W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Sesje Rady Powiatu w 2022 r.

XXXIX sesja Rady Powiatu z dnia 10 lutego 2022r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XXXIX/1/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2022-2027
Uchwała​_XXXIX​_1​_2022.pdf 7.37MB
Uchwała Nr XXXIX/2/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2022r.
Uchwała​_XXXIX​_2​_2022.pdf 6.93MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr XXXIX/2022 XXXIX sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 10 lutego 2022r.
Protokół​_nr​_XXXIX​_2022.pdf 2.21MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 10 lutego 2022r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XXXIX​_sesja​_10022022.pdf 0.06MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.03.2022 11:10 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXXIX sesja Rady Powiatu z dnia 10 lutego 2022r. 2.0 06.04.2022 11:00 jpiszcz
XXXIX sesja Rady Powiatu z dnia 10 lutego 2022r. 1.0 01.03.2022 11:10 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XL sesja Rady Powiatu z dnia 11 marca 2022r.

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr XL/2022 XL sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 11 marca 2022r.
Protokół​_nr​_XL​_2022.pdf 1.61MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 11 marca 2022r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XL​_11032022.pdf 0.04MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.04.2022 13:18 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XL sesja Rady Powiatu z dnia 11 marca 2022r. 2.0 06.04.2022 11:04 jpiszcz
XL sesja Rady Powiatu z dnia 11 marca 2022r. 1.0 04.04.2022 13:18 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XLI sesja Rady Powiatu z dnia 30 marca 2022r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XLI/3/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2022-2027
Uchwała​_XLI​_3​_2022.pdf 7.10MB
Uchwała Nr XLI/4/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2022r.
Uchwała​_XLI​_4​_2022.pdf 9.23MB
Uchwała Nr XLI/5/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2022r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej
Uchwała​_XLI​_5​_2022.pdf 2.40MB
Uchwała Nr XLI/6/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2022r. w sprawie uchwalenia Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie koneckim na lata 2022-2027
Uchwała​_XLI​_6​_2022.pdf 10.17MB
Uchwała Nr XLI/7/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2022r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki otrzymane w/g algorytmu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok
Uchwała​_XLI​_7​_2022.pdf 1.63MB
Uchwała Nr XLI/8/2022 z dnia 30 marca 2022r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu koneckiego w 2022r.
Uchwała​_XLI​_8​_2022.pdf 1.32MB
Uchwała Nr XLI/9/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2022r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Koneckiego z dnia 13 grudnia 2021 roku
Uchwała​_XLI​_9​_2022.pdf 0.72MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół nr XLI/2022 XLI sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2022r.
Protokół​_nr​_XLI​_2022.pdf 4.58MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 30 marca 2022r.
Imienny​_wykazy​_głosowania​_XLI​_sesja​_30032022.pdf 0.17MB

Sprawozdania i informacje przyjęte na sesji

Materiały

Informacja o poziomie i strukturze bezrobocia oraz aktywizacji bezrobotnych w Powiecie Koneckim w 2021 roku
Informacja​_o​_strukturze​_bezrobocia​_w​_2021r.pdf 10.42MB
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Konecki
Sprawozdanie​_z​_wysokości​_wynagrodzeń​_nauczycieli​_w​_2021.pdf 0.42MB
Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 roku
Sprawozdanie​_KomBezpieczeństwa​_i​_Porządku​_2021.pdf 0.94MB
Sprawozdanie z pracy Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego za 2021 rok
Sprawozdanie​_KomPraworządności​_za​_2021.pdf 0.69MB
Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok
Sprawozdanie​_KomSkarg​_za​_2021.pdf 1.19MB
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa, Zdrowia i Oświaty za 2021 rok
Sprawozdanie​_KomBudżetu​_za​_2021.pdf 0.79MB
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2021 rok
Sprawozdanie​_KomRewizyjna​_2021.pdf 0.65MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.04.2022 12:30 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XLI sesja Rady Powiatu z dnia 30 marca 2022r. 3.0 07.06.2022 13:59 jpiszcz
XLI sesja Rady Powiatu z dnia 30 marca 2022r. 2.0 06.04.2022 11:12 jpiszcz
XLI sesja Rady Powiatu z dnia 30 marca 2022r. 1.0 05.04.2022 12:30 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XLII sesja Rady Powiatu z dnia 22 kwietnia 2022r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XLII/10/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Konecki do projektu „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”
Uchwała​_XLII​_10​_2022.pdf 0.57MB
Uchwała Nr XLII/11/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 22 kwietnia 2022r. W sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie projektu nr 2021-1-PMU-4154 pn. „Podobni, a jednak inni - skarby kultury i przyrody Polski i Rumunii” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
Uchwała​_XLII​_11​_2022.pdf 0.59MB
Uchwała Nr XLII/12/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2022-2027
Uchwała​_XLII​_12​_2022.pdf 6.80MB
Uchwała Nr XLII/13/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2022r.
Uchwała​_XLII​_13​_2022.pdf 7.89MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół nr XLII/2022 XLII sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 22 kwietnia 2022r.
Protokół​_nr​_XLII​_2022.pdf 2.38MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 22 kwietnia 2022r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XLII​_sesja​_22042022.pdf 0.10MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.04.2022 11:05 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XLII sesja Rady Powiatu z dnia 22 kwietnia 2022r. 2.0 07.06.2022 14:01 jpiszcz
XLII sesja Rady Powiatu z dnia 22 kwietnia 2022r. 1.0 29.04.2022 11:05 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XLIII sesja Rady Powiatu z dnia 31 maja 2022r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XLIII/14/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 maja 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2022-2027
Uchwała​_XLIII​_14​_2022.pdf 6.51MB
Uchwała Nr XLIII/15/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 maja 2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2022r.
Uchwała​_XLIII​_15​_2022.pdf 6.06MB
Uchwała Nr XLIII/16/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 maja 2022r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
Uchwała​_XLIII​_16​_2022.pdf 1.99MB
Uchwała Nr XLIII/17/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 maja 2022r. w sprawie oceny rocznej działalności Warsztatu terapii Zajęciowej w Końskich działającego przy Towarzystwie Wspierania rozwoju Powiatu "Wszechnica Konecka"
Uchwała​_XLIII​_17​_2022.pdf 15.32MB
Uchwała Nr XLIII/18/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 maja 2022r. w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Końskich poprzez zmianę siedziby
Uchwała​_XLIII​_18​_2022.pdf 0.60MB
Uchwała Nr XLIII/19/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 maja 2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
Uchwała​_XLIII​_19​_2022.pdf 0.59MB
Uchwała Nr XLIII/20/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 maja 2022r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Koneckiego z dnia 26 maja 2021 roku
Uchwała​_XLIII​_20​_2022.pdf 1.40MB
Uchwała Nr XLIII/21/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 maja 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczeń w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w trybie bezprzetargowym
Uchwała​_XLIII​_21​_2022.pdf 0.64MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół nr XLIII/2022 XLIII sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 maja 2022r.
Protokół​_sesji​_XLIII​_2022.pdf 6.22MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 31 maja 2022r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XLIII​_sesja​_31052022.pdf 0.22MB

Sprawozdania i informacje przyjęte na sesji

Materiały

Stan sanitarny Powiatu Koneckiego w 2021 roku
Stan​_sanitarny​_Powiatu​_Koneckiego​_2021.pdf 11.87MB
Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Koneckiego w roku 2021 z oceną stanu sanitarno-epizootycznego Powiatu Koneckiego
Sprawozdanie​_z​_realizacji​_zadań​_inspekcji​_weterynaryjnej​_na​_terenie​_Powiatu​_Koneckiego​_w​_roku​_2021​_z​_oceną​_stanu​_sanitarno-epizootycznego​_Powiatu​_Koneckiego.pdf 4.54MB
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich za 2021 rok
Sprawozdanie​_z​_działalności​_Powiatowego​_Centrum​_Pomocy​_Rodzinie​_w​_Końskich​_za​_2021​_rok.pdf 26.83MB
Ocena zasobów pomocy społecznej
Ocena​_zasobów​_pomocy​_społecznej​_za​_rok​_2021​_dla​_Powiatu​_Koneckiego.pdf 14.69MB
Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego Powiatu Koneckiego za okres styczeń - grudzień 2021 roku
Ocena​_stanu​_bezpieczeństwa​_publicznego​_Powiatu​_Koneckiego​_za​_2021​_rok.pdf 6.41MB
Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego Powiatu Koneckiego za 2021 rok
Ocena​_stanu​_bezpieczeństwa​_pożarowego​_Powiatu​_Koneckiego​_za​_2021​_rok.pdf 7.75MB
Ocena realizacji zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia
Ocena​_realizacji​_zadań​_powiatu​_w​_zakresie​_ochrony​_zdrowia.pdf 11.01MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.06.2022 13:06 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XLIII sesja Rady Powiatu z dnia 31 maja 2022r. 2.0 12.07.2022 12:14 jpiszcz
XLIII sesja Rady Powiatu z dnia 31 maja 2022r. 1.0 07.06.2022 13:06 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XLIV sesja Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2022r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XLIV/22/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania
Uchwała​_XLIV​_22​_2022.pdf 0.48MB
Uchwała Nr XLIV/23/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok
Uchwała​_XLIV​_23​_2022.pdf 0.42MB
Uchwała Nr XLIV/24/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 rok
Uchwała​_XLIV​_24​_2022.pdf 0.28MB
Uchwała Nr XLIV/25/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za 2021 rok
Uchwała​_XLIV​_25​_2022.pdf 2.49MB
Uchwała Nr XLIV/26/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2022 - 2027
Uchwała​_XLIV​_26​_2022.pdf 6.99MB
Uchwała Nr XLIV/27/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2022r.
Uchwała​_XLIV​_27​_2022.pdf 8.54MB
Uchwała Nr XLIV/28/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr XLIII/16/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 maja 2022r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
Uchwała​_XLIV​_28​_2022.pdf 0.50MB
Uchwała Nr XLIV/29/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców sołectwa Przybyszowy
Uchwała​_XLIV​_29​_2022.pdf 0.65MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół nr XLIV/2022 XLIV sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 czerwca 2022r.
Protokół​_XLIV​_2022.pdf 5.35MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 30 czerwca 2022r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XLIV​_sesja​_30062022.pdf 0.20MB

Sprawozdania i informacje przyjęte na sesji

Materiały

Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych z sezonie 2021/2022
Zimowe​_utrzymanie​_dróg​_2021​_2022.pdf 0.91MB
Plan robót drogowo - mostowych na rok 2022
Plan​_robót​_drogowo​_-​_mostowych​_na​_rok​_2022.pdf 2.73MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.07.2022 14:03 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XLIV sesja Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2022r. 2.0 21.10.2022 11:22 jpiszcz
XLIV sesja Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2022r. 1.0 11.07.2022 14:03 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XLV sesja Rady Powiatu z dnia 4 sierpnia 2022r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XLV/30/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 4 sierpnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki otrzymane w/g algorytmu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok
Uchwała​_XLV​_30​_2022.pdf 1.35MB
Uchwała Nr XLV/31/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 4 sierpnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie do programu Erazmus + Akredytacja Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe dotyczące projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000054967
Uchwała​_XLV​_31​_2022.pdf 0.54MB
Uchwała Nr XLV/32/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 4 sierpnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich do programu Erazmus + Akredytacja Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe dotyczące projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000054972
Uchwała​_XLV​_32​_2022.pdf 0.52MB
Uchwała Nr XLV/33/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 4 sierpnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2022r.
Uchwała​_XLV​_33​_2022.pdf 1.13MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół nr XLV/2022 XLV sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 4 sierpnia 2022r.
Protokół​_XLV​_2022.pdf 2.46MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 4 sierpnia 2022
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XLV​_sesja​_04082022.pdf 0.09MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.08.2022 09:21 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XLV sesja Rady Powiatu z dnia 4 sierpnia 2022r. 2.0 21.10.2022 11:24 jpiszcz
XLV sesja Rady Powiatu z dnia 4 sierpnia 2022r. 1.0 12.08.2022 09:21 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XLVI sesja Rady Powiatu z dnia 25 sierpnia 2022r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XLVI/34/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2022-2027
Uchwała​_XLVI​_34​_2022.pdf 7.81MB
Uchwała Nr XLVI/35/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2022r.
Uchwała​_XLVI​_35​_2022.pdf 8.55MB
Uchwała Nr XLVI/36/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Konecki do projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Uchwała​_XLVI​_36​_2022.pdf 0.59MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół nr XLVI/2022 XLVI sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 25 sierpnia 2022r.
Protokół​_XLVI​_2022.pdf 1.87MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 25 sierpnia 2022
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XLVI​_sesja​_25082022.pdf 0.07MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.09.2022 10:38 rlachowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Łukasz Kubka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XLVI sesja Rady Powiatu z dnia 25 sierpnia 2022r. 2.0 21.10.2022 11:25 jpiszcz
XLVI sesja Rady Powiatu z dnia 25 sierpnia 2022r. 1.0 01.09.2022 10:38 rlachowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XLVII sesja Rady Powiatu z dnia 29 września 2022r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XLVII/37/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2022-2027
Uchwała​_XLVII​_37​_2022.pdf 6.84MB
Uchwała Nr XLVII/38/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2022r.
Uchwała​_XLVII​_38​_2022.pdf 8.25MB
Uchwała Nr XLVII/39/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2022r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za rok 2021
Uchwała​_XLVII​_39​_2022.pdf 10.50MB
Uchwała Nr XLVII/40/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Konecki do projektu grantowego pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Uchwała​_XLVII​_40​_2022.pdf 0.82MB
Uchwała Nr XLVII/41/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki otrzymane w/g algorytmu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok
Uchwała​_XLVII​_41​_2022.pdf 1.29MB
Uchwała Nr XLVII/42/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2022r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Końskich
Uchwała​_XLVII​_42​_2022.pdf 0.66MB
Uchwała Nr XLVII/43/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2022r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Końskich poprzez zmianę siedziby
Uchwała​_XLVII​_43​_2022.pdf 0.53MB
Uchwała Nr XLVII/44/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Konecki umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu koneckiego z operatorami
Uchwała​_XLVII​_44​_2022.pdf 0.69MB
Uchwała Nr XLVII/45/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2022r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej z dnia 20 czerwca 2022 roku
Uchwała​_XLVII​_45​_2022.pdf 0.76MB
Uchwała Nr XLVII/46/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2022r. w sprawie rozpatrzenia wniosków Rady Miejskiej w Końskich
Uchwała​_XLVII​_46​_2022.pdf 0.93MB
Uchwała Nr XLVII/47/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Miejskiej w Końskich
Uchwała​_XLVII​_47​_2022.pdf 0.70MB
Uchwała Nr XLVII/48/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2022r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
Uchwała​_XLVII​_48​_2022.pdf 0.75MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr XLVII/2022 XLVII sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 września 2022r.
Protokół​_Nr​_XLVII​_2022.pdf 7.41MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 29 września 2022r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XLVII​_sesja​_29092022.pdf 0.30MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.10.2022 10:04 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XLVII sesja Rady Powiatu z dnia 29 września 2022r. 2.0 24.11.2022 11:09 jpiszcz
XLVII sesja Rady Powiatu z dnia 29 września 2022r. 1.0 10.10.2022 10:04 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XLVIII sesja Rady Powiatu z dnia 28 października 2022r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XLVIII/49/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 października 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2022-2027
Uchwała​_XLVIII​_49​_2022.pdf 7.75MB
Uchwała Nr XLVIII/50/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 października 2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2022r.
Uchwała​_XLVIII​_50​_2022.pdf 7.18MB
Uchwała Nr XLVIII/51/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 października 2022r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
Uchwała​_XLVIII​_51​_2022.pdf 17.04MB
Uchwała Nr XLVIII/52/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 października 2022r. w sprawie zmniejszenia opłaty mieszkańcom miejscowości Sulborowice, Starzechowice i Budy w Gminie Fałków, za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego
Uchwała​_XLVIII​_52​_2022.pdf 0.62MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr XLVIII/2022 XLVIII sesji Rady Powiatu z dnia 28 października 2022r.
Protokół​_XLVIII​_2022.pdf 4.08MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 28 października 2022r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XLVIII​_sesja​_28102022.pdf 0.14MB

Sprawozdania i informacje przyjęte na sesji

Materiały

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Koneckiego w roku szkolnym 2021/2022
Informacja​_o​_stanie​_realizacji​_zadań​_oświatowych​_Powiatu​_Koneckiego​_w​_roku​_szkolnym​_20212022.pdf 11.42MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.11.2022 12:39 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XLVIII sesja Rady Powiatu z dnia 28 października 2022r. 2.0 07.12.2022 13:06 jpiszcz
XLVIII sesja Rady Powiatu z dnia 28 października 2022r. 1.0 04.11.2022 12:39 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XLIX sesja Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2022r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XLIX/53/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2022-2027
Uchwała​_XLIX​_53​_2022.pdf 7.64MB
Uchwała Nr XLIX/54/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2022 r.
Uchwała​_XLIX​_54​_2022.pdf 10.93MB
Uchwała Nr XLIX/55/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu
Uchwała​_XLIX​_55​_2022.pdf 1.05MB
Uchwała Nr XLIX/56/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich
Uchwała​_XLIX​_56​_2022.pdf 0.55MB
Uchwała Nr XLIX/57/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki otrzymane w/g algorytmu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok
Uchwała​_XLIX​_57​_2022.pdf 1.36MB
Uchwała Nr XLIX/58/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Konecki porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Opoczyńskiemu zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej obejmującej swoim zakresem obszar Powiatu Koneckiego i Powiatu Opoczyńskiego
Uchwała​_XLIX​_58​_2022.pdf 0.62MB
Uchwała Nr XLIX/59/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu koneckiego w 2023 r.
Uchwała​_XLIX​_59​_2022.pdf 0.86MB
Uchwała Nr XLIX/60/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
Uchwała​_XLIX​_60​_2022.pdf 4.03MB
Uchwała Nr XLIX/61/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Końskich na 2023 rok
Uchwała​_XLIX​_61​_2022.pdf 0.67MB
Uchwała Nr XLIX/62/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji sołectwa Kornica
Uchwała​_XLIX​_62​_2022.pdf 0.65MB
Uchwała Nr XLIX/63/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich
Uchwała​_XLIX​_63​_2022.pdf 0.84MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr XLIX/2022 XLIX sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2022r.
Protokół​_XLIX​_2022.pdf 6.39MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 30 listopada 2022r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XLIX​_sesja​_30112022.pdf 0.27MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2022 09:27 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XLIX sesja Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2022r. 2.0 05.01.2023 11:49 jpiszcz
XLIX sesja Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2022r. 1.0 08.12.2022 09:27 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

L sesja Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr L/64/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2022-2027
Uchwała​_L​_64​_2022.pdf 7.54MB
Uchwała Nr L/65/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2022r.
Uchwała​_L​_65​_2022.pdf 8.26MB
Uchwała Nr L/66/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Konecki umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu koneckiego z operatorami w 2023 roku
Uchwała​_L​_66​_2022.pdf 0.67MB
Uchwała Nr L/67/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczeń w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w trybie bezprzetargowym
Uchwała​_L​_67​_2022.pdf 0.68MB
Uchwała Nr L/68/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2023-2028
Uchwała​_L​_68​_2022.pdf 10.32MB
Uchwała Nr L/69/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2023r.
Uchwała​_L​_69​_2022.pdf 24.95MB
Uchwała Nr L/70/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Końskich na 2023 rok
Uchwała​_L​_70​_2022.pdf 1.18MB
Uchwała Nr L/71/2022 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Końskich na 2023 rok
Uchwała​_L​_71​_2022.pdf 2.66MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr L/2022 L sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 grudnia 2022r.
Protokół​_L​_2022.pdf 5.47MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 29 grudnia 2022r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_L​_sesja​_29122022.pdf 0.22MB

Sprawozdania i informacje przyjęte na sesji

Materiały

Raport z Program u Ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego na lata 2018 2021 z perspektywą do 2025 roku, za lata 2020 2021
Raport​_z​_wykonania​_POŚ​_Powiat​_Konecki​_v27112022.pdf 1.23MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.01.2023 12:13 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
L sesja Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2022 r. 3.0 12.04.2023 13:36 jpiszcz
L sesja Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2022 r. 2.0 16.01.2023 12:11 jpiszcz
L sesja Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2022 r. 1.0 05.01.2023 12:13 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}