W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Sesje Rady Powiatu w 2023 r.

LI sesja Rady Powiatu z dnia 24 stycznia 2023r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr LI/1/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2023-2028
Uchwała​_LI​_1​_2023.pdf 7.49MB
Uchwała Nr LI/2/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2023r.
Uchwała​_LI​_2​_2023.pdf 1.54MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr LI/2023 LI sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 24 stycznia 2023r.
Protokół​_LI​_2023.pdf 1.56MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 24 stycznia 2023r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_LI​_sesja​_24012023.pdf 0.05MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.01.2023 09:09 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
LI sesja Rady Powiatu z dnia 24 stycznia 2023r. 2.0 12.04.2023 13:37 jpiszcz
LI sesja Rady Powiatu z dnia 24 stycznia 2023r. 1.0 31.01.2023 09:09 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

LII sesja Rady Powiatu z 8 lutego 2023r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr LII/3/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 8 lutego 2023r. w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr LI/2/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2023r.
Uchwała​_LII​_3​_2023.pdf 0.48MB
Uchwała Nr LII/4/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 8 lutego 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2023-2028
Uchwała​_LII​_4​_2023.pdf 7.02MB
Uchwała Nr LII/5/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 8 lutego 2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2023r.
Uchwała​_LII​_5​_2023.pdf 4.84MB
Uchwała Nr LII/6/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 8 lutego 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu sprawowania trwałego zarządu części nieruchomości położonej przy ul. Stanisława Staszica 2 w Końskich, stanowiącej własność Powiatu Koneckiego
Uchwała​_LII​_6​_2023.pdf 0.65MB
Uchwała Nr LII/7/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 8 lutego 2023r. W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich do projektu pn. „Nowe umiejętności drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Uchwała​_LII​_7​_2023.pdf 0.56MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr LII/2023 LII sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 8 lutego 2023r.
Protokół​_LII​_2023.pdf 2.77MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 8 lutego 2023r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_LII​_sesja​_8022023.pdf 0.12MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.02.2023 14:03 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
LII sesja Rady Powiatu z 8 lutego 2023r. 2.0 12.04.2023 13:38 jpiszcz
LII sesja Rady Powiatu z 8 lutego 2023r. 1.0 10.02.2023 14:03 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

LIII sesja Rady Powiatu z dnia 14 marca 2023r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr LIII/8/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 14 marca 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2023 - 2028
Uchwała​_LIII​_8​_2023.pdf 7.15MB
Uchwała Nr LIII/9/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 14 marca 2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2023r.
Uchwała​_LIII​_9​_2023.pdf 7.24MB
Uchwała Nr LIII/10/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 14 marca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Konecki prawa własności nieruchomości
Uchwała​_LIII​_10​_2023.pdf 1.05MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr LIII/2023 LIII sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 14 marca 2023r.
Protokół​_LIII​_2023.pdf 1.88MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 14 marca 2023r.
Inienny​_wykaz​_głosowania​_LIII​_sesja​_14032023.pdf 0.08MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.03.2023 10:51 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
LIII sesja Rady Powiatu z dnia 14 marca 2023r. 2.0 12.04.2023 13:40 jpiszcz
LIII sesja Rady Powiatu z dnia 14 marca 2023r. 1.0 23.03.2023 10:51 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

LIV sesja Rady Powiatu z dnia 30 marca 2023r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr LIV/11/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2023-2028
Uchwała​_LIV​_11​_2023.pdf 7.29MB
Uchwała Nr LIV/12/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2023r.
Uchwała​_LIV​_12​_2023.pdf 4.74MB
Uchwała Nr LIV/13/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2023r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki otrzymane w/g algorytmu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 rok
Uchwała​_LIV​_13​_2023.pdf 1.83MB
Uchwała Nr LIV/14/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2023r. w sprawie oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Końskich działającego przy Towarzystwie Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka”
Uchwała​_LIV​_14​_2023.pdf 18.11MB
Uchwała Nr LIV/15/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2023r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2023 – 2027
Uchwała​_LIV​_15​_2023.pdf 0.64MB
Uchwała Nr LIV/16/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2023r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu koneckiego w 2023 roku
Uchwała​_LIV​_16​_2023.pdf 1.22MB
Uchwała Nr LIV/17/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2023r. w sprawie rozpatrzenia petycji sołectwa Niebo
Uchwała​_LIV​_17​_2023.pdf 0.71MB
Uchwała Nr LIV/18/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2023r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich
Uchwała​_LIV​_18​_2023.pdf 0.87MB
Uchwała Nr LIV/19/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2023r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Koneckiego z dnia 24 października 2022 roku
Uchwała​_LIV​_19​_2023.pdf 0.80MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr LIV/2023 LIV sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2023r.
Protokół​_LIV​_2023.pdf 5.81MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 30 marca 2023r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_LIV​_sesja​_30032023.pdf 0.17MB

Sprawozdania i informacje przyjęte na sesji

Materiały

Informacja dotycząca poziomu i struktury bezrobocia oraz aktywizacji osób bezrobotnych w Powiecie Koneckim w 2022 roku
informacja-o-poziomie-i-strukturze​_bezrobocia​_w-powiecie-koneckim-za-2022r.pdf 10.55MB
Sprawozdanie z realizacji Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie koneckim na lata 2022 - 2027 w 2022 roku
sprawozdanie-za-2022r-z-realizacji-programu-promocji-zatrudnienia-oraz-aktywizacji-rynku-pracy-w-powiecie-na-lata-2022-2027.pdf 3.98MB
Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji weterynaryjnej na terenie powiatu koneckiego w roku 2022 z oceną stanu sanitarno - epizootycznego powiatu koneckiego
sprawozdanie-z-realizacji-zadan-inspekcji-weterynaryjnej-na-terenie-powiatu-w-roku-2022.pdf 4.50MB
Stan sanitarny powiatu koneckiego w 2022 roku
stan-sanitaryny-powiatu-koneckiego-za-2022-rok.pdf 12.35MB
Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego powiatu koneckiego w 2022 roku
ocena-stanu-bezpieczenstwa-publicznego-powiatu-koneckiego-za-2022r.pdf 5.24MB
Ocena stanu bezpieczeństwa powiatu koneckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2022 roku
ocena-stanu-bezpieczenstwa-powiatu-koneckiego-w-zakresie-ochrony-przeciwpozarowej.pdf 6.52MB
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 rok
sprawozdanie-z-wysokosci-srednich-wynagrodzen-nauczycieli-na-poszczegolnych-stopniach-awansu-zawodowego-za-2022r.pdf 0.54MB
Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2022 roku
sprawozdanie-z-pracy-komisji-bezpieczenstwa-i-porzadku-w-2022r.pdf 0.71MB
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2022 rok
sprawozdanie-z-pracy-komisji-rewizyjnej-za-2022r.pdf 0.11MB
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa, Zdrowia i Oświaty za 2022 rok
sprawozdanie-z-pracy-komisji-budzetu-rolnictwa-zdrowia-i-oswiaty-za-2022r.pdf 0.12MB
Sprawozdanie z pracy Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego za 2022 rok
sprawozdanie-z-pracy-komisji-praworzadnosci-i-bezpieczenstwa-publicznego-za-2022r.pdf 0.11MB
Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 rok
sprawozdanie-z-pracy-komisji-skarg-wniosko-i-petycji-za-2022r.pdf 0.11MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.04.2023 11:05 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
LIV sesja Rady Powiatu z dnia 30 marca 2023r. 2.0 06.06.2023 10:51 jpiszcz
LIV sesja Rady Powiatu z dnia 30 marca 2023r. 1.0 13.04.2023 11:05 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

LV sesja Rady Powiatu z dnia 26 maja 2023r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr LV/20/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 maja 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu koneckiego na lata 2023 - 2028
Uchwała​_LV​_20​_2023.pdf 6.93MB
Uchwała Nr LV/21/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 maja 2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu koneckiego na 2023r.
Uchwała​_LV​_21​_2023.pdf 6.38MB
Uchwała Nr LV/22/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 maja 2023r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Końskich
Uchwała​_LV​_22​_2023.pdf 0.86MB
Uchwała Nr LV/23/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 maja 2023r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich
Uchwała​_LV​_23​_2023.pdf 0.69MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr LV/2023 LV sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 maja 2023r.
Protokół​_Nr​_LV​_2023.pdf 3.91MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 26 maja 2023r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_LV​_sesja​_26052023.pdf 0.12MB

Sprawozdania i informacje przyjęte na sesji

Materiały

Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022 - 2023
Informacja​_dotycząca​_zimowego​_utrzymania​_dróg​_powiatowych​_w​_sezonie​_2022-2023.pdf 0.97MB
Ocena realizacji zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia
Ocena​_realizacji​_zadań​_powiatu​_w​_zakresie​_ochrony​_zdrowia.pdf 9.23MB
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022
Ocena​_zasobów​_pomocy​_społecznej​_za​_rok​_2022.pdf 18.61MB
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich za 2022 rok
Sprawozdanie​_z​_działalności​_Powiatowego​_Centrum​_Pomocy​_Rodzinie​_w​_Końskich​_za​_2022​_rok.pdf 29.24MB
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
Sprawozdanie​_z​_realizacji​_Rocznego​_programu​_współpracy​_Powiatu​_Koneckiego​_z​_organizacjami​_pozarządowymi​_2022​_r.pdf 2.00MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.06.2023 10:59 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
LV sesja Rady Powiatu z dnia 26 maja 2023r. 3.0 27.07.2023 13:59 pdabros
LV sesja Rady Powiatu z dnia 26 mja 2023r. 2.0 05.07.2023 13:07 jpiszcz
LV sesja Rady Powiatu z dnia 26 mja 2023r. 1.0 06.06.2023 10:59 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

LVI sesja Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2023r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr LVI/24/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Końskich wotum zaufania
Uchwała​_LVI​_24​_2023.pdf 0.48MB
Uchwała Nr LVI/25/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok
Uchwała​_LVI​_25​_2023.pdf 0.41MB
Uchwała Nr LVI/26/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2022 rok
Uchwała​_LVI​_26​_2023.pdf 0.27MB
Uchwała Nr LVI/27/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za 2022 rok
Uchwała​_LVI​_27​_2023.pdf 2.38MB
Uchwała Nr LVI/28/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41b
Uchwała​_LVI​_28​_2023.pdf 3.99MB
Uchwała Nr LVI/29/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2023 - 2028
Uchwała​_LVI​_29​_2023.pdf 6.91MB
Uchwała Nr LVI/30/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu koneckiego na 2023r.
Uchwała​_LVI​_30​_2023.pdf 6.55MB
Uchwała Nr LVI/31/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/35/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego, zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego z późniejszymi zmianami
Uchwała​_LVI​_31​_2023.pdf 0.55MB
Uchwała Nr LVI/32/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Koneckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym
Uchwała​_LVI​_32​_2023.pdf 0.49MB
Uchwała Nr LVI/33/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie nadania imienia Władysława Grabskiego Technikum nr 3 w Końskich wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich
Uchwała​_LVI​_33​_2023.pdf 0.59MB
Uchwała Nr LVI/34/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie powierzenia Powiatowi Włoszczowskiemu przygotowania i realizacji zadania publicznego z zakresu kultury
Uchwała​_LVI​_34​_2023.pdf 0.56MB
Uchwała Nr LVI/35/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat Konecki
Uchwała​_LVI​_35​_2023.pdf 0.53MB
Uchwała Nr LVI/36/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 4 kwietnia 2023 roku
Uchwała​_LVI​_36​_2023.pdf 0.84MB
Uchwała Nr LVI/37/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet dla radnych
Uchwała​_LVI​_37​_2023.pdf 0.47MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr LVI/2023 LVI sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2023r.
Protokół​_LVI​_2023.pdf 7.61MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 29 czerwca 2023r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_LVI​_sesja​_29062023.pdf 0.30MB

Sprawozdania i informacje przyjęte na sesji

Materiały

Plan robót drogowo - mostowych na rok 2023
Plan​_robót​_drogowo​_-​_mostowych​_na​_rok​_2023.pdf 3.29MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.07.2023 09:11 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
LVI sesja Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2023r. 2.0 05.10.2023 12:19 jpiszcz
LVI sesja Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2023r. 1.0 06.07.2023 09:11 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

LVII sesja Rady Powiatu z dnia 21 lipca 2023r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwala Nr LVIl/38/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2023 - 2028
Uchwała​_LVII​_38​_2023.pdf 6.56MB
Uchwala Nr LVII/39/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2023r.
Uchwała​_LVII​_39​_2023.pdf 6.17MB
Uchwala Nr LVIl/40/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespól Szkól Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie do Programu Erasmus + Akredytacja Akcja 1 Mobilność uczmow i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe dotyczącego projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000115023
Uchwała​_LVII​_40​_2023.pdf 0.50MB
Uchwała Nr LVII/41/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie do programu „EKOPRACOWNIA - ZIELONE SERCE SZKOL Y" realizowanego w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej"
Uchwała​_LVII​_41​_2023.pdf 0.48MB
Uchwala Nr LVII/42/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespól Szkól Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich do programu „EKOPRACOWNIA - ZIELONE SERCE SZKOLY" realizowanego w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej"
Uchwała​_LVII​_42​_2023.pdf 0.50MB
Uchwala Nr LVII/43/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespól Szkól Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich do Erasmus + Akredytacja Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe dotyczącego projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000113738
Uchwała​_LVII​_43​_2023.pdf 0.63MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr LVII/2023 LVII sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 21 lipca 2023r.
Protokół​_LVII​_2023.pdf 3.79MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 21 lipiec 2023r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_LVII​_sesja​_21072023.pdf 1.25MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.07.2023 13:57 pdabros
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
LVII sesja Rady Powiatu z dnia 21 lipca 2023r. 2.0 05.10.2023 11:17 jpiszcz
LVII sesja Rady Powiatu z dnia 21 lipca 2023r. 1.0 26.07.2023 13:57 pdabros

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

LVIII sesja Rady Powiatu z dnia 16 sierpnia 2023r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr LVIII/44/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 16 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2023 - 2028
Uchwała​_LVIII​_44​_2023.pdf 6.92MB
Uchwała Nr LVIII/45/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 16 sierpnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2023r.
Uchwała​_LVIII​_45​_2023.pdf 0.74MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr LVIII/2023 LVIII sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 16 sierpnia 2023r.
Protokół​_LVIII​_2023.pdf 2.08MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 16 sierpnia 2023r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_LVIII​_sesja​_16082023.pdf 0.07MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.08.2023 13:03 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
LVIII sesja Rady Powiatu z dnia 16 sierpnia 2023r. 2.0 05.10.2023 11:14 jpiszcz
LVIII sesja Rady Powiatu z dnia 16 sierpnia 2023r. 1.0 25.08.2023 13:03 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

LIX sesja Rady Powiatu z dnia 28 sierpnia 2023r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr LIX/46/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2023 - 2028
Uchwała​_LIX​_46​_2023.pdf 7.02MB
Uchwała Nr LIX/47/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2023r.
Uchwała​_LIX​_47​_2023.pdf 5.10MB
Uchwała Nr LIX/48/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 sierpnia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki otrzymane w/g algorytmu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 rok
Uchwała​_LIX​_48​_2023.pdf 1.27MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr LIX/2023 LIX sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 sierpnia 2023r.
Protokół​_LIX​_2023.pdf 1.83MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 28 sierpnia 2023r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_LIX​_sesja​_28082023.pdf 0.08MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.08.2023 11:36 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
LIX sesja Rady Powiatu z dnia 28 sierpnia 2023r. 2.0 05.10.2023 11:12 jpiszcz
LIX sesja Rady Powiatu z dnia 28 sierpnia 2023r. 1.0 31.08.2023 11:36 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

LX sesja Rady Powiatu z dnia 29 września 2023r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr LX/49/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2023-2028
Uchwała​_LX​_49​_2023.pdf 7.85MB
Uchwała Nr LX/50/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2023r.
Uchwała​_LX​_50​_2023.pdf 10.17MB
Uchwała Nr LX/51/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2023r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Koneckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Uchwała​_LX​_51​_2023.pdf 4.82MB
Uchwała Nr LX/52/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2023r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za rok 2022
Uchwała​_LX​_52​_2023.pdf 12.03MB
Uchwała Nr LX/53/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2023r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41 b
Uchwała​_LX​_53​_2023.pdf 1.84MB
Uchwała Nr LX/54/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki otrzymane wg algorytmu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 rok
Uchwała​_LX​_54​_2023.pdf 1.32MB
Uchwała Nr LX/55/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2023r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym utworzonym na terenie Powiatu Koneckiego dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej
Uchwała​_LX​_55​_2023.pdf 0.94MB
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr LX/55/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2023r.
Rozstrzygnięcie​_nadz​_dot​_uchwały​_Nr​_LX​_55​_2023​_RP​_w​_Końskich​_z​_29092023r​_(1).pdf 0.23MB
Uchwała Nr LX/56/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2023r. W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie do Programu Erasmus + Akredytacja Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe dotyczącego projektu nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000131302
Uchwała​_LX​_56​_2023.pdf 0.60MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr LX/2023 LX sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2023r.
Protokół​_Nr​_LX​_2023.pdf 5.32MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 29 września 2023r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_LX​_sesja​_29092023.pdf 0.20MB

Sprawozdania i informacje przyjęte na sesji

Materiały

Informacja dotycząca poziomu i struktury bezrobocia oraz aktywizacji osób bezrobotnych w powiecie koneckim w I półroczu 2023 roku
Informacja​_dotycząca​_poziomu​_i​_struktury​_bezrobocia​_oraz​_aktywizacji​_osób​_bezrobotnych​_w​_Powiecie​_Koneckim​_w​_I​_półroczu​_2023​_roku.pdf 9.24MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.10.2023 09:25 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
LX sesja Rady Powiatu z dnia 29 września 2023r. 3.0 13.12.2023 12:47 jpiszcz
LX sesja Rady Powiatu z dnia 29 września 2023r. 2.0 31.10.2023 14:20 jpiszcz
LX sesja Rady Powiatu z dnia 29 września 2023r. 1.0 06.10.2023 09:25 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

LXI sesja Rady Powiatu z dnia 26 października 2023r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr LXI/57/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 października 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2023-2028
Uchwała​_LXI​_57​_2023.pdf 7.71MB
Uchwała Nr LXI/58/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 października 2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2023r.
Uchwała​_LVI​_58​_2023.pdf 8.11MB
Uchwała Nr LXI/59/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 października 2023r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
Uchwała​_LXI​_59​_2023.pdf 16.33MB
Uchwała Nr LXI/60/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 października 2023r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
Uchwała​_LXI​_60​_2023.pdf 4.01MB
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr LXI/60/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 października 2023r.
Rozstrzygnięcie​_nadz​_dot​_uchwały​_Nr​_LXI​_60​_2023​_RP​_w​_Końskich​_z​_26102023r​_(1).pdf 0.13MB
Uchwała Nr LXI/61/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 października 2023r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Brody
Uchwała​_LXI​_61​_2023.pdf 0.79MB
Uchwała Nr LXI/62/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 października 2023r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich
Uchwała​_LXI​_62​_2023.pdf 0.70MB
Uchwała Nr LXI/63/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 października 2023r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
Uchwała​_LXI​_63​_2023.pdf 0.90MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr LXI/2023 LXI sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 października 2023r.
Protokół​_LXI​_2023.pdf 4.34MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 26 października 2023r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_LXI​_sesja​_26102023.pdf 0.19MB

Sprawozdania i informacje przyjęte na sesji

Materiały

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Koneckiego w roku szkolnym 2022/2023
Informacja​_o​_stanie​_realizacji​_zadań​_oświatowych​_Powiatu​_Koneckiego​_w​_roku​_szkolnym​_2022-2023.pdf 11.87MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.11.2023 10:35 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
LXI sesja Rady Powiatu z dnia 26 października 2023r. 3.0 08.01.2024 08:32 jpiszcz
LXI sesja Rady Powiatu z dnia 26 października 2023r. 2.0 13.12.2023 12:49 jpiszcz
LXI sesja Rady Powiatu z dnia 26 października 2023r. 1.0 02.11.2023 10:35 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

LXII sesja Rady Powiatu z dnia 9 listopada 2023r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr LXII/64/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 9 listopada 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2023 - 2028
Uchwała​_LXII​_64​_2023.pdf 8.10MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr LXII/2023 LXII sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 9 listopada 2023r.
Protokół​_LXII​_2023.pdf 1.28MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 9 listopada 2023r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_LXII​_sesja​_09112023.pdf 0.04MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.11.2023 11:48 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
LXII sesja Rady Powiatu z dnia 9 listopada 2023r. 2.0 08.01.2024 08:31 jpiszcz
LXII sesja Rady Powiatu z dnia 9 listopada 2023r. 1.0 20.11.2023 11:48 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

LXIII sesja Rady Powiatu z dnia 24 listopada 2023r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr LXIII/65/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 24 listopada 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2023 - 2028
Uchwała​_LXIII​_65​_2023.pdf 8.36MB
Uchwała Nr LXIII/66/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 24 listopada 2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2023r.
Uchwała​_LXIII​_66​_2023.pdf 8.26MB
Uchwała Nr LXIII/67/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 24 listopada 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki otrzymane wg algorytmu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 rok
Uchwała​_LXIII​_67​_2023.pdf 1.37MB
Uchwała Nr LXIII/68/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 24 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich do Erazmus+ Akredytacja Akcja 1 Edukacja Szkolna pn. "Nauczyciel z Końskich na ścieżce kształcenia umiejętności językowych" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027
Uchwała​_LXIII​_68​_2023.pdf 0.53MB
Uchwała Nr XLIII/69/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 24 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich do projektu pt. „ZAWODOWY SUKCES z MECHANIKIEM” z Programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w ramach Działania 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego
Uchwała​_LXIII​_69​_2023.pdf 0.57MB
Uchwała Nr LXIII/70/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 24 listopada 2023r. w sprawie ustalenia na rok 2024 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu
Uchwała​_LXIII​_70​_2023.pdf 1.09MB
Uchwała Nr LXIII/71/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 24 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Konecki porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Opoczyńskiemu zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej obejmującej swoim zakresem obszar Powiatu Koneckiego i Powiatu Opoczyńskiego
Uchwała​_LXIII​_71​_2023.pdf 0.71MB
Uchwała Nr LXIII/72/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 24 listopada 2023r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu koneckiego w 2024r.
Uchwała​_LXIII​_72​_2023.pdf 0.88MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr LXIII/2023 LXIII sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 24 listopada 2023r.
Protokół​_LXIII​_2023.pdf 4.02MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 24 listopada 2023r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_LXIII​_sesja​_24112023.pdf 0.18MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.12.2023 12:09 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
LXIII sesja Rady Powiatu z dnia 24 listopada 2023r. 2.0 08.01.2024 08:29 jpiszcz
LXIII sesja Rady Powiatu z dnia 24 listopada 2023r. 1.0 01.12.2023 12:09 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

LXIV sesja Rady Powiatu z dnia 1 grudnia 2023r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr LXIV/73/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 1 grudnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2023 - 2028
Uchwała​_LXIV​_73​_2023.pdf 7.71MB
Uchwała Nr LXIV/74/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 1 grudnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2023r.
Uchwała​_LXIV​_74​_2023.pdf 6.35MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr LXIV/2023 LXIV sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 1 grudnia 2023r.
Protokół​_LXIV​_2023.pdf 1.56MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 1 grudnia 2023r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_LXIV​_sesja​_01122023.pdf 0.06MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.12.2023 13:18 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
LXIV sesja Rady Powiatu z dnia 1 grudnia 2023r. 2.0 08.01.2024 08:28 jpiszcz
LXIV sesja Rady Powiatu z dnia 1 grudnia 2023r. 1.0 11.12.2023 13:18 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

LXV sesja Rady Powiatu z dnia 8 grudnia 2023r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr LXV/75/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 8 grudnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2023 - 2028
Uchwała​_LXV​_75​_2023.pdf 7.97MB
Uchwała Nr LXV/76/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 8 grudnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2023r.
Uchwała​_LXV​_76​_2023.pdf 5.32MB
Uchwała Nr LXV/77/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 8 grudnia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baryczy do Akcji 1 "Mobilność edukacyjna" pn. "Na gastronomicznym szlaku - tajniki kuchni portugalskiej - staż zagraniczny kluczem do dobrej pracy uczniów SOSW w Baryczy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
Uchwała​_LXV​_77​_2023.pdf 0.64MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr LXV/2023 LXV sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 8 grudnia 2023r.
Protokół​_LXV​_2023.pdf 2.10MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 8 grudnia 2023r.
Imienne​_wykazy​_głosowania​_LXV​_sesja​_8122023.pdf 0.08MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.12.2023 12:41 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
LXV sesja Rady Powiatu z dnia 8 grudnia 2023r. 2.0 08.01.2024 08:27 jpiszcz
LXV sesja Rady Powiatu z dnia 8 grudnia 2023r. 1.0 13.12.2023 12:41 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

LXVI sesja Rady Powiatu z dnia 15 grudnia 2023r.

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr LXVI/2023 LXVI sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 15 grudnia 2023r.
Protokół​_LXVI​_2023.pdf 1.55MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 15 grudnia 2023r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_LXVI​_sesja​_15122023.pdf 0.04MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.12.2023 10:41 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
LXVI sesja Rady Powiatu z dnia 15 grudnia 2023r. 2.0 08.01.2024 08:25 jpiszcz
LXVI sesja Rady Powiatu z dnia 15 grudnia 2023r. 1.0 19.12.2023 10:41 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

LXVII sesja Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2023r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr LXVII/78/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2023-2028
Uchwała​_LXVII​_78​_2023.pdf 7.74MB
Uchwała Nr LXVII/79/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2023r.
Uchwała​_LXVII​_79​_2023.pdf 4.82MB
Uchwała Nr LXVII/80/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023
Uchwała​_LXVII​_80​_2023.pdf 1.03MB
Uchwała Nr LXVII/81/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2024-2029
Uchwała​_LXVII​_81​_2023.pdf 10.26MB
Uchwała Nr LXVII/82/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2024r.
Uchwała​_LXVII​_82​_2023.pdf 23.01MB
Uchwała Nr LXVII/83/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Końskich na 2024 rok
Uchwała​_LXVII​_83​_2023.pdf 0.61MB
Uchwała Nr LXVII/84/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Końskich na 2024 rok
Uchwała​_LXVII​_84​_2023.pdf 1.11MB
Uchwała Nr LXVII/85/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Końskich na 2024 rok
Uchwała​_LXVII​_85​_2023.pdf 2.37MB
Uchwała Nr LXVII/86/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie rozpatrzenia petycji Burmistrz Stąporkowa
Uchwała​_LXVII​_86​_2023.pdf 0.63MB
Uchwała Nr LXVII/87/2023 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie rozpatrzenia petycji Burmistrz Stąporkowa
Uchwała​_LXVII​_87​_2023.pdf 0.68MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr LXVII/2023 LXVII sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 grudnia 2023r.
Protokół​_LXVII​_2023.pdf 5.63MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 28 grudnia 2023r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_LXVII​_sesja​_28122023.pdf 0.25MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.01.2024 11:04 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
LXVII sesja Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2023r. 3.0 03.04.2024 13:30 jpiszcz
LXVII sesja Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2023r. 2.0 11.01.2024 10:40 jpiszcz
LXVII sesja Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2023r. 1.0 08.01.2024 11:04 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}