W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku

Materiały

Zarządzenie Nr Or.I.120.1.1.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 13.01.2023 r. w sprawie odwołania członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_1.pdf 0.29MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.2.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 16.01.2023 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2023 roku
zarz​_2.pdf 0.57MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.3.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 17.01.2023 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy
zarz​_3.pdf 0.60MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.4.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 18.01.2023 r. w sprawie określenia wysokości świadczeń, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
zarz​_4.pdf 0.43MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.5.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 18.01.2023 r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_5.pdf 1.82MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.6.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 20.01.2023 r. w sprawie przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu
zarz​_6.pdf 0.37MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.7.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 20.01.2023 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_7.pdf 10.68MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.8.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 26.01.2023 r. w sprawie przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. bieżącego utrzymania dróg w ramach służb liniowych w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Powiatu w Referacie Zarządzania Drogami
zarz​_8.pdf 0.35MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.9.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 01.02.2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny
zarz​_9.pdf 0.43MB
Załącznik do Zarządzenia Nr Or.I.120.1.9.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 01.02.2023 r. znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjno - Prawnym, w Referacie Organizacyjno - Administracyjnym, pok. 102.
załącznik​_do​_zarz​_9​_(informacja).pdf 0.10MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.10.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 01.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
zarz​_10.pdf 0.36MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.11.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 01.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeuszyn”
zarz​_11.pdf 0.41MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.12.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 13.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjno- Prawnym w Referacie Obsługi Rady i Zarządu Powiatu.
Zarzadzenie​_OrI12012023.pdf 0.33MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.13.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 15.02.2023 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności przekazania terenu i placu budowy, odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych przy zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej”
zarz​_13.pdf 0.37MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.14.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 15.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.”
Zarządzenie​_14.pdf 0.44MB
Zarządzenie Or.I.120.1.15. 2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 15.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych”
zarządzenie​_15.pdf 0.34MB
Zarządzenie Or.I.120.1.16.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 17.02.2023 r. w sprawie sprawie ustalenia średnich kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na ternie Powiatu Ostrowieckiego w 2023 r.
zarz​_16.pdf 0.49MB
Zarządzenie Or.I.120.1.17.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 23.02.2023 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2023 r.
zarz​_17.pdf 0.69MB
Zarządzenie Or.I.120.1.18.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 24.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Boksycka”.
zarządzenie​_18.pdf 0.43MB
Zarządzenie Or.I.120.1.19.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 27.02.2023 r. w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_19.pdf 0.31MB
Zarządzenie Or.I.120.1.20.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 06.03.2023 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej” w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
Zarz​_20.pdf 4.35MB
Zarządzenie Or.I.120.1.21.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 07.03.2023 r. w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla Przedsięwzięcia Grantowego „Dostępny Powiat Ostrowiecki” realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze DSG/0376 przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
zarz​_21.pdf 2.65MB
Zarządzenie Or.I.120.1.22.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 07.03.2023 r. w sprawie przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Referacie Edukacji
zarz​_22.pdf 0.34MB
Zarządzenie Or.I.120.1.23.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 09.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: „Opracowanie dokumentacji projektowej”.
Zarządzenie​_OrI1201232023​_Starosty​_Ostrowieckiego.pdf 0.34MB
Zarządzenie Or.I.120.1.24.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 13.03.2023 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
zarządzenie​_24.pdf 0.71MB
Zarządzenie Or.I.120.1.25.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 20.03.2023 r. w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) tworzonego w celu wykonywania zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza, związanych z pobytem sojuszniczych sił wzmocnienia na terenie Powiatu Ostrowieckiego
zarz​_25.pdf 0.74MB
Zarządzenie Or.I.120.1.26.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 22.03.2023 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności przekazania terenu i placu budowy oraz odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych przy zadaniu pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych”.
zarz​_26.pdf 0.34MB
Zarządzenie Or.I.120.1.27.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 27.03.2023 r. w sprawie wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_27.pdf 3.41MB
Zarządzenie Or.I.120.1.28.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 30.03.2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr Or.I.120.1.7.2023 z dnia 20.01.2023 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_28.pdf 0.54MB
Zarządzenie Or.I.120.1.29.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 03.04.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu obiektów mostowych w pasach dróg powiatowych”
zarz​_29.pdf 0.35MB
Zarządzenie Or.I.120.1.30.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 12.04.2023 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności przekazania terenu i placu budowy, odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych przy zadaniu pn.: „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.”
zarz​_30.pdf 0.42MB
Zarządzenie Or.I.120.1.31.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 14.04.2023 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności przekazania terenu i placu budowy oraz odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych przy zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeuszyn”
zarz​_31.pdf 0.35MB
Zarządzenie Or.I.120.1.32.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 20.04.2023 r. w sprawie oddania nieruchomości Skarbu Państwa w dzierżawę na okres do 3 miesięcy
zarz​_32.pdf 0.25MB
Zarządzenie Or.I.120.1.33.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 25.04.2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_33.pdf 23.90MB
Zarządzenie Or.I.120.1.34.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 25.04.2023 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności przekazania terenu i placu budowy oraz odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych przy zadaniu pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Boksycka”.
zarz​_34.pdf 0.38MB
Zarządzenie Or.I.120.1.35.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 27.04.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: Zamówienie w trybie z wolnej ręki na postępowanie pn.: "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych"
zarz​_35.pdf 0.38MB
Zarządzenie Or.I.120.1.36.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 15.05.2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
Zarz​_36.pdf 1.42MB
Zarządzenie Or.I.120.1.37.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 22.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: „Remont dachów na wybranych budynkach oświatowych Powiatu Ostrowieckiego”
zarz​_37.pdf 0.37MB
Zarządzenie Or.I.120.1.38.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 23.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_38.pdf 0.38MB
Zarządzenie Or.I.120.1.39.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 30.05.2023 r. w sprawie określenia zasad obowiązujących przy opracowaniu projektów decyzji administracyjnych
zarz​_39.pdf 1.44MB
Zarządzenie Or.I.120.1.40.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 30.05.2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. redagowania strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_40.pdf 2.05MB
Zarządzenie Or.I.120.1.41.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 07.06.2023 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_41.pdf 0.54MB
Zarządzenie Or.I.120.1.42.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 07.06.2023 r. w sprawie zasad ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_42.pdf 2.95MB
Zarządzenie Or.I.120.1.43.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 15.06.2023 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności przekazania terenu budowy oraz odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych prowadzonych w placówkach oświatowych w 2023 r.
zarz​_43.pdf 0.32MB
Zarządzenie Or.I.120.1.44.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 15.06.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych budynku internatu ZSOMS (I piętro) na pomieszczenia mieszkalne”
zarz​_44.pdf 0.38MB
Zarządzenie Or.I.120.1.45.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 15.06.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: „Zimowe utrzymanie dróg na ternie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2023/2024”
zarz​_45.pdf 0.38MB
Zarządzenie Or.I.120.1.46.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 21.06.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_46.pdf 3.29MB
Zarządzenie Or.I.120.1.47.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 30.06.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.I.120.1.86.2019 Starosty Ostrowieckiego z dnia 16.12.2019 r. w sprawie zasad – polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim (Ze względu na obszerną ilość załączniki do zarządzenia znajdują się do wglądu w pokoju 107)
zarz​_47.pdf 0.57MB
Zarządzenie Or.I.120.1.48.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 04.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: „Remont drogi powiatowej nr 1631T w miejscowości Antoniów”
zarz​_48.pdf 0.36MB
Zarządzenie Or.I.120.1.49.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 06.07.2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury gleboznawczej klasyfikacji gruntów na wniosek, w tym wyboru klasyfikatora gruntów oraz powołania Zespołu do spraw gleboznawczej klasyfikacji gruntów
zarz​_49.pdf 2.38MB
Zarządzenie Or.I.120.1.50.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 14.07.2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę, na czas nie dłuższy niż 3 lata, w trybie bezprzetargowym
zarz​_50.pdf 2.64MB
Zarządzenie Or.I.120.1.51.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 18.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zmówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: „Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych”
zarz​_51.pdf 0.38MB
Zarządzenie Or.I.120.1.52.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 18.07.2023 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa
zarz​_52.pdf 5.32MB
Zarządzenie Or.I.120.1.53.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 26.07.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr Or.I.120.1.121.2021 Starosty Ostrowieckiego z dnia 14.12.2021 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej procedury załatwiania spraw w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_53.pdf 0.98MB
Zarządzenie Or.I.120.1.54.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 28.07.2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych
zarz​_54.pdf 0.53MB
Zarządzenie Or.I.120.1.55.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 31.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zmówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych”.
Zarządzenie​_OrI1201552023.pdf 0.34MB
Zarządzenie Or.I.120.1.56.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 31.07.2023 r. w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla zadnia „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_56.pdf 2.76MB
Zarządzenie Or.I.120.1.57.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 21.08.2023 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności przekazania terenu i placu budowy oraz odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót budowlanych przy zadaniu pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1631T w miejscowości Antoniów”
zarz57.pdf 0.34MB
Zarządzenie Or.I.120.1.58.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 21.08.2023 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności przekazania terenu budowy oraz odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót budowlanych prowadzonych w ramach zadania pn.: „Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”.
zarz​_58.pdf 0.29MB
Zarządzenie Or.I.120.1.59.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 21.08.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”
zarz​_59.pdf 7.87MB
Zarządzenie Or.I.120.1.60.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 22.08.2023 r. w sprawie przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Utrzymania Dróg w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Powiatu
zarz​_60.pdf 0.32MB
Zarządzenie Or.I.120.1.61.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 23.08.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zmówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: „Zimowe utrzymanie 61,13 km dróg powiatowych na terenie gminy Kunów w sezonie 2023/2024 przy pomocy piaskarki o poj. 8-10 ton, pługa średniego”
Zarz​_61.pdf 0.35MB
Zarządzenie Or.I.120.1.62.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 25.08.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: „Remont dróg powiatowych”
zarz​_62.pdf 0.36MB
Zarządzenie Or.I.120.1.63.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 25.08.2023 r. w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim”
zarz​_63.pdf 1.87MB
Zarządzenie Or.I.120.1.64.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 29.08.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zmówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim.
zarz64.pdf 0.37MB
Zarządzenie Or.I.120.1.65.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 31.08.2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę, na czas nie dłuższy niż 3 lata, w trybie bezprzetargowym
zarz​_65.pdf 1.81MB
Zarządzenie Or.I.120.1.66.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 01.09.2023 r. w sprawie określenia zasad obowiązujących przy opracowaniu projektów decyzji administracyjnych
zarz​_66.pdf 1.46MB
Zarządzenie Or.I.120.1.67.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 04.09.2023 r. w sprawie powołania Komisji Powiatowej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie powiatu ostrowieckiego w infrastrukturze komunalnej
zarz​_67.pdf 0.37MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.68.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 04.09.2023 r. w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla zadania ,,Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Boksycka''
Zarz​_​_68.pdf 2.90MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.69.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 04.09.2023 r. w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla zadania: ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej”
Zarz​_69.pdf 2.82MB
Zarządzenie Nr Or.I.120.1.70.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 13.09.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: ,,Remont drogi powiatowej nr 1641T – ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim’’
Zarz​_70.pdf 0.36MB
Zarządzenie Or.I.120.1.71.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 13.09.2023 r. w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla zadania "Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Świetokrzyskim".
Zarządzenie​_nr​_71.pdf 2.89MB
Zarządzenie Or.I.120.1.72.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 14.09.2023 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.
zarz72.pdf 13.81MB
Zarządzenie Or.I.120.1.73.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 19.09.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: „Remont drogi powiatowej nr 1622T w miejscowości Jędrzejów”
zarz73.pdf 0.45MB
Zarządzenie Or.I.120.1.74.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 20.09.2023 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności przekazania terenu budowy oraz odbioru końcowego robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych”
zarz74.pdf 0.40MB
Zarządzenie Or.I.120.1.75.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 27.09.2023 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności przekazania terenu i placu budowy oraz odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych przy zadaniu pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1523T w msc. Łysowody”
zarz​_75.pdf 0.35MB
Zarządzenie Or.I.120.1.76.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 28.09.2023 r. w sprawie przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Utrzymania Dróg w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Powiatu
zarz​_76.pdf 0.35MB
Zarządzenie Or.I.120.1.77.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 28.09.2023 r. w sprawie przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu ds. Promocji i Komunikacji Społecznej w Wydziale Organizacyjno - Prawnym
zarz​_77.pdf 0.36MB
Zarządzenie Or.I.120.1.78.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 05.10.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: „Remont drogi powiatowej nr 1522T w miejscowości Podgórze i Wiktoryn”
zarz​_78.pdf 0.44MB
Zarządzenie Or.I.120.1.79.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 05.10.2023 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności przekazania terenu i placu budowy oraz odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót budowlanych przy zadaniu pn.: Remont drogi powiatowej nr 1624T Ostrowiec Św. – Przyborów- Bodzechów”
zarz​_79.pdf 0.43MB
Zarządzenie Or.I.120.1.80.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 11.10.2023 r. w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla zadania „Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO Nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.
zarz80.pdf 6.01MB
Zarządzenie Or.I.120.1.81.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 11.10.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Ostrowieckiego.
zarz81.pdf 0.74MB
Zarządzenie Or.I.120.1.82.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 12.10.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: „Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów- Janik”.
zarz​_82.pdf 0.72MB
Zarządzenie Or.I.120.1.83.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 12.10.2023 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności przekazania terenu i placu budowy oraz odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych przy zadaniu pn.: Remont drogi powiatowej nr 1622T w miejscowości Jędrzejów”.
zarz​_83.pdf 0.67MB
Zarządzenie Or.I.120.1.84.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 18.10.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_84.pdf 0.40MB
Zarządzenie Or.I.120.1.85.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 18.10.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: „Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T – ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_85.pdf 0.39MB
Zarządzenie Or.I.120.1.86.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 25.10.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: „Remont drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa od km 3+750 do km 4+570”
zarz​_86.pdf 0.38MB
Zarządzenie Or.I.120.1.87.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 07.11.2023 r. w sprawie zaopatrzenia w okulary do pracy z monitorem pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
zarz​_87.pdf 0.30MB
Zarządzenie Or.I.120.1.88.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 07.11.2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.
zarz88.pdf 5.33MB
Zarządzenie Or.I.120.1.89.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 08.11.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: „ Dostosowanie obecnie prowadzonej bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów dla jednostek ewidencyjnych: 260704​_4 Ćmielów – miasto, 260704​_5 Ćmielów – obszar wiejski, 260705​_4 Kunów – miasto, 260705​_5 Kunów- obszar wiejski, 260706​_2 Waśniów – obszar wiejski w powiecie ostrowieckim.
zarz89.pdf 0.38MB
Zarządzenie Or.I.120.1.90.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 13.11.2023 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności przekazania terenu i placu budowy oraz odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót budowlanych przy zadaniu pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1522T w miejscowości Podgórze i Wiktoryn”
zarz​_90.pdf 0.35MB
Zarządzenie Or.I.120.1.91.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 13.11.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: Kompleksowa obsługa informatyczna Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2024 - 2026
zarz​_91.pdf 0.36MB
Zarządzenie Or.I.120.1.92.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 13.11.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury
zarz​_92.pdf 0.37MB
Zarządzenie Or.I.120.1.93.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 15.11.2023 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim za rok 2023
zarz​_93.pdf 2.87MB
Zarządzenie Or.I.120.1.94.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 20.11.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: „Dostawa paliw płynnych”
zarz​_94.pdf 0.37MB
Zarządzenie Or.I.120.1.95.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 20.11.2023 r. w sprawie określenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w 2024 r.
zarz​_95.pdf 0.31MB
Zarządzenie Or.I.120.1.96.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 23.11.2023 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności przekazania terenu i placu budowy oraz odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót budowlanych przy zadaniu pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa od km 3+750 do km 4+570”.
zarz​_96.pdf 0.56MB
Zarządzenie Or.I.120.1.97.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 23.11.2023 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności przekazania terenu i placu budowy oraz odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót budowlanych przy zadaniu pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów – Janik”.
zarz​_97.pdf 0.55MB
Zarządzenie Or.I.120.1.98.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 23.11.2023 r. w sprawie zaopatrzenia w okulary lub szkła kontaktowe do pracy z monitorem pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
zarz98.pdf 0.95MB
Zarządzenie Or.I.120.1.99.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 24.11.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2024 – 2026
zarz​_99.pdf 0.37MB
Zarządzenie Or.I.120.1.100.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 24.11.2023 r. w sprawie przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Komunikacji w Referacie Rejestracji Pojazdów
zarz​_100.pdf 0.33MB
Zarządzenie Or.I.120.1.101.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 27.11.2023 r. w sprawie sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej ofert na: „Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2024 roku”
zarz​_101.pdf 0.38MB
Zarządzenie Or.I.120.1.102.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 27.11.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.I.120.1.86.2019 Starosty Ostrowieckiego z dnia 6.12.2019 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarz​_102.pdf 21.35MB
Zarządzenie Or.I.120.1.103.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 27.11.2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji pozostałych środków trwałych (wyposażenia) ujętych w ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
zarz​_103.pdf 0.53MB
Zarządzenie Or.I.120.1.104.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 30.11.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.I.120.72.2023 z dnia 14.09.2023 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.
zarz​_104.pdf 0.57MB
Zarządzenie Or.I.120.1.105.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 06.12.2023 r. w sprawie powołania członków reprezentujących Powiat Ostrowiecki w Komisji dokonującej czynności przekazania terenu i placu budowy oraz odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót budowlanych przy zadaniu pn.: „Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściem dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T – ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim"
zarz​_105.pdf 0.55MB
Zarządzenie Or.I.120.1.106.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 14.12.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim.
zarz​_106.pdf 0.72MB
Zarządzenie Or.I.120.1.107.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 28.12.2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. określenia wartości godziwej gruntów nabywanych do zasobu nieruchomości Powiatu Ostrowieckiego, zajętych lub przeznaczonych pod drogi powiatowe
zarz​_107.pdf 0.41MB
Zarządzenie Or.I.120.1.108.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 29.12.2023 r. w sprawie organizacji posiedzeń zarządu powiatu.
zarz​_108.pdf 1.68MB
Zarządzenie Or.I.120.1.109.2023 Starosty Ostrowieckiego z dnia 29.12.2023 r. w sprawie określenia zasad tworzenia aktów prawnych oraz wprowadzenia Edytora Aktów Prawnych Legislator w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Zarządzenie​_109.pdf 1.96MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.01.2023 12:25 Kinga Ciepichał
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kinga Ciepichał
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 91.0 02.01.2024 12:14 Ewelina Wisniewska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 90.0 29.12.2023 14:34 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 89.0 28.12.2023 14:29 Kinga Włodarczyk
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 88.0 14.12.2023 14:57 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 87.0 08.12.2023 13:59 Kinga Włodarczyk
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 86.0 05.12.2023 14:48 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 85.0 27.11.2023 12:02 Kinga Włodarczyk
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 84.0 24.11.2023 14:48 Kinga Włodarczyk
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 83.0 24.11.2023 09:49 Kinga Włodarczyk
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 82.0 23.11.2023 15:16 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 81.0 23.11.2023 14:36 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 80.0 21.11.2023 09:25 Kinga Włodarczyk
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 79.0 16.11.2023 14:45 Kinga Włodarczyk
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 78.0 15.11.2023 14:52 Kinga Włodarczyk
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 77.0 13.11.2023 15:13 Kinga Włodarczyk
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 76.0 08.11.2023 15:01 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 75.0 07.11.2023 13:52 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 74.0 26.10.2023 10:18 Kinga Włodarczyk
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 73.0 18.10.2023 15:06 Kinga Włodarczyk
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 72.0 18.10.2023 14:45 Kinga Włodarczyk
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 71.0 13.10.2023 15:20 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 70.0 12.10.2023 15:13 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 69.0 05.10.2023 13:53 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 68.0 28.09.2023 15:26 Kinga Włodarczyk
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 67.0 27.09.2023 15:01 Kinga Włodarczyk
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 66.0 22.09.2023 14:09 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 65.0 19.09.2023 14:08 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 64.0 15.09.2023 08:36 Ewelina Wisniewska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 63.0 05.09.2023 14:34 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 62.0 01.09.2023 12:37 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 61.0 31.08.2023 09:00 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 60.0 30.08.2023 14:58 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 59.0 25.08.2023 13:26 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 58.0 23.08.2023 14:46 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 57.0 21.08.2023 14:36 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 56.0 21.08.2023 14:34 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 55.0 21.08.2023 14:31 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 54.0 01.08.2023 09:55 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 53.0 01.08.2023 09:55 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 52.0 28.07.2023 14:43 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 51.0 26.07.2023 15:31 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 50.0 18.07.2023 14:49 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 49.0 14.07.2023 10:33 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 48.0 06.07.2023 15:29 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 47.0 06.07.2023 15:23 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 46.0 21.06.2023 09:49 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 45.0 15.06.2023 15:25 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 44.0 09.06.2023 09:17 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 43.0 30.05.2023 13:34 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 42.0 30.05.2023 10:44 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 41.0 23.05.2023 12:16 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 40.0 15.05.2023 12:36 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 39.0 27.04.2023 14:28 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 38.0 25.04.2023 15:29 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 37.0 25.04.2023 10:36 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 36.0 20.04.2023 14:10 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 35.0 14.04.2023 14:50 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 34.0 12.04.2023 14:17 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 33.0 03.04.2023 15:18 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 32.0 27.03.2023 10:11 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 31.0 22.03.2023 14:16 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 30.0 20.03.2023 14:46 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 29.0 14.03.2023 07:46 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 28.0 13.03.2023 09:01 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 27.0 13.03.2023 08:54 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 26.0 13.03.2023 08:29 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 25.0 13.03.2023 08:29 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 24.0 13.03.2023 07:50 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 23.0 13.03.2023 07:49 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 22.0 13.03.2023 07:48 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 21.0 13.03.2023 07:44 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 20.0 10.03.2023 07:40 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 19.0 10.03.2023 07:27 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 18.0 09.03.2023 15:18 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 17.0 09.03.2023 15:07 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 16.0 07.03.2023 14:07 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 15.0 06.03.2023 13:44 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 14.0 28.02.2023 12:49 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 13.0 27.02.2023 09:51 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 12.0 23.02.2023 09:40 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 11.0 17.02.2023 13:09 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 10.0 17.02.2023 11:47 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 9.0 17.02.2023 09:23 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 8.0 15.02.2023 13:34 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 7.0 13.02.2023 14:22 Beata Bronikowska
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 6.0 01.02.2023 14:08 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 5.0 26.01.2023 15:40 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 4.0 20.01.2023 13:13 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 3.0 18.01.2023 14:51 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 2.0 17.01.2023 15:11 Kinga Ciepichał
Zarządzenia Starosty Ostrowieckiego z 2023 roku 1.0 13.01.2023 12:25 Kinga Ciepichał

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}