W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku

Materiały

Zarządzenie Nr Or.I.120.1.1.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 13.01.2023 r. w sprawie odwołania członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_1.pdf 0.29MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.2.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 16.01.2023 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2023 roku
zarz​_2.pdf 0.57MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.3.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 17.01.2023 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy
zarz​_3.pdf 0.60MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.4.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 18.01.2023 r. w sprawie określenia wysokości świadczeń, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
zarz​_4.pdf 0.43MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.5.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 18.01.2023 r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_5.pdf 1.82MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.6.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 20.01.2023 r. w sprawie przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu
zarz​_6.pdf 0.37MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.7.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 20.01.2023 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_7.pdf 10.68MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.8.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 26.01.2023 r. w sprawie przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. bieżącego utrzymania dróg w ramach służb liniowych w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Powiatu w Referacie Zarządzania Drogami
zarz​_8.pdf 0.35MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.9.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 01.02.2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny
zarz​_9.pdf 0.43MB
Załącznik do Zarządzenia Nr Or.I.120.1.9.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 01.02.2023 r. znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjno - Prawnym, w Referacie Organizacyjno - Administracyjnym, pok. 102.
załącznik​_do​_zarz​_9​_(informacja).pdf 0.10MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.10.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 01.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
zarz​_10.pdf 0.36MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.11.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 01.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeuszyn”
zarz​_11.pdf 0.41MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.12.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 13.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjno- Prawnym w Referacie Obsługi Rady i Zarządu Powiatu.
Zarzadzenie​_OrI12012023.pdf 0.33MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.13.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 15.02.2023 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności przekazania terenu i placu budowy, odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych przy zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej”
zarz​_13.pdf 0.37MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.14.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 15.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.”
Zarządzenie​_14.pdf 0.44MB
Zarządzenie Or.I.120.1.15. 2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 15.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych”
zarządzenie​_15.pdf 0.34MB
Zarządzenie Or.I.120.1.16.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 17.02.2023 r. w sprawie sprawie ustalenia średnich kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na ternie Powiatu Ostrowieckiego w 2023 r.
zarz​_16.pdf 0.49MB
Zarządzenie Or.I.120.1.17.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 23.02.2023 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2023 r.
zarz​_17.pdf 0.69MB
Zarządzenie Or.I.120.1.18.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 24.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Boksycka”.
zarządzenie​_18.pdf 0.43MB
Zarządzenie Or.I.120.1.19.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 27.02.2023 r. w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_19.pdf 0.31MB
Zarządzenie Or.I.120.1.20.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 06.03.2023 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej” w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
Zarz​_20.pdf 4.35MB
Zarządzenie Or.I.120.1.21.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 07.03.2023 r. w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla Przedsięwzięcia Grantowego „Dostępny Powiat Ostrowiecki” realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze DSG/0376 przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
zarz​_21.pdf 2.65MB
Zarządzenie Or.I.120.1.22.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 07.03.2023 r. w sprawie przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Referacie Edukacji
zarz​_22.pdf 0.34MB
Zarządzenie Or.I.120.1.23.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 09.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: „Opracowanie dokumentacji projektowej”.
Zarządzenie​_OrI1201232023​_Starosty​_Ostrowieckiego.pdf 0.34MB
Zarządzenie Or.I.120.1.24.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 13.03.2023 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
zarządzenie​_24.pdf 0.71MB
Zarządzenie Or.I.120.1.25.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 20.03.2023 r. w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) tworzonego w celu wykonywania zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza, związanych z pobytem sojuszniczych sił wzmocnienia na terenie Powiatu Ostrowieckiego
zarz​_25.pdf 0.74MB
Zarządzenie Or.I.120.1.26.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 22.03.2023 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności przekazania terenu i placu budowy oraz odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych przy zadaniu pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych”.
zarz​_26.pdf 0.34MB
Zarządzenie Or.I.120.1.27.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 27.03.2023 r. w sprawie wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_27.pdf 3.41MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.01.2023 12:25 Kinga Ciepichał
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kinga Ciepichał
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 32.0 27.03.2023 10:11 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 31.0 22.03.2023 14:16 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 30.0 20.03.2023 14:46 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 29.0 14.03.2023 07:46 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 28.0 13.03.2023 09:01 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 27.0 13.03.2023 08:54 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 26.0 13.03.2023 08:29 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 25.0 13.03.2023 08:29 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 24.0 13.03.2023 07:50 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 23.0 13.03.2023 07:49 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 22.0 13.03.2023 07:48 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 21.0 13.03.2023 07:44 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 20.0 10.03.2023 07:40 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 19.0 10.03.2023 07:27 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 18.0 09.03.2023 15:18 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 17.0 09.03.2023 15:07 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 16.0 07.03.2023 14:07 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 15.0 06.03.2023 13:44 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 14.0 28.02.2023 12:49 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 13.0 27.02.2023 09:51 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 12.0 23.02.2023 09:40 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 11.0 17.02.2023 13:09 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 10.0 17.02.2023 11:47 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 9.0 17.02.2023 09:23 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 8.0 15.02.2023 13:34 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 7.0 13.02.2023 14:22 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 6.0 01.02.2023 14:08 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 5.0 26.01.2023 15:40 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 4.0 20.01.2023 13:13 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 3.0 18.01.2023 14:51 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 2.0 17.01.2023 15:11 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 1.0 13.01.2023 12:25 Kinga Ciepichał

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}