W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Przyjęte programy i strategie

{{register.description}}
Liczba elementów: {{records.length}}
Znaleziono: {{filtered.length}} Wyczyść wyniki
Pobierz plik źródłowy Pobierz plik:

Nie znaleziono rejestrów dla podanych kryteriów

{"sourceType":"FILE","data":"Nazwa programu;Czas;Nr uchwały\r\nProgram usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Chodzieży, na lata 2009-2032;2009-2032;XXXIV/285/09 ostatnia zmiana: XLVII/354/2018\r\nStrategia Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Chodzieży na lata 2009-2020;2009-2020;XXXVIII/336/09\r\nProgram Rewitalizacji Miasta Chodzieży na lata 2013-2023;2013-2023;XXXVIII/336/2013 ostatnia zmiana: XLII/314/2017\r\nProgram \"Chodzieska Karta Dużej Rodziny\";Nie określono;XLI/359/2013 aktualnie obowiązuje: XX/147/2020 ostatnia zmiana: XXVI/203/2020\r\nProgram pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta Chodzieży Regionalna pomoc inwestycyjna;„nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 roku”;XLVI/396/2014 XLVI/397/2014\r\nStrategia rozwoju Miasta Chodzieży 2014 – 2024;2014-2024;VI/39/3015\r\nGminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2019 - 2022;2019-2022;X/68/2019\r\nPlan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Chodzieży;2015-2022;XXII/161/2016 zmiana: XXIX/219/2020\r\nWieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2017-2021;2017-2021;XXVII/197/2016 Od 2021 r. ma obowiązywać nowy program.\r\nProgram ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2017 - 2020;2017-2020;XXXII/256/2017\r\nMiejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chodzieży na 2020 rok;2020;XIV/99/2019 zmiana: XXIII/166/2020\r\nProgram profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Miejskiej w Chodzieży na lata 2017-2019;2017-2020;XLIII/329/2017 zmiana: XVI/124/2019\r\nProgram współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020;2020;XVI/129/2019 zmiana: XVII/134/2019\r\nProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży na rok 2020;2020;XX/148/2020 zmiana: XXV/190/2020\r\nWieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży na terenie miasta Chodzieży, na lata 2019-2023;2019-2023;XLIX/369/2018 zmiana: XV/107/2019\r\nProgram pomocy osobom i rodzinom zagrożonym eksmisją;b/d;III/19/2018\r\nProgram Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w mieście Chodzieży na lata 2019-2024;2019-2024;IV/27/2018\r\n","fileName":"rejestry2020.csv","fileType":"CSV","columns":[{"name":"Nazwa programu","display":"Nazwa programu, strategii","type":"SEARCH","width":45,"summary":false,"sortable":false,"searchStrategy":"CONTAINS_PHRASE","htmlAllow":false},{"name":"Czas","display":"Czas","type":"SIMPLE","width":30,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false},{"name":"Nr uchwały","display":"Nr uchwały","type":"SIMPLE","width":30,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false}]}
20027313
{"major":0,"minor":0}
false
"(\\d{4})-(\\d{2})-(\\d{2}) (\\d{2}):(\\d{2})"
{"register":{"columns":[]}}