W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenia Wójta Gminy 2021 rok

Materiały

Zarządzenie Nr WG-VIII-1-2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planów finansowych dla budżetu Gminy Olszanka na 2021 rok
Zarządzenie​_Nr​_WG-VIII-1-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_04​_stycznia​_2021​_roku​_w​_sprawie​_ustalenia​_planów​_finansowych​_dla​_budżetu​_Gminy​_Olszanka​_na​_2021​_rok.pdf 5.81MB
Zarządzenie Nr WG-VIII-2-2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Olszanka
Zarządzenie​_Nr​_WG-VIII-2-2021​_z​_dnia​_04​_stycznia​_2021​_roku​_w​_sprawie​_przekazania​_uprawnień​_Kierownikom​_jednostek​_organizacyjnych​_Gminy​_Olszanka.pdf 0.12MB
Zarządzenie Nr WG-VIII-3-2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Olszanka
Zarządzenie​_Nr​_WG-VIII-3-2021​_z​_dnia​_04​_stycznia​_2021​_roku​_w​_sprawie​_przekazania​_uprawnień​_Kierownikom​_jednostek​_organizacyjnych​_Gminy​_Olszanka.pdf 0.12MB
Zarządzenie Nr WG-VIII-4-2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Olszanka
Zarządzenie​_Nr​_WG-VIII-4-2021​_z​_dnia​_04​_stycznia​_2021​_roku​_w​_sprawie​_przekazania​_uprawnień​_Kierownikom​_jednostek​_organizacyjnych​_Gminy​_Olszanka.pdf 0.12MB
Zarządzenie Nr WG-VIII-5-2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Olszanka
Zarządzenie​_Nr​_WG-VIII-5-2021​_z​_dnia​_04​_stycznia​_2021​_roku​_w​_sprawie​_przekazania​_uprawnień​_Kierownikom​_jednostek​_organizacyjnych​_Gminy​_Olszanka.pdf 0.10MB
Zarządzenie Nr WG-VIII-6-2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Olszanka
Zarządzenie​_Nr​_WG-VIII-6-2021​_z​_dnia​_04​_stycznia​_2021​_roku​_w​_sprawie​_przekazania​_uprawnień​_Kierownikom​_jednostek​_organizacyjnych​_Gminy​_Olszanka.pdf 0.10MB
Zarządzenie Nr WG-VIII-7-2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 08.01.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr WG-VII-119-2017 Wójta Gminy Olszanka z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego oraz zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Olszanka na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg zmienionego Zarządzeniem Nr WG-VIII-78-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 09.10.2020 r.
Zarządzenie​_Nr​_WG-VIII-7-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_08012021​_r​_w​_sprawie​_zmiany​_Zarządzenia​_nr​_WG-VII-119-2017​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_4​_grudnia​_2017​_r​_w​_sprawie​_określenia​_stawek​_czynszu​_dzierżawnego.doc 0.03MB
Zarządzenie Nr WG-VIII-8/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/163/2020 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2021
Zarządzenie​_Nr​_​_WG-VIII-8-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_11-01-2021.doc 0.08MB
Zarządzenie Nr WG-VIII-13-2021 Wójta Gminy Olszanka - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2021 roku
Zarządzenie​_Nr​_WG-VIII-13-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_-​_Szefa​_Obrony​_Cywilnej​_Gminy​_z​_dnia​_19​_stycznia​_2021​_r​_w​_sprawie​_realizacji​_zadań​_obrony​_cywilnej​_w​_2021​_roku.doc 0.05MB
Zarządzenie Nr WG-VIII-15/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/163/2020 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2021
Zarządzenie​_Nr​_​_WG-VIII-15-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_25-01-2021.doc 0.10MB
Zarządzenie Nr WG-VIII-16-2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 26.01.2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych przedszkoli
Zarządzenie​_Nr​_WG-VIII-16-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_26012021​_w​_sprawie​_określenia​_terminów​_przeprowadzenia​_postępowania​_rekrutacyjnego​_i​_uzupełniającego​_do​_publicznych​_przedszkoli.docx 0.01MB
Zarządzenie nr WG-VIII-17-2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 26.01.2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej
Zarządzenie​_nr​_WG-VIII-17-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_26012021​_w​_sprawie​_okreslenia​_terminów​_przeprowadzenia​_postępowania​_rekrutacyjnego​_do​_klasy​_pierwszej​_szkoły​_podstawowej.docx 0.01MB
Zarządzenie Nr WG-22-2021 z dnia 22.02.2021 w sprawie zmiany zmiany planów finansowych budżetu Gminy Olszanka na 2021 rok.
Zarządzenie​_Nr​_WG-22-2021​_z​_dnia​_22022021​_w​_sprawie​_zmiany​_zmiany​_planów​_finansowych​_budżetu​_Gminy​_Olszanka​_na​_2021​_rokdoc.pdf 0.21MB
Zarządzenie Nr WG-VIII-24-2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12.03.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, profilaktyki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii
Zarządzenie​_Nr​_WG-VIII-24-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_12032021​_r​_w​_spr​_powołania​_komisji​_konkursowej​_do​_zaopiniowania​_złożonych​_ofert​_na​_wsparcie​_realizacji​_zadań​_publicznych​_w​_2021​_r.docx 0.01MB
Zarządzenie Nr WG-VIII-27-2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Olszanka na 2021 rok
Zarządzenie​_Nr​_WG-VIII-27-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_29​_marca​_2021​_roku​_w​_sprawie​_zmiany​_planów​_finansowych​_budżetu​_Gminy​_Olszanka​_na​_2021​_rok.pdf 0.16MB
Zarządzenie nr WG-VIII-29-2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Olszanka w 2021 roku oraz wprowadzenia Programu szkolenia obronnego gminy Olszanka na lata 2021 - 2023
Zarządzenie​_nr​_WG-VIII-29-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_7​_kwietnia​_2021​_r​_w​_sprawie​_realizacji​_pozamilitarnych​_przygotowań​_obronnych​_w​_Gminie​_Olszanka​_w​_2021​_roku​_oraz​_wprowadzenia​_Programu​_szkolenia​_obronnego​_gminy​_Olszanka​_na​_lata​_2021​_-​_2023.doc 0.06MB
Zarządzenie Nr WG-32-2021 z dnia 23.04.2021 w sprawie zmiany zmiany planów finansowych budżetu Gminy Olszanka na 2021 rok
Zarzadzenie​_Nr​_WG-32-2021​_z​_dnia​_23042021​_w​_sprawie​_zmiany​_zmiany​_planow​_finansowych​_budzetu​_Gminy​_Olszanka​_na​_2021​_rok.pdf 0.15MB
Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka nr WG-VIII-37/2021 z dnia 15.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, na inwestycje polegające na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych
zarzadzenie-wojta-gminy-olszanka-nr-wg-viii-372021-z-dnia-15062021-r-w-sprawie-ogloszenia-naboru-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-na-dofinansowanie-kosztow-inwestycji-z-zakresu-ochrony-srodowiska.doc 0.01MB
Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka nr VIII-39-2021 z dnia 17.06.2021 w sprawie wprowadzenia stałego dyżuru
Zarzadzenie​_Wojta​_Gminy​_Olszanka​_nr​_VIII-39-2021​_​_z​_dnia​_17062021​_w​_sprawie​_wprowadzenia​_stalego​_dyzuru.doc 0.04MB
Zarządzenie Nr WG-40-2021 z dnia 18.06.2021 w sprawie zmiany zmiany planów finansowych budżetu Gminy Olszanka na 2021 rok
Zarzadzenie​_Nr​_WG-40-2021​_z​_dnia​_18062021​_w​_sprawie​_zmiany​_zmiany​_planow​_finansowych​_budzetu​_Gminy​_Olszanka​_na​_2021​_rok.pdf 0.24MB
Zarządzenie WG-VIII-42-2021 z dnia 24.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury
zarzadzenie-wg-viii-42-2021-z-dnia-24062021-r-w-sprawie-zatwierdzenia-rocznego-sprawozdania-finansowego-samorzadowej-instytucji-kultury.pdf 0.10MB
Zarządzenie Nr WG-48-2021 z dnia 19.07.2021 w sprawie zmiany zmiany planów finansowych budżetu Gminy Olszanka na 2021 rok
Zarzadzenie​_Nr​_WG-48-2021​_z​_dnia​_19072021​_w​_sprawie​_zmiany​_zmiany​_planow​_finansowych​_budzetu​_Gminy​_Olszanka​_na​_2021​_rok.pdf 0.18MB
Zarządzenie WG-VIII-50-2021 z dnia 05 sierpnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
zarzadzenie-wg-viii-50-2021-z-dnia-05-sierpnia-2021-roku-w-sprawie-zaciagniecia-kredytu-na-pokrycie-wystepujacego-w-ciagu-roku-przejsciowego-deficytu-budzetu.pdf 0.11MB
Zarządzenie Nr WG-VIII-53/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 16.08.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr WG-VIII-113/2019 Wójta Gminy Olszanka z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek z tytułu zarządu oraz dzierżawy i najmu
zarzadzenie-nr-wg-viii-532021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-16082021-r-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-wg-viii-1132019-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-31-grudnia-2019-r-w-sprawie-ustalenia-stawek-z-tytulu-zarzadu-oraz-dzierzawy-i-najmu.doc 0.03MB
Zarządzenie Nr WG-VIII-56/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24.08.2021r. w sprawie ogłoszenia regulaminu konkursu pn. "Zaszczep się na pikniku" organizowanego w ramach przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
zarzadzenie-nr-wg-viii-562021-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-24082021r-w-sprawie-ogloszenia-regulaminu-konkursu-pn-zaszczep-sie-na-pikniku-organizowanego-w-ramach-przeciwdzialania-i-zwalczania-covid-19.doc 0.03MB
Zarządzenie Nr WG-60-2021 z dnia 03.09.2021 w sprawie zmiany zmiany planów finansowych budżetu Gminy Olszanka na 2021 rok
zarzadzenie-nr-wg-60-2021-z-dnia-03092021-w-sprawie-zmiany-zmiany-planow-finansowych-budzetu-gminy-olszanka-na-2021-rok.pdf 0.21MB
Zarządzenie Nr WG-62-2021 z dnia 20.09.2021 w sprawie zmiany zmiany planów finansowych budżetu Gminy Olszanka na 2021 rok
Zarządzenie​_Nr​_WG-62-2021​_z​_dnia​_20092021​_w​_sprawie​_zmiany​_zmiany​_planów​_finansowych​_budżetu​_Gminy​_Olszanka​_na​_2021​_rokdoc.pdf 0.13MB
Zarządzenie Nr WG-64-2021 z dnia 30.09.2021 w sprawie zmiany zmiany planów finansowych budżetu Gminy Olszanka na 2021 rok.
Zarządzenie​_Nr​_WG-64-2021​_z​_dnia​_30092021​_w​_sprawie​_zmiany​_zmiany​_planów​_finansowych​_budżetu​_Gminy​_Olszanka​_na​_2021​_rokdoc.pdf 0.22MB
Zarządzenie Nr WG VIII/68/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 października 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarządzenie​_Nr​_WG​_VIII-68-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_15​_października​_​_2021r​_w​_sprawie​_przeprowadzenia​_konsultacji​_z​_organizacjami​_pozarządowymi​_oraz​_podmiotami.doc 0.02MB
Zarządzenie Nr WG-69-2021 z dnia 25.10.2021 w sprawie zmiany zmiany planów finansowych budżetu Gminy Olszanka na 2021 rok
Zarządzenie​_Nr​_WG-69-2021​_z​_dnia​_25102021​_w​_sprawie​_zmiany​_zmiany​_planów​_finansowych​_budżetu​_Gminy​_Olszanka​_na​_2021​_rokdoc.pdf 0.15MB
Zarządzenie Nr WG-VIII-71-2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27.10.2021 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
Zarządzenie​_Nr​_WG-VIII-71-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_27102021​_r​_w​_sprawie​_ustalenia​_stawki​_czynszu​_miesięcznego​_za​_1m2​_powierzchni​_użytkowej​_lokalu​_mieszkalnego.docx 0.02MB
Zarządzenie Nr WG-VIII-72/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z póżn. zmianami)
Zarządzenie​_Nr​_WG-VIII-72-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_3​_listopada​_2021​_r​_w​_sprawie​_przeprowadzenia​_konsultacji​_z​_organizacjami​_pozarządowymi.doc 0.03MB
Zarządzenie Nr UG-75-2021 z dnia 15.11.2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Zarządzenie​_Nr​_UG-75-2021​_z​_dnia​_15112021​_w​_sprawie​_wyboru​_długości​_okresu​_średniej​_arytmetycznej​_stosowanego​_do​_wyliczenia​_relacji​_określonej​_w​_art​_243​_ust​_1​_ustawy​_o​_finansach​_publicznych.pdf 0.11MB
Zarządzenie Nr WG-76-2021 z dnia 25.11.2021 w sprawie zmiany zmiany planów finansowych budżetu Gminy Olszanka na 2021 rok
Zarządzenie​_Nr​_WG-76-2021​_z​_dnia​_25112021​_w​_sprawie​_zmiany​_zmiany​_planów​_finansowych​_budżetu​_Gminy​_Olszanka​_na​_2021​_rokdoc.pdf 0.35MB
Zarządzenie Nr WG VIII/79/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) projektów uchwał Rady Gminy Olszanka: - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; - w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka
Zarządzenie​_Nr​_WG-VIII-79-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_06​_grudnia​_​_2021​_r​_w​_sprawie​_przeprowadzenia​_konsultacji​_z​_organizacjami​_pozarządowymi​_oraz​_podmiotami​_wymienionymi.doc 0.02MB
Zarządzenie Nr WG VIII/80/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr WG VIII/79/2021 Wójta Gminy Olszanka z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) projektów uchwał Rady Gminy Olszanka: - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; - w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka
Zarządzenie​_Nr​_WG-VIII-80-2021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_07​_grudnia​_​_2021​_r​_w​_sprawie​_zmiany​_Zarządzenia​_Nr​_WG​_VIII792021​_Wójta​_Gminy​_Olszanka​_z​_dnia​_6​_grudnia​_2021​_roku.doc 0.02MB
Zarządzenie Nr WG-84-2021 z dnia 16.12.2021 w sprawie zmiany zmiany planów finansowych budżetu Gminy Olszanka na 2021 rok
Zarządzenie​_Nr​_WG-84-2021​_z​_dnia​_16122021​_w​_sprawie​_zmiany​_zmiany​_planów​_finansowych​_budżetu​_Gminy​_Olszanka​_na​_2021​_rokdoc.pdf 0.25MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.02.2021 11:22 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wójt Gminy Olszanka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenia Wójta Gminy 2021 rok 21.0 29.12.2021 12:57 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy 2021 rok 20.0 07.12.2021 10:42 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy 2021 rok 19.0 07.12.2021 06:48 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy 2021 rok 18.0 18.11.2021 09:36 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy 2021 rok 17.0 03.11.2021 13:50 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy 2021 rok 16.0 27.10.2021 12:42 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy 2021 rok 15.0 15.10.2021 12:54 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy 2021 rok 14.0 06.10.2021 10:34 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy 2021 rok 13.0 27.09.2021 12:19 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy 2021 rok 12.0 25.08.2021 13:05 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy 2021 rok 11.0 19.08.2021 11:19 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy 2021 rok 10.0 28.07.2021 13:39 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy 2021 rok 9.0 29.06.2021 11:05 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy 2021 rok 8.0 16.06.2021 12:06 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy 2021 rok 7.0 20.05.2021 09:13 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy 2021 rok 6.0 26.04.2021 13:46 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy 2021 rok 5.0 08.04.2021 08:17 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy 2021 rok 4.0 12.03.2021 13:21 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy 2021 rok 3.0 05.03.2021 12:35 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy 2021 rok 2.0 26.02.2021 10:01 Rafał Bandrowski
Zarządzenia Wójta Gminy 2021 rok 1.0 01.02.2021 11:22 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}