W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Termomodernizacja budynków szkolno – przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka

  • Status zamówienia: Aktualne
  • Numer zamówienia:2022/BZP 00120841/01
  • Data rozpoczęcia: 13.04.2022
  • Data zakończenia: 28.04.2022 09:00
  • Jednostka publikująca:Gmina Olszanka
  • Rodzaj ogłoszenia:Ogłoszenie o zamówieniu
  • Tryb zamówienia:Tryb podstawowy
  • Opis zamówienia:Identyfikator postępowania: ocds-148610-9c88bc63-bb05-11ec-97c7-b646b0ba23df

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu IRiOŚ.271.3.2022
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_IRiOŚ27132022.pdf 0.14MB Data dodania załącznika: 2022-04-13
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikcja​_Warunków​_Zamówienia-sig.pdf 1.05MB Data dodania załącznika: 2022-04-13
Załącznik nr 1 do SWZ - PZSP Jankowice Wielkie - projekt architekotniczno-budowlany
PZSP​_Jankowice​_Wielkie​_-​_projekt​_architekotniczno-budowlany.pdf 21.08MB Data dodania załącznika: 2022-04-13
Załącznik nr 1 do SWZ - PZSP Jankowice Wielkie - projekt techniczny br. elektryczna
PZSP​_Jankowice​_Wielkie​_-​_projekt​_techniczny​_br​_elektryczna.pdf 1.96MB Data dodania załącznika: 2022-04-13
Załącznik nr 1 do SWZ - PZSP Jankowice Wielkie - projekt techniczny br. sanitarna
PZSP​_Jankowice​_Wielkie​_-​_projekt​_techniczny​_br​_sanitarna.pdf 4.03MB Data dodania załącznika: 2022-04-13
Załącznik nr 1 do SWZ - PZSP Przylesie - projekt techniczny - wymiana stolarki
PZSP​_Przylesie​_-​_projekt​_techniczny​_-​_wymiana​_stolarki.pdf 4.28MB Data dodania załącznika: 2022-04-13
Załącznik nr 1 do SWZ - PZSP Przylesie - projekt techniczny br. elektryczna
PZSP​_Przylesie​_-​_projekt​_techniczny​_br​_elektryczna.pdf 2.65MB Data dodania załącznika: 2022-04-13
Załącznik nr 1 do SWZ - PZSP Przylesie - projekt techniczny br. sanitarna
PZSP​_Przylesie​_-​_projekt​_techniczny​_br​_sanitarna.pdf 3.04MB Data dodania załącznika: 2022-04-13
Załącznik nr 2 do SWZ - PZSP Jankowice Wielkie - STWiOR br. budowlana
PZSP​_Jankowice​_Wielkie​_-​_STWiOR​_br​_budowlana.pdf 1.39MB Data dodania załącznika: 2022-04-13
Załącznik nr 2 do SWZ - PZSP Jankowice Wielkie - STWiOR br. elektryczna
PZSP​_Jankowice​_Wielkie​_-​_STWiOR​_br​_elektryczna.pdf 0.24MB Data dodania załącznika: 2022-04-13
Załącznik nr 2 do SWZ - PZSP Jankowice Wielkie - STWiOR br. sanitarna
PZSP​_Jankowice​_Wielkie​_-​_STWiOR​_br​_sanitarna.pdf 0.27MB Data dodania załącznika: 2022-04-13
Załącznik nr 2 do SWZ - PZSP Przylesie - STWiOR br. budowlana
PZSP​_Przylesie​_-​_STWiOR​_br​_budowlana.pdf 1.44MB Data dodania załącznika: 2022-04-13
Załącznik nr 2 do SWZ - PZSP Przylesie - STWiOR br. elektryczna
PZSP​_Przylesie​_-​_STWiOR​_br​_elektryczna.pdf 0.24MB Data dodania załącznika: 2022-04-13
Załącznik nr 2 do SWZ - PZSP Przylesie - STWiOR br. sanitarna
PZSP​_Przylesie​_-​_STWiOR​_br​_sanitarna.pdf 0.26MB Data dodania załącznika: 2022-04-13
Załącznik nr 3 do SWZ - PZSP Jankowice Wielkie - przedmiar robót br. budowlana
PZSP​_Jankowice​_Wielkie​_-​_przedmiar​_robót​_br​_budowlana.pdf 0.26MB Data dodania załącznika: 2022-04-13
Załącznik nr 3 do SWZ - PZSP Jankowice Wielkie - przedmiar robót br. elektryczna
PZSP​_Jankowice​_Wielkie​_-​_przedmiar​_robót​_br​_elektryczna.pdf 0.08MB Data dodania załącznika: 2022-04-13
Załącznik nr 3 do SWZ - PZSP Jankowice Wielkie - przedmiar robót br. sanitarna
PZSP​_Jankowice​_Wielkie​_-​_przedmiar​_robót​_br​_sanitarna.pdf 0.33MB Data dodania załącznika: 2022-04-13
Załącznik nr 3 do SWZ - PZSP Przylesie - przedmiar robót - wymiana stolarki
PZSP​_Przylesie​_-​_przedmiar​_robót​_-​_wymiana​_stolarki.pdf 0.09MB Data dodania załącznika: 2022-04-13
Załącznik nr 3 do SWZ - PZSP Przylesie - przedmiar robót br. elektryczna
PZSP​_Przylesie​_-​_przedmiar​_robót​_br​_elektryczna.pdf 0.08MB Data dodania załącznika: 2022-04-13
Załącznik nr 3 do SWZ - PZSP Przylesie - przedmiar robót br. sanitarna
PZSP​_Przylesie​_-​_przedmiar​_robót​_br​_sanitarna.pdf 0.37MB Data dodania załącznika: 2022-04-13
Załącznik nr 4 do SWZ - Formularz oferty
Załącznik​_nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Formularz​_oferty.docx 0.02MB Data dodania załącznika: 2022-04-13
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Załącznik​_nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnianiu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu​_oraz​_niepodleganiu​_wykluczeniu​_z​_postępowania.docx 0.02MB Data dodania załącznika: 2022-04-13
Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia
Załącznik​_nr​_6​_do​_SWZ​_​_-​_Zobowiązanie​_podmiotu​_udostępniającego​_zasoby​_na​_potrzeby​_realizacji​_zamówienia.docx 0.01MB Data dodania załącznika: 2022-04-13
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia
Załącznik​_nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_podmiotu​_udostepniającego​_zasoby​_na​_potrzeby​_realizacji​_zamówienia.docx 0.02MB Data dodania załącznika: 2022-04-13
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie wykonawców występujących wspólnie
Załącznik​_nr​_8​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_wykonawców​_występujących​_wspólnie.docx 0.01MB Data dodania załącznika: 2022-04-13
Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik​_nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.doc 0.04MB Data dodania załącznika: 2022-04-13
Załącznik nr 10 do SWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
Załącznik​_nr​_10​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_osób​_skierowanych​_do​_realizacji​_zamówienia.docx 0.02MB Data dodania załącznika: 2022-04-13
Załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
Załącznik​_nr​_11​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_Wykonawcy​_w​_sprawie​_grupy​_kapitałowej.docx 0.01MB Data dodania załącznika: 2022-04-13
Załącznik nr 12 do SWZ - Wzór umowy - Szkoły
Załącznik​_​_nr​_12​_do​_SWZ​_-​_Wzór​_​_umowy​_-​_Szkoły.docx 0.32MB Data dodania załącznika: 2022-04-13
Załącznik nr 1 do umowy - oświadczenie gwarancyjne
Załącznik​_nr​_1​_do​_umowy​_-​_oświadczenie​_gwarancyjne.doc 0.04MB Data dodania załącznika: 2022-04-13
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja​_o​_kwocie​_jaką​_Zamawiający​_zamierza​_przeznaczyć​_na​_sfinansowanie​_zamówienia-sig.pdf 0.38MB Data dodania załącznika: 2022-04-28
Informacje przekazywane na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp
Informacje​_przekazywane​_na​_podstawie​_art​_222​_ust​_5​_ustawy​_Pzp-sig.pdf 0.56MB Data dodania załącznika: 2022-04-28
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - szkoły POLSKI ŁAD
Zawiadomienie​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty​_-​_szkoły​_POLSKI​_ŁAD-sig.pdf 0.40MB Data dodania załącznika: 2022-05-17
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie​_o​_wyniku​_postępowania.pdf 0.07MB Data dodania załącznika: 2022-06-01
Ogłoszenie o zmianie umowy
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_umowy.pdf 0.06MB
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Ogłoszenie​_o​_wykonaniu​_umowy.pdf 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.04.2022 13:38 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gabriela Guglas
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Termomodernizacja budynków szkolno – przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka 8.0 28.10.2022 11:25 Piotr Forysiak
Termomodernizacja budynków szkolno – przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka 7.0 01.06.2022 11:43 Rafał Bandrowski
Termomodernizacja budynków szkolno – przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka 6.0 31.05.2022 14:47 Rafał Bandrowski
Termomodernizacja budynków szkolno – przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka 5.0 30.05.2022 19:02 Rafał Bandrowski
Termomodernizacja budynków szkolno – przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka 4.0 17.05.2022 14:08 Rafał Bandrowski
Termomodernizacja budynków szkolno – przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka 3.0 28.04.2022 14:03 Rafał Bandrowski
Termomodernizacja budynków szkolno – przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka 2.0 28.04.2022 09:32 Rafał Bandrowski
Termomodernizacja budynków szkolno – przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka 1.0 13.04.2022 13:38 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}