W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Czasowe wycofanie/przedłużenie/skrócenie/przywrócenie pojazdu z/do ruchu


 
CZASOWE WYCOFANIE/PRZEDŁUŻENIE/SKRÓCENIE/PRZYWRÓCENIE POJAZDU Z/DO RUCHU:
 

1. wniosek;
2. oświadczenie dotyczące czasowego wycofania z ruchu - dot. samochodu osobowego;
3. dowód rejestracyjny;
4. tablice rejestracyjne;
5. decyzja o wycofaniu z ruchu w przypadku przywrócenia pojazdu do ruchu;
6. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS);
7. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał.

Zarejestrowane samochody ciężarowe, przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne i autobusy mogą być czasowo wycofane z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony do 48 miesięcy.

OPŁATY: Opłata za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu:
80,00 zł – na okres 2 miesięcy;
4,00 zł – za każdy miesiąc od 3 do 12 miesiąca;
2,00 zł – za każdy miesiąc od 13 do 24 miesiąca;
0,25 zł – za każdy miesiąc od 25 do 48 miesiąca.

Zarejestrowane samochody osobowe mogą być czasowo wycofane z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu w związku z koniecznością naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji o których mowa w art. 78a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

OPŁATY: Opłata za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu samochodu osobowego z ruchu:
80,00 zł – na okres 3 miesięcy;
- na okres dłuższy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu, opłata powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o 4 zł.

Samochód osobowy przywraca się do ruchu na wniosek właściela po wykonaniu dodatkowego badania technicznego oraz potwierdzeniu tej informacji w centralnej ewidencji pojazdów albo po przedłożeniu przez właściciela pojazdu zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym.

Opłat można dokonać:

– w wydziale komunikacji za pośrednictwem terminali płatniczych,
– przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 
 53 1090 2040 0000 0001 4977 9512,
– w inny dostępny sposób (np. poczta, bank).

Materiały

Czasowe wycofanie/przedłużenie/skrócenie/przywrócenie pojazdu z/do ruchu
R10​_wycofanie​_z​_ruchu​_-​_NOWY.pdf 0.11MB
Oświadczenie - wycofanie czasowe samochodu osobowego
oświadczenie​_dot​_wyc​_sam​_osob.pdf 0.13MB
Pełnomocnictwo do pojazdu
R13​_pełnomocnictwo-do-pojazdu​_pdf.pdf 0.23MB
{"register":{"columns":[]}}