAB
Załącznik​_Nr​_52​_cz​_6​_do​_SWZ​_PB​_Tom​_II​_PAB.pdf 16.91MB
Załącznik Nr 5.2 cz.7 do SWZ - PB Tom II PAB
Załącznik​_Nr​_52​_cz​_7​_do​_SWZ​_PB​_Tom​_II​_PAB.pdf 25.16MB
Załącznik Nr 5.2 cz.8 do SWZ - PB Tom II PAB
Załącznik​_Nr​_52​_cz​_8​_do​_SWZ​_PB​_Tom​_II​_PAB.pdf 25.51MB
Załącznik Nr 5.2 cz. 9 do SWZ - PB Tom II PAB
Załącznik​_Nr​_52​_cz​_9​_do​_SWZ​_PB​_Tom​_II​_PAB.pdf 11.00MB
Załącznik Nr 5.2 cz. 10 do SWZ - PB Tom II PAB
Załącznik​_Nr​_52​_cz​_10​_do​_SWZ​_PB​_Tom​_II​_PAB.pdf 20.78MB
Załącznik Nr 5.3 do SWZ - PB Geotechnika
Załącznik​_Nr​_53​_do​_SWZ​_PB​_Geotechnika.pdf 4.25MB
Załącznik Nr 5.4 cz.1 do SWZ - PB Przyłącze gazu
Załącznik Nr​_54​_cz​_1​_do​_SWZ​_PB​_Przyłacze​_gazu.pdf 27.96MB
Załącznik Nr 5.4 cz.2 do SWZ - PB Przyłącze gazu
Załącznik​_Nr​_54​_cz​_2​_do​_SWZ​_PB​_Przyłacze​_gazu.pdf 8.66MB
Załącznik Nr 5.5 cz.1 do SWZ - PB Aneks Nr 1
Załącznik​_Nr​_55​_cz​_1​_do​_SWZ​_PB​_Aneks​_Nr​_1.pdf 13.80MB
Załącznik Nr 5.5 cz.2 do SWZ - PB Aneks Nr 1
Załącznik​_Nr​_55​_cz​_2​_do​_SWZ​_PB​_Aneks​_Nr​_1.pdf 14.60MB
Załącznik Nr 5.5 cz. 3 do SWZ - PB Aneks Nr 1
Załącznik​_Nr​_55​_cz​_3​_do​_SWZ​_PB​_Aneks​_Nr​_1.pdf 26.13MB
Załącznik Nr 5.5 cz.4 do SWZ - PB Aneks Nr 1
Załącznik​_Nr​_55​_cz​_4​_do​_SWZ​_PB​_Aneks​_Nr​_1.pdf 24.34MB
Załącznik Nr 5.5 cz.5 do SWZ - PB Aneks Nr 1
Załącznik​_Nr​_55​_cz​_5​_do​_SWZ​_PB​_Aneks​_Nr​_1.pdf 27.63MB
Załącznik Nr 5.5 cz.6 do SWZ - PB Aneks Nr 1
Załącznik​_Nr​_55​_cz​_6​_do​_SWZ​_PB​_Aneks​_Nr​_1.pdf 25.69MB
Załącznik Nr 5.5 cz.7 do SWZ - PB Aneks Nr 1
Załącznik​_Nr​_55​_cz​_7​_do​_SWZ​_PB​_Aneks​_Nr​_1.pdf 28.39MB
Załącznik Nr 5.5 cz.8 do SWZ - PB Aneks Nr 1
Załącznik​_Nr​_55​_cz​_8​_do​_SWZ​_PB​_Aneks​_Nr​_1.pdf 25.94MB
Załącznik Nr 5.6 do SWZ - PB Przyłącze wod-kan
Załącznik​_Nr​_56​_do​_SWZ​_PB​_Przyłącze​_wod-kan.pdf 14.67MB
Załącznik Nr 5.7 cz.1 do SWZ - PB Aneks Nr 2
Załącznik​_Nr​_57​_cz​_1​_do​_SWZ​_PB​_Aneks​_Nr​_2.pdf 16.31MB
Załącznik Nr 5.7 cz. 2 do SWZ - PB Aneks Nr 2
Załącznik​_Nr​_57​_cz​_2​_do​_SWZ​_PB​_Aneks​_Nr​_2.pdf 28.48MB
Załącznik Nr 5.7 cz.3 do SWZ - PB Aneks Nr 2
Załącznik​_Nr​_57​_cz​_3​_do​_SWZ​_PB​_Aneks​_Nr​_2.pdf 20.19MB
Załącznik Nr 5.7 cz.4 do SWZ - PB Aneks Nr 2
Załącznik​_Nr​_57​_cz​_4​_do​_SWZ​_PB​_Aneks​_Nr​_2.pdf 24.15MB
Załącznik Nr 6.1 cz.1 do SWZ - PW Tom I PZT
Załącznik​_Nr​_61​_cz​_1​_do​_SWZ​_PW​_Tom​_I​_PZT.pdf 17.81MB
Załącznik Nr 6.1 cz.2 do SWZ - PW Tom I PZT
Załącznik​_Nr​_61​_cz​_2​_do​_SWZ​_PW​_Tom​_I​_PZT.pdf 26.11MB
Załącznik Nr 6.1 cz. 3 do SWZ - PW Tom I PZT
Załącznik​_Nr​_61​_cz​_3​_do​_SWZ​_PW​_Tom​_I​_PZT.pdf 7.89MB
Załącznik Nr 6.1 cz. 4 do SWZ - PW Tom I PZT
Załącznik​_Nr​_61​_cz​_4​_do​_SWZ​_PW​_Tom​_I​_PZT.pdf 23.46MB
Załącznik Nr 6.2 do SWZ PW - Tom I PZT KB
Załącznik​_Nr​_62​_do​_SWZ​_PW​_Tom​_I​_PZT​_KB.pdf 2.13MB
Załącznik Nr 6.3 cz.1 do SWZ - PW Tom I IS
Załącznik​_Nr​_63​_cz​_1​_do​_SWZ​_PW​_Tom​_I​_IS.pdf 11.53MB
Załącznik Nr 6.3 cz.2 do SWZ - PW Tom I IS
Załącznik​_Nr​_63​_cz​_2​_do​_SWZ​_PW​_Tom​_I​_IS.pdf 21.00MB
Załącznik Nr 6.4 do SWZ - PW Tom I Przeb. przyłącza gazu
Załącznik​_Nr​_64​_do​_SWZ​_PW​_Tom​_I​_Przeb​_przyłącza​_gazu.pdf 17.39MB
Załącznik Nr 6.5 cz.1 do SWZ - PW Tom I IE
Załącznik​_Nr​_65​_cz​_1​_do​_SWZ​_PW​_Tom​_I​_IE.pdf 18.08MB
Załącznik Nr 6.5 cz. 2 do SWZ - PW Tom I IE
Załącznik​_Nr​_65​_cz​_2​_do​_SWZ​_PW​_Tom​_I​_IE.pdf 16.89MB
Załącznik Nr 6.5 cz. 3 do SWZ - PW Tom I IE
Załącznik​_Nr​_65​_cz​_3​_do​_SWZ​_PW​_Tom​_I​_IE.pdf 17.03MB
Załącznik Nr 6.6 cz.1 do SWZ - PW Tom I IT
Załącznik​_Nr​_66​_cz​_1​_do​_SWZ​_PW​_Tom​_I​_IT.pdf 21.71MB
Załącznik Nr 6.6 cz. 2 do SWZ - PW Tom I IT
Załącznik​_Nr​_66​_cz​_2​_do​_SWZ​_PW​_Tom​_I​_IT.pdf 17.60MB
Załącznik Nr 6.7 do SWZ - PW Tom I Kolizja TP SA
Załącznik​_Nr​_67​_do​_SWZ​_PW​_Tom​_I​_Kolizja​_TP​_SA.pdf 4.76MB
Załącznik Nr 6.8 do SWZ - PW Tom I Kolizja UM
Załącznik​_Nr​_68​_do​_SWZ​_PW​_Tom​_I​_Kolizja​_​_UM.pdf 3.49MB
Załącznik Nr 6.9 do SWZ - PW Tom I Kolizja Netii
Załącznik​_Nr​_69​_do​_SWZ​_PW​_Tom​_I​_Kolizja​_​_Netii.pdf 6.30MB
Załącznik Nr 6.10 do SWZ - PW Tom I PZT Zieleń
Załącznik​_Nr​_610​_do​_SWZ​_PW​_Tom​_I​_PZT​_Zieleń.pdf 18.07MB
Załącznik Nr 6.11 cz.1 do SWZ - PW Tom I PZT Drogi
Załącznik​_Nr​_611​_cz​_1​_do​_SWZ​_PW​_Tom​_I​_PZT​_Drogi.pdf 14.00MB
Załącznik Nr 6.11 cz.2 do SWZ - PW Tom I PZT OR
Załącznik​_Nr​_611​_cz​_2​_do​_SWZ​_PW​_Tom​_I​_PZT​_OR.pdf 0.26MB
Załącznik Nr 6.12 do SWZ - PW Tom II Trybuna AB
Załącznik​_Nr​_612​_do​_SWZ​_PW​_Tom​_II​_Trybuna​_AB.pdf 27.63MB
Załącznik Nr 6.13 do SWZ PW - Tom II Trybuna KB
Załącznik​_Nr​_613​_do​_SWZ​_PW​_Tom​_II​_Trybuna​_KB.pdf 20.08MB
Załącznik Nr 6.14 do SWZ - PW Tom II Trybuna IS
Załącznik​_Nr​_614​_do​_SWZ​_PW​_Tom​_II​_Trybuna​_IS.pdf 8.40MB
Załącznik Nr 6.15 do SWZ - PW Tom II Trybuna IE
Załącznik​_Nr​_615​_do​_SWZ​_PW​_Tom​_II​_Trybuna​_IE.pdf 6.58MB
Załącznik Nr 6.16 do SWZ - PW Tom III Boiska
Załącznik​_Nr​_616​_do​_SWZ​_PW​_Tom​_III​_Boiska.pdf 27.38MB
Załącznik Nr 6.17 do SWZ - PW Aneks Nr 2 PZT
Załącznik​_Nr​_617​_do​_SWZ​_PW​_Aneks​_Nr​_2​_PZT.pdf 20.85MB
Załącznik Nr 6.18 do SWZ - PW Aneks Nr 2 Geometria areny
Załącznik​_Nr​_618​_do​_SWZ​_PW​_Aneks​_Nr​_2​_Geometria​_areny.pdf 27.13MB
Załącznik Nr 6.19 do SWZ - PW Aneks Nr 2 Przyłącza i instalacje
Załącznik​_Nr​_619​_do​_SWZ​_PW​_Aneks​_Nr​_2​_Przyłącza​_i​_instalacje.pdf 13.62MB
Załącznik Nr 6.20 cz.1 do SWZ - PW Aktualizacja
Załącznik​_Nr​_620​_cz​_1​_do​_SWZ​_PW​_Aktualizacja.pdf 6.91MB
Załącznik Nr 6.20 cz.2 do SWZ - PW Aktualizacja
Załącznik​_Nr​_620​_cz​_2​_do​_SWZ​_PW​_Aktualizacja.pdf 28.21MB
Załącznik Nr 6.20 cz.3 do SWZ - PW Aktualizacja
Załącznik​_Nr​_620​_cz​_3​_do​_SWZ​_PW​_Aktualizacja.pdf 28.97MB
Załącznik Nr 6.20 cz.4 do SWZ - PW Aktualizacja
Załącznik​_Nr​_620​_cz​_4​_do​_SWZ​_PW​_Aktualizacja.pdf 17.36MB
Załącznik Nr 6.20 cz.5 do SWZ - PW Aktualizacja
Załącznik​_Nr​_620​_cz​_5​_do​_SWZ​_PW​_Aktualizacja.pdf 21.85MB
Załącznik Nr 7.1 cz.1 do SWZ - STWiOR
Załącznik​_Nr​_71​_cz​_1​_do​_SWZ​_STWiOR.pdf 27.06MB
Załącznik Nr 7.1 cz. 2 do SWZ - STWiOR
Załącznik​_Nr​_71​_cz​_2​_do​_SWZ​_STWiOR.pdf 27.17MB
Załącznik Nr 7.2 do SWZ - STWiOR do PW IS Aneks​_Nr​_2
Załącznik​_Nr​_72​_do​_SWZ​_STWiOR​_do​_PW​_IS​_Aneks​_Nr​_2.pdf 1.35MB
Załącznik Nr 8.1 do SWZ - Przedmiar robót
Załącznik​_Nr​_81​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_robót.pdf 0.55MB
Załącznik Nr 9.1 do SWZ - PW - Architektura
Załącznik​_Nr​_91​_do​_SWZ​_PW​_Architektura.pdf 29.20MB
Załącznik Nr 9.2 cz.1 do SWZ - PW - IS
Załącznik​_Nr​_92​_cz​_1​_do​_SWZ​_PW​_IS.pdf 19.92MB
Załącznik Nr 9.2 cz.2 do SWZ - PW - IS
Załącznik​_Nr​_92​_cz​_2​_do​_SWZ​_PW​_IS.pdf 10.86MB
Załącznik Nr 9.3 do SWZ - PW - IE
Załącznik​_Nr​_93​_do​_SWZ​_PW​_IE.pdf 11.19MB
Załącznik Nr 9.4 do SWZ - PW - Ekspertyza
Załącznik​_Nr​_94​_do​_SWZ​_PW​_Ekspertyza.pdf 18.04MB
Załącznik Nr 10.1 do SWZ - STWiOR
Załącznik​_Nr​_101​_do​_SWZ​_STWiOR.pdf 1.36MB
Załącznik Nr 11.1 do SWZ - Przedmiar robót.
Załącznik​_Nr​_111​_do​_SWZ​_-​_​_Przedmiar​_robót.pdf 0.64MB
Załącznik Nr 12.1 cz.1 do SWZ - PW - Architektura
Załącznik​_Nr​_121​_cz​_1​_do​_SWZ​_PW​_Architektura.pdf 13.90MB
Załącznik Nr 12.1 cz.2 do SWZ - PW - Architektura
Załącznik​_Nr​_121​_cz​_2​_do​_SWZ​_PW​_Architektura.pdf 19.39MB
Załącznik Nr 12.2 cz.1 do SWZ - PW - IS
Załącznik​_Nr​_122​_cz​_1​_do​_SWZ​_PW​_IS.pdf 20.40MB
Załącznik Nr 12.2 cz.2 do SWZ - PW - IS
Załącznik​_Nr​_122​_cz​_2​_do​_SWZ​_PW​_IS.pdf 12.03MB
Załącznik Nr 12.3 do SWZ -PW - IE
Załącznik​_Nr​_123​_do​_SWZ​_PW​_IE.pdf 11.81MB
Załącznik Nr 13.1 do SWZ - STWiOR
Załącznik​_Nr​_131​_do​_SWZ​_STWiOR.pdf 1.34MB
Załącznik Nr 14.1 do SWZ - Przedmiar robót.
Załącznik​_Nr​_141​_do​_SWZ​_-​_​_Przedmiar​_robót.pdf 0.38MB
Załącznik Nr 15.1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy dla cz. Nr 1
Załącznik​_Nr​_151​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy​_dla​_cz​_Nr​_1.pdf 0.50MB
Załącznik Nr 15.2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy dla cz. Nr 2 i Nr 3
Załącznik​_Nr​_152​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy​_dla​_cz​_Nr​_2​_i​_Nr​_3.pdf 0.49MB
Załącznik Nr 16 do SWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_16​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.doc 0.07MB
Załącznik Nr 17 do SWZ - Wykaz osób.
Załacznik Nr​_17​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_osób.docx 0.05MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 12.04.2022 r.
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_-​_12042022​_r.pdf 0.04MB
Zmiany treści SWZ - 12.04.2022 r.
Zmiany​_treści​_SWZ​_-​_12042022​_r.pdf 0.78MB
Wyjaśnienie treści SWZ - 19.04.2022 r.
Wyjaśnienie​_treści​_SWZ​_-​_19042022r.pdf 0.54MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - 25.04.2022 r.
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia​_-​_25042022​_r.pdf 0.37MB
Informacja z otwarcia ofert - 26.04.2022 r.
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_-​_26042022​_rok.pdf 0.20MB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 13.05.2022 r.
Zawiadomienie​_o​_unieważnieniu​_postępowania​_-​_13052022​_r.pdf 0.46MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.04.2022 11:48 Robert Zajączkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Zajączkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych w rozbiciu na części zamówienia: 1. Rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 2. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 3. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kilińskiego 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim.- zamieszczono 05.04.2022 r 6.0 13.05.2022 12:28 Robert Zajączkowski
Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych w rozbiciu na części zamówienia: 1. Rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 2. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 3. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kilińskiego 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim.- zamieszczono 05.04.2022 r 5.0 26.04.2022 12:38 Mariusz Kasprzyk
Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych w rozbiciu na części zamówienia: 1. Rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 2. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 3. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kilińskiego 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim.- zamieszczono 05.04.2022 r 4.0 25.04.2022 11:26 Mariusz Kasprzyk
Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych w rozbiciu na części zamówienia: 1. Rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 2. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 3. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kilińskiego 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim.- zamieszczono 05.04.2022 r 3.0 19.04.2022 14:40 Robert Zajączkowski
Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych w rozbiciu na części zamówienia: 1. Rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 2. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 3. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kilińskiego 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim.- zamieszczono 05.04.2022 r 2.0 12.04.2022 13:55 Mariusz Kasprzyk
Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych w rozbiciu na części zamówienia: 1. Rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 2. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 3. Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kilińskiego 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim.- zamieszczono 05.04.2022 r 1.0 05.04.2022 11:48 Robert Zajączkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}