W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Muzea i Izby Pamięci

Grafika przedstawia białą ikonę budynku z kolumnami z literą M w centrum na tle złożonym z trójkątów w odcieniach koloru niebieskiego.

Muzeum Regionalne w Kraśniku z filią 24. Pułku Ułanów - oddział Muzeum Narodowego w Lublinie

ulica Piłsudskiego 7
23-200 Kraśnik
telefon (081) 81 884 34 85
e-mail: krasnik@mnwl.pl

Muzeum powstało w 1976 roku w związku z obchodami 600-lecia Kraśnika. Posiada zbiory regionalistyczne, historyczne, etnograficzne, a także znane daleko poza Kraśnikiem zabytki archeologiczne. Dnia 7 października 2020 roku Muzeum Regionalne w Kraśniku z filią Muzeum 24 Pułku Ułanów zostało ponownie otwarte po modernizacji budynku.

Zapraszamy do zwiedzania trzech ekspozycji stałych:
• „24. Pułk Ułanów. Historia i Tradycja”
• "Bitwy Kraśnickie 1914-1915"
• „Dawny Kraśnik” – planszowa wystawa fotografii dotyczącej historii Kraśnika
 
Muzeum czynne jest od środy do niedzieli w godzinach od 10:00 do 17:00.
Bilety dostępne są w kasie Muzeum.
Rezerwacji biletów można dokonać bezpośrednio w kasie Muzeum przy ul. Piłsudskiego 7 w Kraśniku, wysyłając wiadomość na e-mail: krasnik@mnwl.pl lub telefonicznie pod nr 81 884 34 85.

 

Wojewódzka Izba Tradycji Pożarnictwa

opiekun Ryszard Łagoda
23-200 Kraśnik
ulica Obwodowa 1
telefon (081) 884 34 88

W 1973 roku działacze pożarnictwa województwa lubelskiego zainicjowali akcję zbierania sprzętu, urządzeń i dokumentów obrazujących bogatą, ponad stuletnią, historię straży pożarnych na Lubelszczyźnie. Placówka muzealna funkcjonowała w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Dolnym od 1978 roku. Koncepcja zlokalizowania ekspozycji historycznego sprzętu i urządzeń pożarniczych oraz piśmiennictwa i dokumentów w Kazimierzu Dolnym wynikła z charakteru miejscowości, gdzie ilość zabytków architektury i kultury polskiej skłania do refleksji o naszej przebogatej przeszłości.
W1992 roku zbiory przeniesiono do Kraśnika, do nowych obiektów Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej.
Lubelska Izba Tradycji Pożarniczych w Kraśniku ma dziś ponad 720 eksponatów, w tym wozy konne wyposażone w sprzęt gaśniczy i pomocniczy, wiele z nich pochodzi sprzed l wojny światowej, sikawki ręczne, motopompy różnych typów i wielkości, hełmy z różnych okresów rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz toporki paradne, mundury i pasy strażackie, sprzęt alarmowy, a także sztandary jednostek straży pożarnych (najstarszy z 1904 roku pochodzi z Ochotniczej Straży Pożarnej z Puław).

Regionalna Izba Tradycji Garncarstwa przy Ośrodku Kultury w Urzędowie

Dyrektor Ośrodka Kultury Teresa Kaźmierak
ulica Błażeja Dzikowskiego 1
23-250 Urzędów,
telefon (081) 822 50 81

Obecnie garncarze z Urzędowa są znani przede wszystkim jako twórcy rzeźb ceramicznych o wiejskiej tematyce. Na ich twórczość składają się ciekawe kompozycje figuralne, pełne ekspresji, przedstawiające pracę na roli, garncarzy, typy wiejskie, sceny z wesel, szopki, kolędników, starą urzędowską zabudowę, sceny batalistyczne z ostatniej wojny, postaci świętych.
W rzeźbie ceramicznej obok postaci ludzkiej występują figurki zwierząt, a wśród nich ptaki, jeże, żółwie, dziki i inne.Obok tego asortymentu wyrabiają miniaturowe naczyńka oraz flakony i dzbany różnych rozmiarów. Wykonywane figurki i naczynia są dekoracyjną rzeźbą ceramiczną efektach właściwych tworzywu. Charakteryzuje je uproszczony kształt postaci ludzkiej i zwierzęcej.
Wyroby są zdobione plastycznymi nalepionymi elementami oraz rytymi nacięciami i nakłuciami w miękkiej glinie. Garncarze, podobnie jak dawniej naczynia, tak figurki pokrywają glazurą, która po wypaleniu daje kolor od jasnej żółci do ciemnej zieleni, co na tle czerwonej gliny jeszcze bardziej potęguje wartości plastyczne wyrobów. Niejednokrotnie przypadkowy koloryt, szczery prymityw w połączeniu z dużą ekspresją, nadają  figurkom i naczyniom duże walory artystyczne.
Ośrodek garncarski w Bęczynie koło Urzędowa jest ewenementem w skali kraju. W dobie dynamicznego rozwoju cywilizacji stanowi oazę spokoju i tradycji sztuki ludowej. Propagowaniu ginącego rzemiosła i rozpowszechnianiu ducha tradycji narodowych służyły organizowane rokrocznie w Bęczynie od 1994 roku Ogólnopolskie Warsztaty Garncarskie, mające od 1996 roku zasięg międzynarodowy.Międzynarodowe Warsztaty Garncarskie. Impreza jest formą promocji, ale przyczynia się także do integracji środowiska garncarskiego i służy wymianie doświadczeń.
Regionalna Izba Tradycji Garncarstwa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Urzędowie powstała w 1994 roku. Posiadane zbiory są pokłosiem corocznie organizowanych Międzynarodowych Warsztatów Garncarskich.

Izba Tradycji przy Zespole Szkół numer 1 w Kraśniku

ulica Armii Krajowej 25
23-200 Kraśnik
telefon (081) 826 24 26
fax (081) 884 34 17

Przy ówczesnym Liceum zorganizowano Izbę Tradycji w związku ze zbliżającym się 60-leciem szkoły. Pomysłodawcą, organizatorem i twórcą Izby był pracownik szkoły historyk magister Nowosad. W jej posiadaniu znajdują się liczne zbiory podręczników, świadectw ukończenia klas, kronik, pucharów, zdjęć i wiele innych ciekawych eksponatów. Na uwagę też zasługuje specjalna wystawa poświęcona tajnemu nauczaniu z czasów okupacji. Obecnie w pomieszczeniach Izby Tradycji Zespołu Szkół numer 1 odbywają się lekcje historii, a zbiory są pod opieką magister Kamieńskiej. Rola, jaką pełni Izba jest ogromna, to tu dzieci i młodzież zapoznają się z dziejami szkoły, własną tradycją, historią, regionem w jaki zamieszkują oraz środowiskiem. Warto podkreślić, że eksponaty są w bardzo ciekawej oprawie plastycznej, co sprawia, że zwiedzanie Izby Tradycji jest przyjemne.

Izba Pamięci i Tradycji Regionalnej w Zakrzówku

ulica Wójtowicza 39                                                                                                                     
23-213 Zakrzówek
tel/fax: 608 664 759

Z inicjatywy nauczycielki historii pani magister Wiesławy Sochal w 1995 roku powstała Izba Pamięci i Tradycji Regionalnej w Zakrzówku. Eksponaty muzealne zajmują trzy sale i są uporządkowane w działach takich jak numizmatyka, etnografia, militaria, dzieje szkoły, źródła pisane. W Izbie znajdują się wystawy fotograficzne pod tytułem "Ginący świat", "Piękno naszej małej ojczyzny", "Gmina Zakrzówek w fotografii". Wśród licznych zbiorów można obejrzeć stare wagi, pierwsze żelazka, maszyny do pisania, sztylety bagnety, elementy uzbrojenia, ordery, mundury, kroniki szkoły, arkusze ocen z 1926 roku i wiele, wiele innych ciekawych zabytków.
Należy zaznaczyż, że do Izby przychodzą na lekcje historii uczniowie różnych szkół, co pozwala na zapoznanie sie młodzieży z tradycją, historią, przedmiotami codziennego użytku z przeszłości, a przede wszystkim z regionem w którym mieszkają.
Zwiedzanie dostępne w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po mszach świętych o godzinie 8:30, 10:00, 12:00, 16:00 oraz w miarę potrzeb zwiedzających otwarte dla grup szkolnych, seniorów, turystów, osób prywatnych po indywidualnym kontakcie telefonicznym. Wstęp wolny.

Izba Historyczno-Etnograficzna w Zespole Szkół numer 3 w Kraśniku

ulica Słowackiego 7
23 – 210 Kraśnik
telefon (081) 825 59 68

Izba została założona i jest prowadzona przez nauczyciela biologii Marka Soleckiego, znanego w Kraśniku kolekcjonera, hobbystę, prezesa Kraśnickiego Klubu Kolekcjonerów.
Od ponad dziesięciu lat gromadzone są w niej eksponaty związane z historią regionu, etnografią,  wyposażenie starych domostw, takie jak gliniane garnki, wagi, żelazka, naftowe lampy, moździerze, butelki z tłoczonymi napisami, wrzeciona. Osobna część stanowią skamieniałości roślin i zwierząt. Część eksponatów z Izby była prezentowana w Muzeum Regionalnym w Kraśniku na różnych występach tematycznych, a także na przekrojowej wystawie pt.”Od mamuta do współczesności” w kwietniu 2006 roku w trakcie dni otwartych dla gimnazjalistów w  Zespole Szkół numer 3 w Kraśniku.
 

{"register":{"columns":[]}}