W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie Nr UG-1/2017
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 24.01.2020 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Olszanka, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wnioskowania o przeprowadzenie postępowań, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30000 euro oraz sporządzania i przekazywania sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.

Napodstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.poz. 2164 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam Regulamin udzielania zamówień publicznych przez Gminę Olszanka, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wnioskowania o przeprowadzenie postępowań, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30000 euro oraz sporządzania i przekazywania sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.

§2

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia prowadzone są wg. dotychczasowych zasad.

§3

Zobowiązuję wszystkich pracowników biorących udział w realizacji zamówień publicznych do przestrzegania zasad ustalonych w Regulaminie.

§4

Traci moc Zarządzenie Nr UG-25/2013 Wójta Gminy Olszanka z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zasad planowania oraz rozliczania wykonanych na rzecz Gminy Olszanka robót budowlanych, dostaw i usług.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2017 r.

Materiały

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych przez Gminę Olszanka
Regulamin​_Udzielania​_Zamoowien​_Publicznych​_przez​_Gmine​_Olszanka.docx 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.11.2020 22:48 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gabriela Guglas
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Regulamin udzielania zamówień publicznych 1.0 22.11.2020 22:48 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}