W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu budynku Urzędu Gminy Olszanka

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO), danych z monitoringu, jest Wójt Gminy Olszanka z siedzibą w Olszance 16, 49-332 Olszanka, kontakt: 774 12 96 82-86., e-mail: ug@olszanka.pl.  
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych - Katarzyna Buczak-Rakowiecka, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@kancelaria-zp.pl
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe pozyskane z monitoringu ( wizerunek)  są przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony mienia. Przetwarzanie danych osobowych z nagrań monitoringu odbywa się ze na podstawie art. 6 ust. 1 c) ogólnego rozporządzenia o danych osobowych (RODO) w związku z art. 9a ust 1 ustawy z dnia 8 marca czerwca 1990 r.  o samorządzie gminnym.
 4. Przekazywanie do danych
  Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków wynikających z przepisów prawa lub związanych z obsługą systemów informatycznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 5. Okres przechowywania
  Dane osobowe z monitoringu będą przechowywane przez  okres 50 dni .
 6. Prawa jednostki
  Każdy, czyje dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, na warunkach określonych w RODO do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
{"register":{"columns":[]}}