W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Druki do pobrania


 

Materiały

Pełnomocnictwo do pojazdu
R13​_pełnomocnictwo-do-pojazdu​_pdf.pdf 0.23MB
Wniosek o rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu
wniosek​_o​_rejestrację,wyrejestrowanie​_pojazdu.pdf 0.13MB
Zawiadomienie o zbyciu, nabyciu pojazdu
zawiadomienie​_o​_zbyciu,​_nabyciu.pdf 0.16MB
Wtórniki dokumentów oraz tablic rejestracyjnych
wtórnik​_dowodu​_rejestracyjnego,​_pozwolenia​_czasowego,​_tablic​_rejestracyjnych,wymiana​_dowodu​_rejestracyjnego.pdf 0.14MB
Wymiana dowodu rejestracyjnego
wtórnik​_dowodu​_rejestracyjnego,​_pozwolenia​_czasowego,​_tablic​_rejestracyjnych,wymiana​_dowodu​_rejestracyjnego.pdf 0.14MB
Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu zamieszkania
R7zmiana​_danych.pdf 0.14MB
Wniosek o zmiane adnotacji w dowodzie rejestracyjnym, dopisanie adnotacji: hak, gaz, taxi itp.
Wniosek o zmianę danych​_zawartych​_w​_dowodzie​_rejestracyjnym.pdf 0.15MB
Wniosek o zmianę danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym
Wniosek o zmianę danych​_zawartych​_w​_dowodzie​_rejestracyjnym.pdf 0.15MB
Oświadczenie o woli dopisania małożonka jako współwłaściciela pojazdu
R2-2.pdf 0.09MB
Dodatkowa tablica rejestracyjna i jej wtórnik
Dodatkowa​_tablica​_rejestracyjna​_i​_jej​_wtórnik.pdf 0.14MB
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
R10​_wycofanie​_z​_ruchu​_-​_NOWY.pdf 0.11MB
Przywrócenie wycofanego pojazdu z ruchu
R10​_wycofanie​_z​_ruchu​_-​_NOWY.pdf 0.11MB
Wydanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych/wydaniu tabliczki znamionowej zastępczej
R9a-1.pdf 0.25MB
Wniosek o dokonanie adnotacji o ustanowieniu / wygaśnięciu zastawu rejestrowego w dowodzie rejestracyjnym
R12​_zastaw​_prawidłowy.pdf 0.10MB
Zwrot zatrzymanego/elektronicznie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
R6​_zwrot​_zatrzymanego.pdf 0.12MB
Oświadczenie dot. akcyzy/odprawy
R15​_oświadczenie​_o​_akcyzie.pdf 0.08MB
Umowa kupna-sprzedaży
umowa​_kupna​_sprzedazy-1.pdf 0.11MB
Umowa darowizny
umowa​_darowizny-1.pdf 0.09MB
{"register":{"columns":[]}}