W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zintensyfikowane prace w ramach przebudowy odcinków dróg powiatowych 1623B i 2329B ul. Targowej i Poddolnej w Hajnówce

21.06.2022

Ul. Poddolna - wylany asfalt

logotypy - flaga i godło Polski

W odpowiedzi na prośby i sugestie mieszkańców zintensyfikowaliśmy działania w ramach przebudowy odcinków dróg powiatowych 1623B i 2329B ul. Targowej i Poddolnej w Hajnówce. Pierwsze efekty już widać! Prace związane z branżą elektryczną i sanitarną dobiegły końca w maju br., tymczasem na ul. Poddolnej, w ramach przebudowy jezdni. wylano pierwszą warstwę asfaltu.  Z kolei na przebudowywanym odcinku ul. Targowe j trwają prace związane z profilowaniem drogi. W ramach zadania zaplanowano także budowę i przebudowę zjazdów, budowę chodników oraz ścieżki rowerowej.

Zgodnie z harmonogramem prace potrwają do listopada 2022 r. Całkowita wartość zadania to to ponad 5,1 mln zł, z czego 2,5 mln to wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inne inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa odcinków dróg powiatowych 1623B i 2329B ul. Targowej i Poddolnej w Hajnówce to kolejna, duża inwestycja samorządu Powiatu Hajnowskiego. W czerwcu br. ukończono remont drogi powiatowej nr 1779B na odcinku drogi krajowej nr 66 do ul. Topolowej w Czeremsze. Całkowita wartość tego zadania to ponad 1,9 mln zł. Na ten cel Powiat Hajnowski pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 978 363, 52 zł. Gmina Czeremcha zadeklarowała współfinansowanie inwestycji.

W 2022 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Powiat Hajnowski otrzymał również środki na realizację remontu ul. Lipowej w Siemianówce oraz rozbudowy ul. Górnej i Wrzosowej w Hajnówce – etap I.  Aktualnie realizowane są czynności związane z procedurami przetargowymi dla obu inwestycji. Całkowita wartość wszystkich zadań, realizowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r. to ponad 11,2 mln zł, z czego suma dofinansowania ze środków zewnętrznych przekracza 6,3 mln zł!

Polski Ład na powiatowych drogach

Z kolei 14,9 mln zł to wartość dofinansowania II edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W ramach wsparcia powiat wyremontuje odcinki dróg powiatowych w gminach Czeremcha, Kleszczele, Narew, Czyże, Dubicze Cerkiewne i Hajnówka (dof. 4 987 000,00 zł) a także przebuduje ul. Górną w ramach II etapu (wartość dofinansowania 9 974 000,00 zł). Oba zadania są wieloletnie , przewidywany termin zakończenia to 2024 rok.

Modernizacja istniejącej infrastruktury drogowej to ważny bodziec rozwoju regionu. Dzięki intensywnemu pozyskiwaniu funduszy mamy szansę zniwelować dotychczasowe braki w zakresie infrastruktury drogowej. Potrzeb jest wiele, w miarę środków budżetowych staramy się reagować i inwestować tam, gdzie jest to konieczne. Realizujemy nie tylko wielkie inwestycje - działania w ramach bieżącego utrzymania dróg, gdzie niwelowane są ubytki na drogach powiatowych, mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. W 2021 r. suma wydatków a na drogi publiczne powiatowe zamknęła się w kwocie ponad 6,3 mln zł, co stanowi 10,1% ogółu wydatków. Kwota będzie jeszcze większa, gdybyśmy ujęli inwestycje na drogach gminnych, realizowanych w ramach projektów scaleniowych. Choć znajdujemy się w trudnej, po-pandemicznej rzeczywistości, a inflacja przyspiesza, co powoduje wzrost cen – dużo większy, niż przygotowane szacunki, to staramy się dopełnić wszelkich starań, by zrealizować plan modernizacji powiatowych dróg. Kluczem do sukcesu pozostaje współpraca – dziękuję Panu Wojewodzie, Zarządowi Województwa Podlaskiego, Radnemu Wojewódzkiemu Panu Mikołajowi Janowskiemu oraz wójtom i burmistrzom za wspieranie naszych działań – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Katarzyna Miszczuk

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}