W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Referat Rejestracji Pojazdów

WYGASZENIE DECYZJI O REJERSTRACJI POJAZDÓW

W związku z art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r., poz. 1394 z późn. zm.) z dniem 10 czerwca 2024 r. nastąpi wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczących pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega.

Przedmiotowe pojazdy mogą podlegać powtórnej rejestracji.

Wygaszenie decyzji o rejestracji nie dotyczy pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych. 

Wykaz pojazdów dla których decyzje o rejestracji zostaną wygaszone Starosta Ostrowiecki otrzymał od Ministra właściwego do spraw cyfryzacji. Dostępny jest do wglądu poniżej oraz w pokoju nr 8 (w godzinach 7:30 - 15:30) tutejszego starostwa.

Ewentualne pytania w zakresie w/w wykazu należy kierować na adres: cepik@cyfra.gov.pl.

Materiały

Obwieszczenie Starosty Ostrowieckiego o wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdów
obwieszczenie.pdf 0.75MB
Wykaz pojazdów, których decyzje z dniem 10 czerwca 2024 r. zostaną wygaszone
Wykaz​_pojazdów,​_których​_decyzje​_z​_dniem​_10​_czerwca​_2024​_r​_zostaną​_wygaszone.pdf 9.00MB

 

 

WAŻNE!!!

OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU ZNIESIONY ZOSTAł OBOWIĄZEK ZAWIADOMIENIA STAROSTY
O NABYCIU POJAZDU

Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację
w terminie 30 dni od dnia:

  1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
    z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, obowiązany jest do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni.

Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu nie złoży tego wniosku w terminie 30 dni podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł, a w przypadku niezłożenia tego wniosku w terminie 180 dni podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami obowiązany do złożenia wniosku o rejestrację nie złoży tego wniosku w terminie 90 dni podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł, a w przypadku niezłożenia tego wniosku w terminie 180 dni podlega karze pieniężnej w wysokości 2000 zł.

W razie zbycia (sprzedaży) pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotychczasowy właściciel jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania o zbyciu pojazdu.

Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP nie zawiadamia starosty o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

 

opłaty cz. 1

opłaty cz. 2

 

{"register":{"columns":[]}}