W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

1.       Zakres Świadczonej usługi
Uzyskanie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu.


2.       Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:
Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd wraz ze wskazaniem celu;
W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji, o czym strony zostaną poinformowane przez organ.


3.       Opłaty:
Opłaty nie pobiera od złożonego wniosku.


4.       Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

5.       Osoby do kontaktu:
Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, II piętro, pokój 410 – Anna Golis.
tel. 067 28 27 171 wew. 413, e-mail: golis.anna@chodziez.pl.


6.       Sposób i termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami niezbędnymi do jego rozpatrzenia, przy zachowaniu procedur obowiązujących organ.


7.       Tryb odwoławczy:
Na decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chodzieży, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


8.       Podstawa prawna:
Ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami;
Ustawa z 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego.


9.       Informacje dodatkowe:
Oddanie nieruchomości w trwały zarząd następuje odpłatnie poprzez wnoszenie opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, chyba że jednostka jest zwolniona z takiej opłaty ustawowo.


10.     Druki do pobrania:
Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd.

{"register":{"columns":[]}}