W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

 1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
  Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej dla organizatorów imprez na terenie miasta Chodzieży
   
 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
  1. Wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
  2. Załączniki (składane wraz z wnioskiem) określone w art.25 ust.2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz załączniki określone w art.26 ust.2 i 3, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
  3. Na żądanie załączniki określone w art.27 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
   
 3. ZŁOŻENIE WNIOSKU
  Wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2
   
 4. OPŁATY
  Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,- zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku, a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku.

  Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w postępowaniu o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej powstaje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,- zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia dokumentu, a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku.

  Opłaty winny być wnoszone z zaznaczeniem ("tytułem") "Impreza masowa [nazwa imprezy]".
  Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy:
  Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Chodzieży
  nr rachunku : 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932
   
 5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
  Sekretariat/Kancelaria Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 lub przesłanie wniosku pocztą.
   
 6. OSOBY DO KONTAKTU
  Rafał Kodrycki tel. 0/67 282-71-71 w. 102 , pokój nr 102 (przyziemie Urzędu Miejskiego w Chodzieży)
   
 7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
  Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.
   
 8. TRYB ODWOŁAWCZY
  Odwołania należy składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26,     64-920 Piła w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
 9. PODSTAWA PRAWNA
  1.Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych
  2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
{"register":{"columns":[]}}