W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zamówienia sektorowe 2021 -2023

Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stare Okniny, Radomyśl, Okniny-Podzdrój, Zabłocie, Ciosny, na terenie Gminy Wiśniew [drugie postępowanie]

Nr postępowania: RIG.271.10.2023.DS

Termin składania ofert: 26.05.2023 r. godz. 09:30

Materiały

Ogłoszenie​_o​_zamówieniu
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu.pdf 0.71MB
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_w​_BZP​_(nieobowiązkowe)
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_w​_BZP​_(nieobowiązkowe).pdf 0.04MB
załączniki​_1-7 (formularze, oświadczenia, projekt umowy, OPZ)
załączniki​_1-7.zip 2.25MB
8​_RUZ​_2022​_Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych
8​_RUZ​_2022.pdf 2.33MB
Informacja z otwarcia ofert
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_2023​_05​_26.pdf 0.35MB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty​_odczyt.pdf 0.23MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.05.2023 15:38 zp@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Damian Sadło / Jerzy Uziębło
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stare Okniny, Radomyśl, Okniny-Podzdrój, Zabłocie, Ciosny, na terenie Gminy Wiśniew [drugie postępowanie] 3.0 16.06.2023 08:25 zp@wisniew.pl
Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stare Okniny, Radomyśl, Okniny-Podzdrój, Zabłocie, Ciosny, na terenie Gminy Wiśniew [drugie postępowanie] 2.0 29.05.2023 12:11 zp@wisniew.pl
Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stare Okniny, Radomyśl, Okniny-Podzdrój, Zabłocie, Ciosny, na terenie Gminy Wiśniew [drugie postępowanie] 1.0 12.05.2023 15:38 zp@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łupiny

Nr postępowania: RIG.271.9.2023.DS

Termin składania ofert: 28.04.2023 r. godz. 9:30

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_kanalizacja​_Łupiny.pdf 0.74MB
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP (nieobowiązkowe)
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_w​_BZP​_(nieobowiązkowe).pdf 0.06MB
załączniki 1-7 do Ogłoszenia
załączniki​_1-7​_do​_Ogłoszenia.zip 1.17MB
8. Regulamin Udzielania Zamówień sektorowych
8​_RUZ​_2022.pdf 2.33MB
9. Promesa wstępna PGR ŁUPINY
9​_promesa​_wstępna​_PGR​_ŁUPINY.pdf 1.17MB
10. Dokumentacja techn-admin​_cz.1
Dok​_techn-admin​_1.zip 38.91MB
10. Dokumentacja techn-admin​_cz.2
Dok​_techn-admin​_2.zip 65.56MB
10. Dokumentacja techn-admin​_cz.3
Dok​_techn-admin​_3.zip 53.63MB
10. Dokumentacja techn-admin​_cz.4
Dok​_techn-admin​_4.zip 12.38MB
Informacja z otwarcia ofert
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_2023​_04​_28.pdf 0.35MB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty​_odczyt.pdf 0.39MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.04.2023 14:15 zp@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Damian Sadło / Jerzy Uziębło
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łupiny 3.0 17.05.2023 12:51 zp@wisniew.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łupiny 2.0 04.05.2023 10:09 zp@wisniew.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łupiny 1.0 17.04.2023 14:15 zp@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stare Okniny, Radomyśl, Okniny-Podzdrój, Zabłocie, Ciosny, na terenie Gminy Wiśniew

Nr postępowania: RIG.271.5.2023.DS

Termin składania ofert: 7.04.2023 r. godz. 11:30

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_kanalizacja​_Pluty​_Kaczory​_Daćbogi​_Mroczki.pdf 0.70MB
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP​_(nieobowiązkowe)
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_w​_BZP​_(nieobowiązkowe).pdf 0.04MB
załączniki nr 1-7 do SWZ
załączniki​_nr​_1-7.zip 2.25MB
8. Regulamin Udzielania Zamówień sektorowych Gminy Wiśniew
8​_RUZ​_2022.pdf 2.33MB
Odpowiedzi​_na​_zapytania​_nr​_I
Odpowiedzi​_na​_zapytania​_nr​_I.pdf 0.25MB
Odpowiedzi​_na​_zapytania​_nr​_II
Odpowiedzi​_na​_zapytania​_nr​_II.pdf 0.26MB
Informacja z otwarcia ofert
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert.pdf 0.33MB
Informacja o unieważnieniu postępowania
Unieważnienie.pdf 0.34MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.03.2023 14:52 zp@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Damian Sadło / Jerzy Uziębło
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stare Okniny, Radomyśl, Okniny-Podzdrój, Zabłocie, Ciosny, na terenie Gminy Wiśniew 4.0 05.05.2023 13:08 zp@wisniew.pl
Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stare Okniny, Radomyśl, Okniny-Podzdrój, Zabłocie, Ciosny, na terenie Gminy Wiśniew 3.0 17.04.2023 09:11 zp@wisniew.pl
Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stare Okniny, Radomyśl, Okniny-Podzdrój, Zabłocie, Ciosny, na terenie Gminy Wiśniew 2.0 03.04.2023 14:39 zp@wisniew.pl
Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stare Okniny, Radomyśl, Okniny-Podzdrój, Zabłocie, Ciosny, na terenie Gminy Wiśniew 1.0 23.03.2023 14:52 zp@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Roboty budowlane polegające na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wiśniew w miejscowościach: Kaczory, Pluty, Daćbogi. Mroczki oraz Wiśniew-Kolonia w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew”

Nr postępowania: RIG.271.3.2023.DS

Termin składania ofert: 13.03.2023 r. godz. 10:30

Materiały

Ogłoszenie​_o​_zamówieniu
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu.pdf 0.71MB
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_w​_BZP​_(nieobowiązkowe)
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_w​_BZP​_(nieobowiązkowe).pdf 0.04MB
1-7. załączniki​_1-7 (formularze, oświadczenia, projekt umowy)
załączniki​_1-7.zip 1.11MB
8. Regulamin Udzielania Zamówień
8​_RUZ​_2022.pdf 2.33MB
9​_Promesa​_wstępna
9​_Promesa​_wstepna​_c54c3bed-353d-4c25-b095-08da39e97244-sig-sig.pdf 0.63MB
10.1)​_Projekt Budowlany​_Tom1​_​_Wiśniew​_Kolonia​_Ia​_OPZ​_Zadanie​_1​_i​_2
101)​_PB​_Tom1​_​_Wiśniew​_Kolonia​_Ia​_OPZ​_Zadanie​_1​_i​_2.pdf 66.50MB
10.1)​_Projekt Budowlany​_Tom​_2​_Wiśniew​_Kolonia​_Ia​_OPZ​_Zadanie​_1​_i​_2
101)​_PB​_Tom​_2​_Wiśniew​_Kolonia​_Ia​_OPZ​_Zadanie​_1​_i​_2.pdf 129.46MB
10.2)​_Projekt Budowlany​_Wiśniew​_Kol​_Ib​_OPZ​_DK63​_Zadanie​_1​_i​_2
102)​_PB​_Wiśniew​_Kol​_Ib​_OPZ​_DK63​_Zadanie​_1​_i​_2.pdf 56.99MB
10.3)​_Projekt Budowlany​_Kaczory​_IIa​_OPZ​_Zadanie​_3​_i​_4
103)​_PB​_Kaczory​_IIa​_OPZ​_Zadanie​_3​_i​_4.pdf 142.68MB
10.4-5​_Projekt​_PZT​_i​_PAB​_(budowlany)​_PLUTY​_DAĆBOGI​_MROCZKI​_ZADANIE​_5
104-5​_Projekt​_PZT​_i​_PAB​_(budowlany)​_PLUTY​_DAĆBOGI​_MROCZKI​_ZADANIE​_5.zip 5.17MB
10.6​_Projekt​_Techniczny​_PLUTY​_DAĆBOGI​_MROCZKI​_ZADANIE​_5
106​_Projekt​_Techniczny​_PLUTY​_DAĆBOGI​_MROCZKI​_ZADANIE​_5.zip 5.93MB
10.7​_Projekt​_Wykonawczy​_PLUTY​_DAĆBOGI​_MROCZKI​_ZADANIE​_5
107​_Projekt​_Wykonawczy​_PLUTY​_DAĆBOGI​_MROCZKI​_ZADANIE​_5.zip 5.91MB
11​_AKPiA
11​_AKPiA.zip 5.04MB
12​_STWIOR
12​_STWIOR.zip 1.90MB
13​_Przedmiary
13​_Przedmiary.zip 1.13MB
14​_Decyzje​_Konserwatora
14​_Decyzje​_Konserwatora.zip 12.96MB
Odpowiedzi na zapytania nr II
Odpowiedzi​_na​_zapytania​_nr​_II.pdf 0.30MB
Odpowiedzi na zapytania nr III
Odpowiedzi​_na​_zapytania​_nr​_III.pdf 0.27MB
1​_Uchwała​_w​_sprawie​_uchwalenia​_wysokości​_stawek
1​_Uchwała​_w​_sprawie​_uchwalenia​_wysokości​_stawek.pdf 0.61MB
2. Mapa dróg na terenie gminy
2​_DROGI​_GMINNE​_WISNIEW.jpg 9.81MB
Odpowiedzi na zapytania nr I
Odpowiedzi​_na​_zapytania​_nr​_I.pdf 0.25MB
- przedmiary ath
przedmiary.zip 0.05MB
Odpowiedzi​_na​_zapytania​_nr​_IV
Odpowiedzi​_na​_zapytania​_nr​_IV.pdf 0.28MB
- porozumienie z 26.10.2021 r.
porozumienie​_BRUK-BUD.pdf 0.62MB
Odpowiedzi​_na​_zapytania​_nr​_V
Odpowiedzi​_na​_zapytania​_nr​_V.pdf 0.26MB
GEOTECHNIKA​_WIŚNIEW​_KOLONIA
GEOTECHNIKA​_WIŚNIEW​_KOLONIA.zip 14.24MB
GEOTECHNIKA​_KACZORY
GEOTECHNIKA​_KACZORY.zip 10.24MB
Geotechnika​_zadanie​_5
Geotechnika​_zadanie​_5.pdf 4.33MB
Informacja z otwarcia ofert (13.03.2023 - pdf)
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_2023​_03​_13.pdf 0.35MB
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_Kanalizacja​_Kaczory​_Pluty​_2023​_03​_13​_-​_skan
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_Kanalizacja​_Kaczory​_Pluty​_2023​_03​_13​_-​_skan.pdf 0.29MB
Informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty (skan)
Informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty.pdf 0.37MB
Informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty (do​_odczytu)
Informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty​_do​_odczytu.pdf 0.44MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.03.2023 12:46 zp@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Damian Sadło / Jerzy Uziębło
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Roboty budowlane polegające na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wiśniew w miejscowościach: Kaczory, Pluty, Daćbogi. Mroczki oraz Wiśniew-Kolonia w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew” 6.0 21.03.2023 11:27 zp@wisniew.pl
Roboty budowlane polegające na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wiśniew w miejscowościach: Kaczory, Pluty, Daćbogi. Mroczki oraz Wiśniew-Kolonia w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew” 5.0 14.03.2023 11:48 ug@wisniew.pl
Roboty budowlane polegające na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wiśniew w miejscowościach: Kaczory, Pluty, Daćbogi. Mroczki oraz Wiśniew-Kolonia w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew” 4.0 08.03.2023 15:31 zp@wisniew.pl
Roboty budowlane polegające na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wiśniew w miejscowościach: Kaczory, Pluty, Daćbogi. Mroczki oraz Wiśniew-Kolonia w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew” 3.0 08.03.2023 14:01 zp@wisniew.pl
Roboty budowlane polegające na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wiśniew w miejscowościach: Kaczory, Pluty, Daćbogi. Mroczki oraz Wiśniew-Kolonia w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew” 2.0 07.03.2023 15:54 zp@wisniew.pl
Roboty budowlane polegające na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wiśniew w miejscowościach: Kaczory, Pluty, Daćbogi. Mroczki oraz Wiśniew-Kolonia w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew” 1.0 01.03.2023 12:46 zp@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gminie Wiśniew

18.11.2022

Materiały

Ogłoszenie​_o​_zamówieniu
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu.pdf 0.72MB
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_w​_BZP​_(nieobowiązkowe)
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_w​_BZP​_(nieobowiązkowe).pdf 0.04MB
załączniki​_1-7​_do​_Ogłoszenia
załączniki​_1-7​_do​_Ogłoszenia.zip 1.77MB
1a-1b​_kosztorysy​_ofertowe
1a-1b​_kosztorys​_ofertowy.zip 0.03MB
8​_Regulamin Udzielania Zamówień
8​_RUZ​_2022.pdf 2.33MB
9. Projekt sieć
9​_Projekt​_budowlany​_budowa​_siecipdf.zip 133.58MB
10. Projekt budowa przejść poprzecznych
10​_Budowa​_przejść​_poprzecznych​_sieci​_kanalizacji.pdf 90.33MB
11​_PB​_zamienny​_wyciąg
11​_PB​_zamienny​_wyciąg​_październik​_2022.pdf 0.67MB
12​_PZT​_rysunki​_montażowe
12​_PZT​_rysunki​_montażowe​_październik​_2022.pdf 2.28MB
13​_AKPiA
13​_AKPiA.zip 5.04MB
14​_Decyzja​_konserwatora​_197​_DS​_2021​_dla​_realizacji​_kanalizacji​_w​_gminie​_Wiśniew
14​_Decyzja​_konserwatora​_197​_DS​_2021​_dla​_realizacji​_kanalizacji​_w​_gminie​_Wiśniew​_26​_kwi​_2021.pdf 4.47MB
15​_decyzja​_konserwatora​_nr​_25​_DS​_2019
15​_decyzja​_konsrwatora​_nr​_25​_DS​_2019.pdf 2.88MB
16​_STWIOR
16​_STWIOR​_2022.pdf 0.66MB
17.1​_dokumentacja​_zamienna​_-​_rysunki
171​_dokumentacja​_zamienna​_-​_rysunki.zip 8.28MB
17.2​_Wiśniew-Gostchorz​_(P11,​_P6,​_P3,​_P1,​_S14e-S14a)​_17,11,2022​_przedmiar
172​_Wiśniew-Gostchorz​_(P11,​_P6,​_P3,​_P1,​_S14e-S14a)​_17,11,2022​_przedmiar.pdf 0.37MB
17.2​_Wiśniew-Gostchorz​_(S23-P2-S46,​_S14a-Srz)​_17,11,2022​_przedmiar
172​_Wiśniew-Gostchorz​_(S23-P2-S46,​_S14a-Srz)​_17,11,2022​_przedmiar.pdf 0.29MB
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi​_na​_pytania.pdf 1.03MB
Informacja z otwarcia ofert
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert.pdf 0.35MB
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Zawiadomienie​_o​_wyniku​_postępowania.pdf 1.83MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.11.2022 14:53 zp@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Damian Sadło / Jerzy Uziębło
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gminie Wiśniew 8.0 21.02.2024 11:20 admin@wisniew.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gminie Wiśniew 7.0 21.02.2024 11:16 admin@wisniew.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gminie Wiśniew 6.0 25.01.2023 15:33 zp@wisniew.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gminie Wiśniew 5.0 05.12.2022 15:20 zp@wisniew.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gminie Wiśniew 4.0 30.11.2022 09:55 zp@wisniew.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gminie Wiśniew 3.0 22.11.2022 11:09 zp@wisniew.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gminie Wiśniew 2.0 22.11.2022 11:05 zp@wisniew.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gminie Wiśniew 1.0 18.11.2022 14:53 zp@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA ODCINKU WIŚNIEW – GOSTCHORZ

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu (RIG.271.9.2022.DS)
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_Goschorz.pdf 0.70MB
Ogłoszenie informacyjne w BZP (nieobowiązkowe)
Ogłoszenie​_informacyjne​_w​_BZP​_(nieobowiązkowe).pdf 0.05MB
załączniki​_1-7 (formularze, projekt umowy, OPZ, oświadczenia)
załączniki​_1-7.zip 1.02MB
8. Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych Gminy Wiśniew z 15.04.2022 r.
8​_RUZ​_2022.pdf 2.33MB
9. Projekt sieć
9​_Projekt​_budowlany​_budowa​_siecipdf.zip 133.58MB
10. Projekt budowa przejść poprzecznych
10​_Budowa​_przejść​_poprzecznych​_sieci​_kanalizacji.pdf 90.33MB
11. wytyczne AKPiA
11​_AKPiA.zip 5.04MB
12-15. (decyzje, SST, przedmiar)
załączniki​_12-15​_(decyzje,​_SST,​_przedmiar).zip 8.07MB
Odpowiedzi na pytania (nr I)
Odpowiedzi​_na​_pytania​_(nr​_I).pdf 0.95MB
Odpowiedzi​_na​_pytania​_nr​_II
Odpowiedzi​_na​_pytania​_nr​_II.pdf 0.25MB
Dokumentacja​_geologiczna
Dokumentacja​_geologiczna.zip 10.24MB
Zmiana​_Ogłoszenia​_o​_zamówieniu z 1.08.2022 r.
Zmiana​_Ogłoszenia​_o​_zamówieniu.pdf 0.73MB
załącznik​_2​_-​_oświadczenie AKTUALIZACJA
2​_załącznik​_2​_-​_oświadczenie.doc 0.10MB
Informacja z otwarcia ofert
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert.pdf 0.25MB
Informacja o unieważnieniu postępowania
Unieważnienie.pdf 0.27MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.07.2022 12:34 zp@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Damian Sadło / Jerzy Uziębło
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA ODCINKU WIŚNIEW – GOSTCHORZ 5.0 11.08.2022 09:13 zp@wisniew.pl
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA ODCINKU WIŚNIEW – GOSTCHORZ 4.0 08.08.2022 14:24 zp@wisniew.pl
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA ODCINKU WIŚNIEW – GOSTCHORZ 3.0 01.08.2022 16:09 zp@wisniew.pl
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA ODCINKU WIŚNIEW – GOSTCHORZ 2.0 29.07.2022 15:28 zp@wisniew.pl
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA ODCINKU WIŚNIEW – GOSTCHORZ 1.0 22.07.2022 12:34 zp@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

„Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną” (etap I)

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu (RIG.271.8.2022.DS)
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu.pdf 8.05MB
Ogłoszenie informacyjne w BZP (nieobowiązkowe)
Ogłoszenie​_w​_BZP​_(nieobowiązkowe).pdf 0.06MB
załączniki 1-7 (formularze, oświadczenia, projekt umowy)
załączniki​_1-7​_(formularze,​_oświadczenia,​_projekt​_umowy).zip 0.57MB
załącznik 8 - Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych Gminy Wiśniew z 15.04.2022 r.
8​_RUZ​_2022.pdf 2.33MB
zał. 9 Dokumentacja techniczna​_pkt​_1-11,13 (projekty, specyfikacje)
zał​_9​_Dokumentacja​_techniczna​_pkt​_1-11,13​_(projekty,​_specyfikacje).zip 93.42MB
zał. 9 Dokumentacja techniczna pkt 12 przedmiary robót
zał​_9​_Dokumentacja​_techniczna​_pkt​_12​_przedmiary​_robót.zip 2.06MB
zał 9 Dokumentacja techniczna​_pkt 14​_Mapa​_-​_zakres​_realizacji​_(PZT​_Rys​_nr​_1-ETAP​_I)​_15​_07​_2022
zał​_9​_Dokuemntacja​_techniczna​_pkt​_14​_Mapa​_-​_zakres​_realizacji​_(PZT​_Rys​_nr​_1-ETAP​_I)​_15​_07​_2022.pdf 3.31MB
załącznik 10-11 decyzja lokalizacyjna i środowiskowa
załącznik​_10-11​_decyzja​_lokalizacyjna​_i​_środowiskowa.zip 12.27MB
12​_AKPiA​_(4​_PLIKI)
12​_AKPiA​_(4​_PLIKI).zip 5.04MB
wstępna Promesa
wstępna​_Promesa.pdf 1.40MB
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi​_na​_pytania.pdf 0.39MB
Informacja z otwarcia ofert
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert.pdf 0.25MB
Informacja o wyborze oferty
Informacja​_o​_wyborze​_oferty.pdf 0.40MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.07.2022 15:47 zp@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Damian Sadło / Jerzy Uziębło
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
„Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną” (etap I) 4.0 08.09.2022 15:32 zp@wisniew.pl
„Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną” (etap I) 3.0 27.07.2022 15:22 zp@wisniew.pl
„Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną” (etap I) 2.0 25.07.2022 14:48 zp@wisniew.pl
„Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną” (etap I) 1.0 15.07.2022 15:47 zp@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną (II postępowanie)

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu (RIG.271.6.2022.DS)
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_oczyszczalnia.pdf 0.72MB
Ogłoszenie informacyjne w BZP (nieobowiązkowe)
Ogłoszenie​_w​_BZP​_(nieobowiązkowe).pdf 0.06MB
załączniki 1-7 (formularze, oświadczenia, projekt umowy)
załączniki​_1-7.zip 0.57MB
Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych Gminy Wiśniew z 15.04.2022 r.
8​_RUZ​_2022.pdf 2.33MB
załączniki 9-11 (dokumentacja techniczna, decyzje)
9-11​_DOKUMENTACJA.zip 116.77MB
załączik 12 - AKPiA (dot. 6 modernizowanych przepompowni)
12​_AKPiA​_(4​_PLIKI).zip 5.04MB
wstępna Promesa
wstępna​_Promesa.pdf 1.40MB
Odpowiedzi na pytania (nr I)
Odpowiedzi​_na​_pytania​_(nr​_I).pdf 2.14MB
Informacja z otwarcia ofert
informacja​_z​_otwarcia​_ofert.pdf 0.25MB
Informacja o unieważnieniu postępowania
Informacja​_o​_unieważnieniu​_postępowania.pdf 0.26MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.06.2022 15:44 zp@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Damian Sadło / Jerzy Uziębło
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną (II postępowanie) 5.0 06.07.2022 11:49 zp@wisniew.pl
Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną (II postępowanie) 4.0 05.07.2022 15:20 zp@wisniew.pl
Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną (II postępowanie) 3.0 05.07.2022 15:13 zp@wisniew.pl
Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną (II postępowanie) 2.0 27.06.2022 14:15 zp@wisniew.pl
Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną (II postępowanie) 1.0 22.06.2022 15:44 zp@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną

Zamawiający informuje, że sesja otwarcia ofert jest jawna. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.06.2022 o godzinie 13:00  w sali numer 204 (I piętro) w Urzędzie Gminy Wiśniew

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu.pdf 0.72MB
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP (nieobowiązkowe)
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_w​_BZP​_(nieobowiązkowe).pdf 0.05MB
Załączniki 1-8
Załączniki​_1-8.zip 3.86MB
załączniki 9-11 (dokumentacja techniczna, decyzje)
9-11​_DOKUMENTACJA.zip 116.77MB
wstępna Promesa
wstępna​_Promesa.pdf 1.40MB
Odpowiedzi na zapytania I
Odpowiedzi​_na​_zapytania​_I.pdf 0.30MB
Odpowiedzi na zapytania II
Odpowiedzi​_na​_zapytania​_II.pdf 2.21MB
Odpowiedzi na zapytania III
Odpowiedzi​_na​_zapytania​_III.pdf 0.38MB
Odpowiedzi na zapytania IV
Odpowiedzi​_na​_zapytania​_IV.pdf 0.49MB
AKPiA (4 PLIKI)
AKPiA​_(4​_PLIKI).zip 5.04MB
Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu z 6062022r
Zmiana​_Ogłoszenia​_o​_zamówieniu​_z​_6062022r.pdf 0.63MB
Projekt umowy​_AKTUALIZACJA​_6.06.2022
Projekt​_umowy​_AKTUALIZACJA​_6062022​_oczyszczalnia.pdf 0.36MB
Odpowiedzi na zapytania nr V
Odpowiedzi​_na​_zapytania​_nr​_V.pdf 0.35MB
Odpowiedzi na zapytania nr VI
Odpowiedzi​_na​_zapytania​_nr​_VI.pdf 0.43MB
Odpowiedzi na zapytania nr VII
Odpowiedzi​_na​_zapytania​_nr​_VII.pdf 0.27MB
Informacja z otwarcia ofert
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert.pdf 0.31MB
Informacja o unieważnieniu postępowania
Unieważnienie.pdf 0.26MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.05.2022 15:24 ug@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Damian Sadło / Jerzy Uziębło
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną 7.0 21.06.2022 14:41 zp@wisniew.pl
Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną 6.0 20.06.2022 15:59 zp@wisniew.pl
Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną 5.0 13.06.2022 14:08 zp@wisniew.pl
Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną 4.0 10.06.2022 12:44 admin@wisniew.pl
Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną 3.0 09.06.2022 16:00 zp@wisniew.pl
Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną 2.0 06.06.2022 15:24 zp@wisniew.pl
Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną 1.0 24.05.2022 15:24 ug@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Tadeusza Kościuszki i Batalionów Chłopskich w Wiśniewie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Wiśniew - Wiśniew-Kolonia

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu.pdf 7.23MB
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_(wersja​_do​_odczytu)
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_(wersja​_do​_odczytu).pdf 0.71MB
1-7​_załączniki
1-7​_załączniki.zip 5.01MB
8​_mapa​_-​_Plan​_sytuacyjny​_(zad​_1​_-​_wod)​_zał​_1​_do​_umowy
8​_mapa​_-​_Plan​_sytuacyjny​_(zad​_1​_-​_wod)​_zał​_1​_do​_umowy.pdf 6.84MB
8​_AKPiA
8​_AKPiA.zip 5.04MB
8​_Projekty​_Budowa​_sieci​_kanalizacji​_sanitarnej
8​_Projekty​_Budowa​_sieci​_kanalizacji​_sanitarnej.zip 220.80MB
8​_Projekty​_wodociąg​_cz1
8​_Projekty​_wodociąg​_cz1.zip 98.86MB
8​_Projekty​_wodociąg​_cz2
8​_Projekty​_wodociąg​_cz2.zip 41.04MB
8​_Projekty​_wodociąg​_cz3
8​_Projekty​_wodociąg​_cz3.zip 112.20MB
9-10​_STWiORB​_i​_Przedmiary​_robót
9-10​_STWiORB​_i​_Przedmiary​_robót.zip 3.23MB
11​_Regulamin Udzielania Zamówień​_14.09.2021
11​_RUZ​_14092021.pdf 13.26MB
Informacja z otwarcia ofert
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert.pdf 0.32MB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja​_o​_wyborze​_oferty.pdf 0.91MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.03.2022 13:56 promocja@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Damian Sadło / Jerzy Uziębło
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Tadeusza Kościuszki i Batalionów Chłopskich w Wiśniewie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Wiśniew - Wiśniew-Kolonia 3.0 14.04.2022 13:40 zp@wisniew.pl
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Tadeusza Kościuszki i Batalionów Chłopskich w Wiśniewie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Wiśniew - Wiśniew-Kolonia 2.0 31.03.2022 14:02 zp@wisniew.pl
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Tadeusza Kościuszki i Batalionów Chłopskich w Wiśniewie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Wiśniew - Wiśniew-Kolonia 1.0 16.03.2022 13:56 promocja@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. T. Kościuszki w miejscowości Wiśniew

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu.pdf 0.76MB
załączniki​_1-4
załączniki​_1-4.zip 0.80MB
Dokumentacja​_techniczna
Dokumentacja​_techniczna.zip 16.14MB
Informacja o wyborze oferty
Informacja​_o​_wyborze​_oferty.pdf 0.32MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.10.2021 16:15 zp@wisniew.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Damian Sadło
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. T. Kościuszki w miejscowości Wiśniew 2.0 24.11.2021 10:28 ug@wisniew.pl
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. T. Kościuszki w miejscowości Wiśniew 1.0 25.10.2021 16:15 zp@wisniew.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}