W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane "Modernizacja drogi wewnętrznej nr 2 położonej w Przylesiu na działkach nr 963, 957, 956, 943/5, 952, 903"

  • Status zamówienia: Zakończone
  • Numer zamówienia:2021/BZP 00084850/01
  • Data rozpoczęcia: 16.06.2021
  • Data zakończenia: 02.07.2021
  • Wartość szacunkowa zamówienia:451907,92
  • Jednostka publikująca:Gmina Olszanka
  • Rodzaj ogłoszenia:Ogłoszenie o zamówieniu
  • Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
  • Opis zamówienia:1) Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja drogi wewnętrznej nr 2 położonej w Przylesiu na działkach nr 963, 956, 957, 943/5, 903, 952” 2) Zakres robót obejmuje: a) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; b) roboty ziemne; c) jezdnia; d) krawężniki i obrzeża betonowe; e) pobocza; f) roboty wykończeniowe; g) kanalizacja deszczowa; h) zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych. 3) Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa: projekt budowlano - wykonawczy, projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokument pomocniczy -przedmiar robót budowlanych.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogloszenie​_o​_zamowieniu-sig.pdf 0.30MB Data dodania załącznika: 2021-06-16
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikcja​_Warunkow​_Zamowienia-sig.pdf 0.59MB Data dodania załącznika: 2021-06-16
OPIS TECHNICZNY - przylesie 2 2020
OPIS​_TECHNICZNY​_-​_przylesie​_2​_2020.pdf 2.24MB Data dodania załącznika: 2021-06-16
Opis techniczny ORD przylesie zad 2
Opis​_techniczny​_ORD​_przylesie​_zad​_2.pdf 0.38MB Data dodania załącznika: 2021-06-16
Opinia geotechniczna Przylesie droga 2
Opinia​_geotechniczna​_Przylesie​_droga​_2.pdf 3.95MB Data dodania załącznika: 2021-06-16
Rys nr 1 Plan orientacyjny Projekt ORD przylesie 2
Rys​_nr​_1​_Plan​_orientacyjny​_Projekt​_ORD​_przylesie​_2.pdf 0.32MB Data dodania załącznika: 2021-06-16
Rys nr 1 Plan orientacyjny Przylesie 2
Rys​_nr​_1​_Plan​_orientacyjny​_Przylesie​_2.pdf 0.48MB Data dodania załącznika: 2021-06-16
Rys nr 2 Plan sytuacyjny Przylesie 2
Rys​_nr​_2​_Plan​_sytuacyjny​_Przylesie​_2.pdf 1.08MB Data dodania załącznika: 2021-06-16
Rys nr 2 Projekt ORD przylesie 2
Rys​_nr​_2​_Projekt​_ORD​_przylesie​_2.pdf 0.72MB Data dodania załącznika: 2021-06-16
Rys nr 3 a Profil podłużny Przylesie 2
Rys​_nr​_3​_a​_Profil​_podluzny​_Przylesie​_2.pdf 0.20MB Data dodania załącznika: 2021-06-16
Rys nr 3b Profil podłużny Przylesie 2
Rys​_nr​_3b​_Profil​_podluzny​_Przylesie​_2.pdf 0.20MB Data dodania załącznika: 2021-06-16
Rys nr 4 Przekroje normalne Przylesie 2
Rys​_nr​_4​_Przekroje​_normalne​_Przylesie​_2.pdf 0.31MB Data dodania załącznika: 2021-06-16
Rys nr 5 Szczegóły konstr studnia rewizyjna Przylesie 2
Rys​_nr​_5​_Szczegoly​_konstr​_studnia​_rewizyjna​_Przylesie​_2.pdf 0.22MB Data dodania załącznika: 2021-06-16
str tyt przylesie 2
str​_tyt​_przylesie​_2.pdf 0.30MB Data dodania załącznika: 2021-06-16
SPIS TRESCI SST Przylesie 2
SPIS​_TRESCI​_SST​_Przylesie​_2.pdf 0.10MB Data dodania załącznika: 2021-06-16
SST przylesie 2
SST​_przylesie​_2.pdf 2.62MB Data dodania załącznika: 2021-06-16
Załącznik nr 3 do SWZ - Przedmiar robót budowlanych
Zalacznik​_nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_robot​_budowlanych.pdf 0.27MB
Załącznik nr 4 do SWZ - Formularz oferty
Zalacznik​_nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Formularz​_oferty.docx 0.02MB Data dodania załącznika: 2021-06-16
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Zalacznik​_nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Oswiadczenie​_o​_spelnianiu​_warunkow​_udzialu​_w​_postepowaniu​_oraz​_niepodleganiu​_wykluczeniu​_z​_postepowania.docx 0.02MB Data dodania załącznika: 2021-06-16
Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia
Zalacznik​_nr​_6​_do​_SWZ​_​_-​_Zobowiazanie​_podmiotu​_udostepniajacego​_zasoby​_na​_potrzeby​_realizacji​_zamowienia.docx 0.01MB Data dodania załącznika: 2021-06-16
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby realizacji zamównienia
Zalacznik​_nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Oswiadczenie​_podmiotu​_udostepniajacego​_zasoby​_na​_potrzeby​_realizacji​_zamowienia.docx 0.02MB Data dodania załącznika: 2021-06-16
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie wykonawców występujących wspólnie
Zalacznik​_nr​_8​_do​_SWZ​_-​_Oswiadczenie​_wykonawcow​_wystepujacych​_wspolnie.docx 0.01MB Data dodania załącznika: 2021-06-16
Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz robót budowlanych
Zalacznik​_nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robot​_budowlanych.doc 0.04MB Data dodania załącznika: 2021-06-16
Załącznik nr 10 do SWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
Zalacznik​_nr​_10​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_osob​_skierowanych​_do​_realizacji​_zamowienia.docx 0.02MB Data dodania załącznika: 2021-06-16
Załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
Zalacznik​_nr​_11​_do​_SWZ​_-​_Oswiadczenie​_Wykonawcy​_w​_sprawie​_grupy​_kapitalowej.docx 0.01MB Data dodania załącznika: 2021-06-16
Załącznik nr 12 do SWZ - Wzór umowy
Zalacznik​_​_nr​_12​_do​_SWZ​_-​_Wzor​_​_umowy.docx 0.06MB Data dodania załącznika: 2021-06-16
Załącznik do wzoru umowy - oświadczenie gwarancyjne
Zalacznik​_do​_wzoru​_umowy​_-​_oswiadczenie​_gwarancyjne.doc 0.04MB Data dodania załącznika: 2021-06-16
Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.06.2021 r.
Odpowiedz​_na​_zapytanie​_z​_dnia​_28062021​_r​_-sig.pdf 0.31MB Data dodania załącznika: 2021-06-30
Informacja z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych-sig
Informacja​_z​_art​_222​_ust​_4​_ustawy​_​_Prawo​_zamowien​_publicznych-sig.pdf 0.55MB Data dodania załącznika: 2021-07-02
Informacje przekazywane na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp
Informacje​_przekazywane​_na​_podstawie​_art​_222​_ust​_5​_ustawy​_Pzp-sig.pdf 0.32MB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty​_-​_droga​_Przylesie-sig.pdf 0.30MB
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogloszenie​_o​_wyniku​_postepowania​_08d9518a-f4fb-f9c9-cf4a-d70001e051c1.pdf 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.06.2021 14:21 Rafał Bandrowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gabriela Guglas
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane "Modernizacja drogi wewnętrznej nr 2 położonej w Przylesiu na działkach nr 963, 957, 956, 943/5, 952, 903" 7.0 28.07.2021 12:56 Rafał Bandrowski
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane "Modernizacja drogi wewnętrznej nr 2 położonej w Przylesiu na działkach nr 963, 957, 956, 943/5, 952, 903" 6.0 20.07.2021 08:49 Rafał Bandrowski
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane "Modernizacja drogi wewnętrznej nr 2 położonej w Przylesiu na działkach nr 963, 957, 956, 943/5, 952, 903" 5.0 02.07.2021 14:11 Rafał Bandrowski
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane "Modernizacja drogi wewnętrznej nr 2 położonej w Przylesiu na działkach nr 963, 957, 956, 943/5, 952, 903" 4.0 02.07.2021 13:54 Rafał Bandrowski
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane "Modernizacja drogi wewnętrznej nr 2 położonej w Przylesiu na działkach nr 963, 957, 956, 943/5, 952, 903" 3.0 02.07.2021 09:27 Rafał Bandrowski
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane "Modernizacja drogi wewnętrznej nr 2 położonej w Przylesiu na działkach nr 963, 957, 956, 943/5, 952, 903" 2.0 30.06.2021 07:53 Rafał Bandrowski
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane "Modernizacja drogi wewnętrznej nr 2 położonej w Przylesiu na działkach nr 963, 957, 956, 943/5, 952, 903" 1.0 16.06.2021 14:21 Rafał Bandrowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}