W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uzyskanie numeru porządkowego nieruchomości

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  • Druk wniosku do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży

Wniosek  można napisać równieżsamodzielnie, uwzględniając dane zawarte w ww. wzorze.

"Załączniki do karty usługi:"

 3. OPŁATY

Brak opłat.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez platformę e-PUAP.

 5. OSOBY DO KONTAKTU

Renata Cieślik tel. 0/67  282-71-71 w. 412 pokój nr 410 (II piętro w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Nadanie numeru następuje w drodze zawiadomienia  w terminie 14 dni po złożeniu wniosku

Odbiór osobisty lub przesyłką pocztową.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

 8. PODSTAWA PRAWNA

ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 9. INFORMACJE DODATKOWE

O nadanie numeru może wnioskować właściciel lub zarządca nieruchomości.

Właściciele i zarządcy nieruchomości zabudowanych i nieruchomości ogrodzonych przeznaczonych pod zabudowę są obowiązani, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym umieścić w miejscu widocznym na budynkach lub na ogrodzeniach tabliczki z wyraźnymi numerami porządkowymi nieruchomości (budynku).

{"register":{"columns":[]}}