W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Boksycka - zamieszczono 24.02.2023 r.

Zamawiający informuje, że wszystkie aktualne dokumenty prowadzonego postępowania (np. wyjaśnienia i zmiany SWZ, zmiany Ogłoszenia o zamówieniu i inne) zamieszczone są chronologicznie na dole strony

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - 24.02.2023 r.
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_w​_BZP​_-​_24022023​_r.pdf 0.14MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.57MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.06MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.06MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.06MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_grupie​_kapitałowej.docx 0.05MB
Załącznik Nr 5.1 do SWZ - Projekt wykonawczy drogowy cz. I
Załącznik​_nr​_51​_do​_SWZ​_-​_Projekt​_wykonawczy​_​_drogowy​_​_część​_I.pdf 3.55MB
Załącznik Nr 5.2 do SWZ - Projekt wykonawczy drogowy część II
Załącznik​_nr​_52​_do​_SWZ​_-​_Projekt​_wykonawczy​_​_drogowy​_​_część​_II.pdf 24.09MB
Załącznik Nr 5.3 do SWZ - Projekt wykonawczy drogowy część III
Załącznik​_nr​_53​_do​_SWZ​_-​_Projekt​_wykonawczy​_​_drogowy​_​_część​_III.pdf 22.69MB
Załącznik Nr 5.4 do SWZ - Projekt wykonawczy mostowy
Załącznik​_nr​_54​_do​_SWZ​_-​_Projekt​_wykonawczy​_​_mostowy.pdf 4.62MB
Załącznik Nr 5.5 do SWZ - Projekt wykonawczy sanitarny część I
Załącznik​_nr​_55​_do​_SWZ​_-​_​_Projekt​_wykonawczy​_sanitarny​_część​_I.pdf 19.77MB
Załącznik Nr 5.6 do SWZ - Projekt wykonawczy sanitarny część II
Załącznik​_nr​_56​_do​_SWZ​_-​_Projekt​_wykonawczy​_sanitarny​_część​_II.pdf 16.37MB
Załącznik Nr 5.7 do SWZ Projekt wykonawczy elektryczny
Załącznik​_nr​_57​_do​_SWZ​_-​_Projekt​_wykonawczy​_elektryczny.pdf 10.06MB
Załącznik Nr 6.1 do SWZ - Specyfikacje techniczne drogowe
Załącznik​_nr​_61​_do​_SWZ​_-​_Specyfikacje​_techniczne​_drogowe.pdf 15.23MB
Załącznik Nr 6.2 do SWZ - Specyfikacje techniczne sanitarne
Załącznik​_nr​_62​_do​_SWZ​_-​_Specyfikacje​_techniczne​_sanitarne.pdf 1.13MB
Załącznik Nr 6.3 do SWZ - Specyfikacje techniczne mostowe
Załącznik​_nr​_63​_do​_SWZ​_-​_Specyfikacje​_techniczne​_mostowe.pdf 1.46MB
Załącznik 6.4 do SWZ Specyfikacje techniczne elektryczne
Załącznik​_nr​_64​_do​_SWZ​_-​_Specyfikacje​_techniczne​_elektryczne.pdf 5.70MB
Załącznik Nr 7 do SWZ - Opinia geotechniczna
Załącznik​_nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Opinia​_geotechniczna.pdf 3.03MB
Załącznik Nr 8 do SWZ - Projekt stałej organizacji ruchu
Załącznik​_nr​_8​_do​_SWZ​_-​_Projekt​_stałej​_organizacji​_ruchu.pdf 9.18MB
Załącznik Nr 9.1 do SWZ - Przedmiar robót branży drogowej
Załącznik​_nr​_91​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_branży​_drogowej.pdf 0.79MB
Załącznik Nr 9.2 do SWZ - Przedmiar robót branży mostowej
Załącznik​_nr​_92​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_branzy​_mostowej.pdf 0.35MB
Załącznik Nr 9.3 do SWZ - Przedmiar robót branży sanitarnej
Załącznik​_nr​_93​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_branży​_sanitarnej.pdf 0.23MB
Załącznik Nr 9.4 do SWZ - Przedmiar robót branży elektrycznej - sieć
Załącznik​_nr​_94​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_robót​_branży​_elektrycznej​_-​_sieć.pdf 1.12MB
Załącznik Nr 9.5 do SWZ - Przedmiar robót branży elektrycznej - oświetlenie
Załącznik​_nr​_95​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_robót​_barnży​_elektrycznej​_-​_oświetlenie.pdf 0.98MB
Załącznik Nr 10 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik​_Nr​_10​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy.pdf 0.42MB
Załącznik Nr 11 do SWZ - Formularz cenowy
Załącznik​_Nr​_11​_do​_SWZ​_-​_Formularz​_cenowy.doc 0.11MB
Załącznik Nr 12 do SWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_12​_​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.doc 0.07MB
Załącznik Nr 13 do SWZ - Wykaz osób
Załącznik​_Nr​_13​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_osób.docx 0.05MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia.pdf 0.35MB
Zmiany i wyjaśnienia SWZ - 09.03.2023 r.
Zmiany​_i​_wyjaśnienia​_SWZ​_-​_09032023​_r.pdf 1.85MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - 13.03.2023 r.
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_w​_BZP​_-​_13032023​_r.pdf 0.04MB
Zmiany i wyjaśnienia SWZ - 13.03.2023 r.
Zmiany​_i​_wyjaśnienia​_SWZ​_-​_13032023​_r.pdf 2.31MB
Wstępna promesa dofinansowania inwestycji
Wstępna​_promesa​_dofinansowania​_inwestycji.pdf 0.64MB
Wyjaśnienia treści SWZ - 13.03.2023 r.
Wyjaśnienia​_treści​_SWZ​_-​_13032023​_r.pdf 0.31MB
Informacja z otwarcia ofert - 16.03.2023 r.
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_-​_16032023​_rok.pdf 0.21MB
Zawiadomienie-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zawiadomienie​_-​_Informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty​_-​_05042023​_r.pdf 0.65MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.02.2023 15:10 Mariusz Kasprzyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mariusz Kasprzyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Boksycka - zamieszczono 24.02.2023 r. 9.0 05.04.2023 15:13 Robert Zajączkowski
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Boksycka - zamieszczono 24.02.2023 r. 8.0 16.03.2023 11:36 Mariusz Kasprzyk
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Boksycka - zamieszczono 24.02.2023 r. 7.0 13.03.2023 14:01 Mariusz Kasprzyk
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Boksycka - zamieszczono 24.02.2023 r. 6.0 13.03.2023 11:40 Mariusz Kasprzyk
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Boksycka - zamieszczono 24.02.2023 r. 5.0 13.03.2023 11:09 Mariusz Kasprzyk
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Boksycka - zamieszczono 24.02.2023 r. 4.0 09.03.2023 14:16 Mariusz Kasprzyk
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Boksycka - zamieszczono 24.02.2023 r. 3.0 08.03.2023 11:29 Mariusz Kasprzyk
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Boksycka - zamieszczono 24.02.2023 r. 2.0 24.02.2023 15:26 Mariusz Kasprzyk
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Boksycka - zamieszczono 24.02.2023 r. 1.0 24.02.2023 15:10 Mariusz Kasprzyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}