W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rok 2023

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego ogłoszony w dniu 25 października 2022 r. - nieodpłatna pomoc prawna

Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie wołomińskim. Termin składania ofert w systemie Witkac.pl: 16.11.2022 r. Termin składania POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA OFERTY: 17.11.2022 r. godz. 9.00.

Materiały

Uchwała Nr VI-403/2022 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie wołomińskim
Uchwala​_Zarzadu​_NPP.docx 0.02MB
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Załącznik do Uchwały Nr VI-403/2022 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
Ogloszenie​_-​_zalacznik​_do​_uchwaly​_NPP.docx 0.06MB
Załącznik nr 1 - wykaz wyposażenia punktów
zal​_1​_Wyposazenie​_punktow.docx 0.02MB
Załącznik nr 2 - istotne postanowienia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
zal​_2​_Istotne​_postanowienia.docx 0.04MB
Załącznik nr 2a - wzór upoważnienia
zal​_2a​_Wzor​_upowaznienia.doc 0.20MB
Załącznik nr 2b - wzór klauzuli informacyjnej
zal​_2b​_Wzor​_klauzuli​_informacyjnej.doc 0.20MB
Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia – deklaracja możliwości obsługi większej liczby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
zal​_3​_Oswiadczenie​_-​_deklaracja.doc 0.04MB
Załącznik nr 4 – druk Karta Oceny Formalnej
zal​_4​_Karta​_oceny​_formalnej.docx 0.02MB
Załącznik nr 5 – druk Karta Oceny Merytorycznej
zal​_5​_Karta​_oceny​_merytoryczne.docx 0.02MB
Uchwała Nr VI-470/2022 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie wołomińskim
Uchwala​_-​_rozstrzygniecie​_NPP.docx 0.02MB
Wyniki otwartego konkursu ofert - Załącznik do Uchwały Nr VI-470/2022 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 listopada 2022 r.
Zalacznik​_do​_uchwaly​_rozstrzygniecie​_NPP.doc 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.10.2022 13:05 Dorota Romańczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego ogłoszony w dniu 25 października 2022 r. - nieodpłatna pomoc prawna 4.0 05.12.2022 08:58 Dorota Romańczuk
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego ogłoszony w dniu 25 października 2022 r. - nieodpłatna pomoc prawna 3.0 16.11.2022 13:23 Dorota Romańczuk
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego ogłoszony w dniu 25 października 2022 r. - nieodpłatna pomoc prawna 2.0 25.10.2022 14:11 Dorota Romańczuk
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego ogłoszony w dniu 25 października 2022 r. - nieodpłatna pomoc prawna 1.0 25.10.2022 13:05 Dorota Romańczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Konkursy ofert na realizację zadan publicznych ogłoszone w dniu 16 listopada 2022 r. - turystyka / administracja / pomoc społeczna

TURYSTYKA, ADMINISTRACJA oraz POMOC SPOŁECZNA. Termin składania ofert w systemie Witkac.pl: 07.12.2022 r. Termin składania POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA OFERTY: 08.12.2022 r. godz. 9.00.

Materiały

Uchwała Nr VI-436/2022 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w latach 2023 – 2024 zadań publicznych w zakresach Turystyka, Administracja oraz Pomoc społeczna
Uchwala​_-​_TurAdmPom​_WIELOLETNIE.docx 0.02MB
Ogłoszenie otwartych konkursow ofert - Załącznik do Uchwały Nr VI-436/2022 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
Załącznik​_do​_uchwaly​_TurAdmPom​_WIELOLETNIE.docx 0.05MB
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
Rozporządzenie​_DSM.pdf 0.04MB
Uchwała Nr VI-513/2022 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w latach 2023 – 2024 zadań publicznych w zakresach Turystyka, Administracja oraz Pomoc społeczna
Uchwala​_-​_rozstrzygniecie​_TurAdmPom​_WIELOLETNIE.docx 0.03MB
Wyniki otwartych konkursów ofert - Załącznik do Uchwały Nr VI-513/2022 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2022 r.
Zalacznik​_do​_uchwaly​_rozstrzygniecie​_TurAdmPom​_WIELOLETNIE.doc 0.05MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.11.2022 13:34 Dorota Romańczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konkursy ofert na realizację zadan publicznych ogłoszone w dniu 16 listopada 2022 r. - turystyka / administracja / pomoc społeczna 3.0 22.12.2022 13:55 Dorota Romańczuk
Konkursy ofert na realizację zadan publicznych ogłoszone w dniu 16 listopada 2022 r. - turystyka / administracja / pomoc społeczna 2.0 13.12.2022 14:49 Dorota Romańczuk
Konkursy ofert na realizację zadan publicznych ogłoszone w dniu 16 listopada 2022 r. - turystyka / administracja / pomoc społeczna 1.0 16.11.2022 13:34 Dorota Romańczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 16 listopada 2022 r. - pomoc społeczna - prowadzenie środowiskowych domów samopomocy

POMOC SPOŁECZNA prowadzenie środowiskowych domów samopomocy. Termin składania ofert w systemie Witkac.pl: 07.12.2022 r. Termin składania POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA OFERTY: 08.12.2022 r. godz. 9.00.

Materiały

Uchwała Nr VI-437/2022 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie Pomoc społeczna pn.: Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną
Uchwała​_-​_Pom​_ŚDS.docx 0.02MB
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert - Załącznik do Uchwały Nr VI-437/2022 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
Załącznik​_do​_uchwaly​_SDS.docx 0.05MB
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
Rozporzadzenie​_ŚDS.pdf 0.05MB
Uchwała Nr VI-514/2022 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie Pomoc społeczna pn.: Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy typu B dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną
Uchwala​_-​_rozstrzygniecie​_SDS.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.11.2022 13:33 Dorota Romańczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 16 listopada 2022 r. - pomoc społeczna - prowadzenie środowiskowych domów samopomocy 2.0 22.12.2022 13:56 Dorota Romańczuk
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 16 listopada 2022 r. - pomoc społeczna - prowadzenie środowiskowych domów samopomocy 1.0 16.11.2022 13:33 Dorota Romańczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 16 listopada 2022 r. - pomoc społeczna / pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

POMOC SPOŁECZNA oraz POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ. Termin składania ofert w systemie Witkac.pl: 07.12.2022 r. Termin składania POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA OFERTY: 08.12.2022 r. godz. 9.00.

Materiały

Uchwała Nr VI-438/2022 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresach Pomoc społeczna oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Uchwala​_-​_PomPol.docx 0.02MB
Ogłoszenie otwartych konkursow ofert - Załącznik do Uchwały Nr VI-438/2022 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
Załącznik​_do​_uchwaly​_PomPol.docx 0.05MB
Uchwała Nr VI-515/2022 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresach Pomoc społeczna oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Uchwala​_-​_rozstrzygniecie​_PomPol.docx 0.03MB
Wyniki otwartych konkursów ofert - Załącznik do Uchwały Nr VI-515/2022 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2022 r.
Zalacznik​_do​_uchwaly​_rozstrzygniecie​_PomPol.doc 0.05MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.11.2022 13:33 Dorota Romańczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 16 listopada 2022 r. - pomoc społeczna / pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.0 22.12.2022 14:04 Dorota Romańczuk
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 16 listopada 2022 r. - pomoc społeczna / pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.0 22.12.2022 13:57 Dorota Romańczuk
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 16 listopada 2022 r. - pomoc społeczna / pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.0 16.11.2022 13:33 Dorota Romańczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 13 grudnia 2022 r. - oświata i wychowanie / ochrona zdrowia / rodzina

OŚWIATA I WYCHOWANIE, OCHRONA ZDROWIA oraz RODZINA. Termin składania ofert w systemie Witkac.pl: 09.01.2023 r. Termin składania POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA OFERTY: 10.01.2023 r. godz. 9.00.

Materiały

Uchwała Nr VI-498/2022 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresach Oświata i wychowanie, Ochrona zdrowia oraz Rodzina
Uchwała​_-​_OśwZdrRodz.docx 0.02MB
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert - Załącznik do Uchwały Nr VI-498/2022 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursow ofert
Załącznik​_do​_uchwały​_OśwZdrRodz.docx 0.06MB
Uchwała Nr VI-21/2023 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresach Oświata i wychowanie, Ochrona zdrowia oraz Rodzina
Uchwala​_-​_rozstrzygniecie​_OśwZdRodz.docx 0.03MB
Wyniki otwartych konkursów ofert - Załącznik do Uchwały Nr VI-21/2023 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 stycznia 2023 r.
Zalacznik​_do​_uchwaly​_rozstrzygniecie​_OśwZdRodz.doc 0.06MB
Uchwała Nr VI-22/2023 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie Oświata i wychowanie
Uchwala​_-​_uniewaznienie​_Ośw.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.12.2022 14:52 Dorota Romańczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 13 grudnia 2022 r. - oświata i wychowanie / ochrona zdrowia / rodzina 3.0 23.02.2023 13:55 Dorota Romańczuk
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 13 grudnia 2022 r. - oświata i wychowanie / ochrona zdrowia / rodzina 2.0 30.01.2023 15:28 Emilia Płachetko
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 13 grudnia 2022 r. - oświata i wychowanie / ochrona zdrowia / rodzina 1.0 13.12.2022 14:52 Dorota Romańczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 4 stycznia 2023 r. - turystyka / kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / kultura fizyczna

TURYSTYKA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO oraz KULTURA FIZYCZNA. Termin składania ofert w systemie Witkac.pl: 30.01.2023 r. Termin składania POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA OFERTY: 31.01.2023 r. godz. 9.00.

Materiały

Uchwała Nr VI-6/2023 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresach Turystyka, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Kultura fizyczna
Uchwała​_-​_TurKultSpo.docx 0.02MB
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert - Załącznik do Uchwały Nr VI-6/2023 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursow ofer
Załącznik​_do​_uchwały​_TurKultSp.docx 0.06MB
Uchwała Nr VI-65/2023 Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresach Turystyka, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Kultura fizyczna
Uchwala​_-​_rozstrzygniecie​_TurKultSp.docx 0.03MB
Wyniki otwartych konkursów ofert - Załącznik do Uchwały Nr VI-65/2023 Zarzadu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 lutego 2023 r.
Zalacznik​_do​_uchwaly​_rozstrzygniecie​_TurKulSp.doc 0.17MB
Uchwała Nr VI-66/2023 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie Turystyka
Uchwala​_-​_uniewaznienie​_Tur.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.01.2023 10:35 Dorota Romańczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 4 stycznia 2023 r. - turystyka / kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / kultura fizyczna 4.0 23.02.2023 13:58 Dorota Romańczuk
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 4 stycznia 2023 r. - turystyka / kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / kultura fizyczna 3.0 23.02.2023 13:57 Dorota Romańczuk
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 4 stycznia 2023 r. - turystyka / kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / kultura fizyczna 2.0 04.01.2023 10:39 Dorota Romańczuk
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone w dniu 4 stycznia 2023 r. - turystyka / kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / kultura fizyczna 1.0 04.01.2023 10:35 Dorota Romańczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}