W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Referat Rejestracji Pojazdów

WAŻNE !!!

W związku z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
od
1 lipca 2023 roku przywrócone zostały
30-dniowe
terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym tj.:

Art. 71 ust. 7 Właściciel pojazdu niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Art. 78 ust. 2 pkt 1 Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić
w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

1)  nabyciu lub zbyciu pojazdu
 

Nadmieniam, iż na podstawie art. 140mb w/w ustawy:

Kto:

1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu

podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 1000 zł.

 

W związku ze zniesieniem opłaty ewidencyjnej
od 1 lipca 2023 r. obowiązują nowe opłaty rejestracyjne.

opłaty cz. 1

opłaty cz. 2

 

{"register":{"columns":[]}}