W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych interesanta Starostwa Powiatowego w Kraśniku

Zgodnie z artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO)- (Dziennik Urzędowy UE L 119 z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kraśnicki, z siedzibą: Aleja Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

adres e-mail: abi@powiatkrasnicki.pl
adres do korespondencji: Aleja Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu :

  • realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie artykuł 6 ustęp 1 litera c)  oraz na podstawie artykuł 9 ustęp 2 litera g) RODO w związku z Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz przepisów sektorowych dotyczących danego Wydziału/Referatu czy Samodzielnego stanowiska pracy
  • wykonania umowy zawartej z Panią/Panem na podstawie artykuł 6 ustęp 1 litera b RODO
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi  na podstawie  artykuł 6 ustęp 1 litera e RODO
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody w zakresie  i celu określonym w treści zgody  artykuł 6 ustęp 1 litera a RODO

 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie  z instrukcją kancelaryjną.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed ich cofnięciem (Rozdział III RODO - Prawa osoby, której dane dotyczą).

Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pani/ Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi artykuł 22 RODO.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych interesanta Starostwa Powiatowego w Kraśniku

Zgodnie z artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO)- (Dziennik Urzędowy UE L 119 z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kraśnicki, z siedzibą: Aleja Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

adres e-mail: abi@powiatkrasnicki.pl
adres do korespondencji: Aleja Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu :

realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie artykuł 6 ustęp 1 litera c) oraz na podstawie artykuł 9 ustęp 2 litera g) RODO w związku z Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz przepisów sektorowych dotyczących danego Wydziału/Referatu czy Samodzielnego stanowiska pracy
wykonania umowy zawartej z Panią/Panem na podstawie artykuł 6 ustęp 1 litera b RODO
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie artykuł 6 ustęp 1 litera e RODO
w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody artykuł 6 ustęp 1 litera a RODO

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed ich cofnięciem (Rozdział III RODO - Prawa osoby, której dane dotyczą).

Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pani/ Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi artykuł 22 RODO.

{"register":{"columns":[]}}