W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przebudowa odcinków dróg powiatowych 1623B i 2329B ul. Targowej i Poddolnej w Hajnówce

Nowy asfalt na drodze

Logotypy Funduszu: flaga i godło Polski

 • Termin realizacji: 07 września 2021 – 30 listopad 2022
 • Całkowita wartość – 5 195 001,04
 • Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 562 885,24
 • Osiągnięte rezultaty:

W ramach realizacji inwestycji zaplanowano:

Zakres prac I etapu:

a) Przebudowa kanalizacji deszczowej:

 • budowa systemu kanalizacji deszczowej na ul. Targowej
 • budowa systemu kanalizacji deszczowej na ul. Poddolnej
 • budowa kanału spinającego oba systemy

W zakres prac II etapu wchodziły roboty z branży drogowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej

b) Zakres robót w ramach przebudowy ul. Targowej (DP 1623B) obejmował między innymi:

 • przebudowę jezdni,
 • budowę chodników,
 • budowę ścieżki rowerowej,
 • budowę miejsc postojowych ( w rejonie targowiska)
 • budowie i przebudowie zjazdów indywidualnych
 • wykonanie przebudowy istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych w zakresie kolizji z innymi robotami

Harmonogram rzeczowo - finansowy Zadania "Przebudowa dróg powiatowych na 1623B ul. Targowej oraz 2329B ul. Poddolnej w Hajnówce " przewidzianego do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

Ul. Poddolna:
 1. Nadzór inwestorski - 09.2021-11.2022
 2. Tablica informacyjna - 10.2021-11.2021
 3. kanalizacja deszczowa - Wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej: 10.2021-03.2022
 4. kanalizacja deszczowa - Podłączenie wpustów deszczowych - 04.2022-05.2022
 5. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 05.2022-10.2022
 6. Usunięcie drzew i krzewów - 05.2022-05.2022
 7. Zdjęcie warstwy humusu o grubości 15 cm - 05.2022-06.2022
 8. Roboty rozbiórkowe - 05.2022-06.2022
 9. Prace związane z branżą elektryczną: 06.2022-06.2022
 10. Wykonanie wykopów - 06.2022-06.2022
 11. Wykonanie nasypów - 06.2022-06.2022
 12. Podbudowy - 06.2022-08.2022
 13. Zjazdy indywidualne i na drogi boczne - 06.2022-09.2022
 14. Krawężniki betonowe - 07.2022-08.2022
 15. Ścieżka rowerowa z kostki betonowej - 08.2022-09.2022
 16. Obrzeża betonowe - 08.2022-08.2022
 17. Chodniki z płytek betonowych - 09.2022-09.2022
 18. Nawierzchnie- 10.2022-10.2022
 19. Oznakowanie poziome - 10.2022-10.2022
 20. Oznakowanie pionowe - 10.2022-10.2022
 21. Zieleń drogowa - 10.2022-10.2022
 22. Regulacja studzienek dla zaworów wodociągów - 10.2022-10.2022
Ul. Targowa:
 1. Nadzór inwestorski - 09.2021-11.2022
 2. Tablica informacyjna - 10.2021-11.2021
 3. Kanalizacja deszczowa - 03.2022-05.2022
 4. Elektryka – 06.2022-06.2022
 5. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 05.2022-10.2022
 6. Usunięcie drzew i krzewów - 05.2022-05.2022
 7. Roboty rozbiórkowe- 06.2022-06.2022
 8. Wykonywanie wykopów - 06.2022-07.2022
 9. Podbudowy- 06.2022-08.2022
 10. Krawężniki betonowe - 07.2022-08.2022
 11. Chodniki z płytek betonowych - 08.2022-09.2022
 12. Obrzeża betonowe - 08.2022-08.2022
 13. Wjazdy i wyjazdy z bram - 09.2022-09.2022
 14. Nawierzchnia z betonu asfaltowego -warstwa ścieralna - 10.2022-10.2022
 15. Oznakowanie poziome - 10.2022-10.2022
 16. Oznakowanie pionowe - 10.2022-10.2022
 17. Zieleń drogowa - 10.2022-10.2022
 18. Inne roboty: regulacja pionowa studzienek kanałów, regulacja pionowa zaworów wodociągowych, regulacja pionowa studzienek telefonicznych - 10.2022-10.2022

Planowane efekty rzeczowe:

 • Jezdnia 1,478 km
 • Chodnik 2,045 km
 • Odwodnienie 1,478 km
 • Ścieżka rowerowa 1,411 km
 • Przystanki komunikacyjne 5 szt.
 • Skrzyżowania 4 szt.

Materiały

Przebudowa odcinków dróg powiatowych 1623B i 2329B ul. Targowej i Poddolnej w Hajnówce ruszyła! - artykuł ukazał się w serwisie 18.11.2021
I etap przebudowy odcinków dróg powiatowych 1623B i 2329B ul. Targowej i Poddolnej w Hajnówce zakończony! Artykuł ukazał się w serwisie 08.06.2022
Zintensyfikowane prace w ramach przebudowy odcinków dróg powiatowych 1623B i 2329B ul. Targowej i Poddolnej w Hajnówce
Prace na ul. Targowej i Poddolnej w Hajnówce na finiszu!
Przebudowa odcinków dróg powiatowych 1623B i 2329B ul. Targowej i Poddolnej w Hajnówce dobiegła końca!

Zdjęcia (4)

{"register":{"columns":[]}}