W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ustanowienie użytkowania

1.       Zakres Świadczonej usługi
Ustanowienie użytkowania w formie aktu notarialnego


2.       Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:
Wniosek o ustanowienie użytkowania;
W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji, o czym strony zostaną poinformowane przez organ.


3.       Opłaty:
Opłaty nie pobiera się od złożonego wniosku.


4.       Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

5.       Osoby do kontaktu:
Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, II piętro, pokój 410 – Anna Golis.
tel. 067 28 27 171 wew. 413, e-mail: golis.anna@chodziez.pl.


6.       Sposób i termin załatwienia sprawy:
Sprawa kończy się umową zawartą w formie aktu notarialnego, bądź pismem odmawiającym uwzględnienia wniosku. Organ załatwia sprawę w sposób możliwie niezwłoczny po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami niezbędnymi do jego rozpatrzenia, przy zachowaniu procedur którymi organ jest związany.


7.       Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.


8.       Podstawa prawna:
Ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami;
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.


9.       Informacje dodatkowe:
Użytkowanie jest ograniczonym prawem rzeczowym, przy ustanowieniu którego zastosowanie mają przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i Kodeks cywilny. Umowa zostaje zawarta w formie aktu notarialnego. Ustanowienie użytkowania następuje odpłatnie.


10.     Druki do pobrania:
Wniosek o ustanowienie użytkowania.

{"register":{"columns":[]}}