W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Sprzedaż lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, na rzecz najemcy

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Sprzedaż lokalu najemcy

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Żądanie najemcy lokalu mieszkalnego

 "Załączniki do karty usługi:"

 3. OPŁATY

Nie podlega opłacie

 4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez platformę ePUAP.

 5. OSOBY DO KONTAKTU

Renata Cieślik tel. 0/67  282-71-71 w. 412 pokój nr 410 (II piętro w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Sprzedaż lokalu aktem notarialnym

 7. TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

 8. PODSTAWA PRAWNA

ustawa o gospodarce nieruchomościami

ustawa o własności lokali

 9. INFORMACJE DODATKOWE

1. Pozytywnie zaopiniowane żądanie przez Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej w Chodzieży.
2. Na podstawie wyceny lokalu sporządza się obwieszczenie o lokalu przeznaczonym do sprzedaży, które podaje się do publicznej wiadomości w formie wykazu. Wykaz zamieszcza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Chodzieży na okres sześciu tygodni oraz w BIP i w lokalnej gazecie.
3. Po upływie sześciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu sporządza się protokół z przeprowadzonych rokowań w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego i ustala się z Kancelarią Notarialną i osobą zainteresowaną termin zawarcia umowy notarialnej.

{"register":{"columns":[]}}