W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Prace na ul. Targowej i Poddolnej w Hajnówce na finiszu!

17.10.2022

Inwestycja na ul. Targowej i Poddolnej zbliża się ku końcowi! W zeszły piątek (14.10.) realizowano prace związane z położeniem nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwy ścieralnej – to ostatni etap robót w ramach prac na drodze. Nad przebiegiem robót tego dnia czuwali Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mikołaj Janowski oraz Wicestarosta Joanna Kojło.

Nowy asfalt na drodze

logotypy projektu - flaga i gosło Polski

Przebudowa odcinków dróg powiatowych 1623B i 2329B ul. Targowej i Poddolnej w Hajnówce zmieniła oblicze osiedla Dolne. Dziury, pęknięcia, ubytki na drodze czy zaniedbane zjazdy to przeszłość! Dodatkowo na rowerowej mapie miasta pojawiło dodatkowe 1,4 km ścieżki rowerowej – fani dwóch kółek, lubiący aktywnie spędzać czas wolny, zyskają dogodny wyjazd za rogatki miasta.

Inwestycja objęła kompleksową przebudowę odcinków dróg – od prac z branży sanitarnej i elektrycznej po przebudowę  jezdni, budowę i przebudowę zjazdów, budowę chodników, ścieżki rowerowej czy miejsc postojowych. Inwestycyjny preliminarz kosztów przebudowy opiewa na ponad 5 mln zł – to całkowita wartość inwestycji, z czego ponad 2,5 mln zł to wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z godnie z harmonogramem, prace na drogach zostaną ukończone przed końcem listopada 2022.

Inne inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa odcinków dróg powiatowych 1623B i 2329B ul. Targowej i Poddolnej w Hajnówce to kolejna, duża inwestycja samorządu Powiatu Hajnowskiego. W czerwcu br. ukończono remont drogi powiatowej nr 1779B na odcinku drogi krajowej nr 66 do ul. Topolowej w Czeremsze. Całkowita wartość tego zadania to ponad 1,9 mln zł. Na ten cel Powiat Hajnowski pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 978 363, 52 zł. Gmina Czeremcha zadeklarowała współfinansowanie inwestycji.

W 2022 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Powiat Hajnowski otrzymał również środki na realizację remontu ul. Lipowej w Siemianówce oraz rozbudowy ul. Górnej i Wrzosowej w Hajnówce – etap I (na realizację drugiego etapu, samorząd pozyskał fundusze z rządowego Polskiego Ładu).  Prace na drodze w gminie Narewka trwają, z kolei w przypadku ulic w Hajnówce, realizowane są czynności związane z procedurami przetargowymi.

Całkowita wartość wszystkich zadań, realizowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2021-2022 r. to ponad 14,5 mln zł, z czego suma dofinansowania ze środków zewnętrznych przekracza 7,1 mln zł!

VI Kadencja Rady Powiatu Hajnowskiego jest rekordowa pod względem inwestycji drogowych. Rachunek finansowy tylko się powiększy, jeśli ująć inwestycje z innych źródeł finansowania – a dotychczas pozyskaliśmy środki z rządowego funduszu "Polski Ład", Podlaskiego Funduszu Gmin i Powiatów Województwa Podlaskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z którego realizowane są projekty scaleniowe, w ramach których powiat hajnowski jest inwestorem dróg gminnych, w wyniku zagospodarowania poscaleniowego. Nie do przecenienia jest współpraca i wsparcie finansowe ze strony samorządów gminnych i członków Zarządu Województwa, za które dziękuję. Podziękowania należą się również Panu Mikołajowi Janowskiemu – który jako radny wojewódzki skutecznie zabiega o fundusze dla naszego regionu, zaś jako Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, de facto przejął rolę zarządcy naszych powiatowych dróg i sprawnie koordynuje działaniami inwestycyjnymi w terenie  – mówi Wicestarosta Joanna Kojło. – Choć ostatnie dwa lata są wyjątkowo trudne i nie sprzyjają inwestycyjnemu klimatowi, na szczeblu lokalnym staramy się budować zasobność regionu i jego potencjał gospodarczy. Odpowiednia infrastruktura drogowa, utrzymana w należytym stanie technicznym, ma podstawowe znaczenie dla łańcucha dostaw oraz przepływu kapitału. Ale w pierwszej kolejności będzie służyć mieszkańcom, ich bezpieczeństwu na drodze oraz usprawni naszą codzienność -społeczną i zawodową.

Przebudowa ul. Targowej i Poddolnej niedługo stanie się faktem – a władze powiatu zapowiadają, że nie powiedziały ostatniego, „inwestycyjnego”, słowa. O kolejnych działaniach będziemy informować!

Katarzyna Miszczuk

Zdjęcia (8)

{"register":{"columns":[]}}