W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Utworzenie Środowiskowego Centrum Wsparcia w Kraśniku

Utworzenie Środowiskowego Centrum Wsparcia poprzez rewitalizację terenu po byłej Przychodni specjalistycznej przy Al. Niepodległości 23 w Kraśniku

Beneficjent: Powiat Kraśnicki
Okres realizacji projektu: 12.12.2019 r. – 31.03.2023 r.

Cel projektu:
ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i koncentracji ubóstwa na obszarze południowo-zachodniej części województwa lubelskiego poprzez poprawę dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych i leczniczych oraz dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Charakterystyka zadania:
Projekt obejmuje rewitalizację terenu po byłej Przychodni specjalistycznej przy Al. Niepodległości 23 w Kraśniku. W ramach przedsięwzięcia utworzone zostanie ŚRODOWISKOWE CENTRUM WSPARCIA, którego celem będzie włączenie do życia społecznego osób niepełnosprawnych, będących pod stałą opieką rodziny, poprawiając jednocześnie osobom niepełnosprawnym dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych.

Zakres robót:
W ramach projektu realizowane będą roboty budowlane polegające na przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku wraz z przyłączami, instalacjami, kompleksowym zagospodarowaniem działki, robotami budowlanymi towarzyszącymi oraz wyposażeniem, mających na celu zmianę sposobu użytkowania oraz dostosowanie obiektu do nowej funkcji bez barier architektonicznych dla potrzeb osób o różnym stopniu niepełnosprawności.

{"register":{"columns":[]}}