W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wyrejestrowanie Pojazdów


 
WYREJESTROWANIE POJAZDU – DEMONTAŻ :
 

1. wniosek o wyrejestrowanie;
2. dowód rejestracyjny;
3. tablice rejestracyjne;
4. zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu;
5. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS);
6. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał.

OPŁATY: za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu
– opłata skarbowa 10,00 zł

Opłaty można dokonać:
– w wydziale komunikacji za pośrednictwem terminali płatniczych,
– przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
nr rachunku:  05 1090 2040 0000 0001 4739 9220,
– w inny dostępny sposób (np. poczta, bank).

Materiały

Wniosek o rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu
wniosek​_o​_rejestrację,wyrejestrowanie​_pojazdu.pdf 0.13MB
Pełnomocnictwo do pojazdu
R13​_pełnomocnictwo-do-pojazdu​_pdf.pdf 0.23MB

 
WYREJESTROWANIE POJAZDU – ZNISZCZENIE (KASACJA) ZA GRANICĄ:
 

1. wniosek o wyrejestrowanie;
2. dowód rejestracyjny;
3. tablice rejestracyjne;

4. dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą wraz z tłumaczeniem;
5. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS);
6. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał.

OPŁATY: za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu
– opłata skarbowa 10,00 zł

Opłaty można dokonać:
– w wydziale komunikacji za pośrednictwem terminali płatniczych,
– przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
nr rachunku:  05 1090 2040 0000 0001 4739 9220,
– w inny dostępny sposób (np. poczta, bank).

Materiały

Wniosek o rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu
wniosek​_o​_rejestrację,wyrejestrowanie​_pojazdu.pdf 0.13MB
Pełnomocnictwo do pojazdu
R13​_pełnomocnictwo-do-pojazdu​_pdf.pdf 0.23MB

 
WYREJESTROWANIE POJAZDU – Z POWODU KRADZIEŻY :
 

1. wniosek o wyrejestrowanie;
2. dowód rejestracyjny;
3. oświadczenie o kradzieży pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
4.
zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ;
5. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS);
6. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał

OPŁATY: za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu
– opłata skarbowa 10,00 zł

Opłaty można dokonać:
– w wydziale komunikacji za pośrednictwem terminali płatniczych,
– przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
nr rachunku:  05 1090 2040 0000 0001 4739 9220,
– w inny dostępny sposób (np. poczta, bank).

Materiały

Wniosek o rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu
wniosek​_o​_rejestrację,wyrejestrowanie​_pojazdu.pdf 0.13MB
Pełnomocnictwo do pojazdu
R13​_pełnomocnictwo-do-pojazdu​_pdf.pdf 0.23MB

 
WYREJESTROWANIE POJAZDU – Z POWODU UDOKUMENTOWANEJ TRWAŁEJ I ZUPEŁNEJ UTRATY POJAZDU :
 

1. wniosek o wyrejestrowanie;
2. dowód rejestracyjny;
3. tablice rejestracyjne;
4. dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu (np. protokół Straży Pożarnej o spaleniu pojazdu);
5. dokument uiszczenia opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach;
6. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS);
7. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał.

OPŁATY: za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu
– opłata skarbowa 10,00 zł

Opłaty można dokonać:
– w wydziale komunikacji za pośrednictwem terminali płatniczych,
– przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
nr rachunku:  05 1090 2040 0000 0001 4739 9220,
– w inny dostępny sposób (np. poczta, bank).

Materiały

Wniosek o rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu
wniosek​_o​_rejestrację,wyrejestrowanie​_pojazdu.pdf 0.13MB
Pełnomocnictwo do pojazdu
R13​_pełnomocnictwo-do-pojazdu​_pdf.pdf 0.23MB

 
WYREJESTROWANIE POJAZDU – Z POWODU WYWOZU Z KRAJU :
 

1. wniosek o wyrejestrowanie;
2. dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i oświadczenie o zbyciu pojazdu za granicę lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą;
3. oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą;
4. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS);
5. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał

OPŁATY: za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu
– opłata skarbowa 10,00 zł

Opłaty można dokonać:
– w wydziale komunikacji za pośrednictwem terminali płatniczych,
– przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
nr rachunku:  05 1090 2040 0000 0001 4739 9220,
– w inny dostępny sposób (np. poczta, bank).

Materiały

Wniosek o rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu
wniosek​_o​_rejestrację,wyrejestrowanie​_pojazdu.pdf 0.13MB
Pełnomocnictwo do pojazdu
R13​_pełnomocnictwo-do-pojazdu​_pdf.pdf 0.23MB
{"register":{"columns":[]}}