W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wyrejestrowanie Pojazdów


 
WYREJESTROWANIE POJAZDU – DEMONTAŻ :
 

1. wniosek o wyrejestrowanie;
2. dowód rejestracyjny;
3. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
4. tablice rejestracyjne;
5. zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu;
6. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS);
7. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał.

OPŁATY: za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu
– opłata skarbowa 10,00 zł

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
nr rachunku:  05 1090 2040 0000 0001 4739 9220

Materiały

Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie pojazdu
R1​_wniosek​_o​_rejestrację.pdf 0.13MB
Pełnomocnictwo do pojazdu
R13​_pełnomocnictwo-do-pojazdu​_pdf.pdf 0.23MB

 
WYREJESTROWANIE POJAZDU – ZNISZCZENIE (KASACJA) ZA GRANICĄ:
 

1. wniosek o wyrejestrowanie;
2. dowód rejestracyjny;
3. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
4. tablice rejestracyjne;
5. dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą wraz z tłumaczeniem;
6. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS);
7. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał.

OPŁATY: za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu
– opłata skarbowa 10,00 zł

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
nr rachunku: 05 1090 2040 0000 0001 4739 9220

Materiały

Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie pojazdu
R1​_wniosek​_o​_rejestrację.pdf 0.13MB
Pełnomocnictwo do pojazdu
R13​_pełnomocnictwo-do-pojazdu​_pdf.pdf 0.23MB

 
WYREJESTROWANIE POJAZDU – Z POWODU KRADZIEŻY :
 

1. wniosek o wyrejestrowanie;
2. dowód rejestracyjny;
3. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
4. oświadczenie o kradzieży pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
5.
zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ;
6. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS);
7. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał

OPŁATY: za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu
– opłata skarbowa 10,00 zł

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
nr rachunku: 05 1090 2040 0000 0001 4739 9220

Materiały

Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie pojazdu
R1​_wniosek​_o​_rejestrację.pdf 0.13MB
Pełnomocnictwo do pojazdu
R13​_pełnomocnictwo-do-pojazdu​_pdf.pdf 0.23MB

 
WYREJESTROWANIE POJAZDU – Z POWODU UDOKUMENTOWANEJ TRWAŁEJ I ZUPEŁNEJ UTRATY POJAZDU :
 

1. wniosek o wyrejestrowanie;
2. dowód rejestracyjny;
3. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
4. tablice rejestracyjne;
5. dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu (np. protokół Straży Pożarnej o spaleniu pojazdu);
6. dokument uiszczenia opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach;
7. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS);
8. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał.

OPŁATY: za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu
– opłata skarbowa 10,00 zł

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
nr rachunku: 05 1090 2040 0000 0001 4739 9220

Materiały

Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie pojazdu
R1​_wniosek​_o​_rejestrację.pdf 0.13MB
Pełnomocnictwo do pojazdu
R13​_pełnomocnictwo-do-pojazdu​_pdf.pdf 0.23MB

 
WYREJESTROWANIE POJAZDU – Z POWODU WYWOZU Z KRAJU :
 

1. wniosek o wyrejestrowanie;
2. dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i oświadczenie o zbyciu pojazdu za granicę lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą;
3. oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą;
4. dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty, w przypadku przedsiębiorców wypis z KRS);
5. upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał

OPŁATY: za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu
– opłata skarbowa 10,00 zł

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
nr rachunku: 05 1090 2040 0000 0001 4739 9220

Materiały

Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie pojazdu
R1​_wniosek​_o​_rejestrację.pdf 0.13MB
Pełnomocnictwo do pojazdu
R13​_pełnomocnictwo-do-pojazdu​_pdf.pdf 0.23MB
{"register":{"columns":[]}}