W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Tym pojazdom wygasną decyzje o rejestracji

22.05.2024

Grafika przedstawia białą ikonę wykrzyknika w trójkącie na tle złożonym z trójkątów w odcieniach koloru czerwonego.


W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kraśniku podano zestawienie pojazdów, dla których planowane jest wygaszenie decyzji o rejestracji z dniem 10 czerwca 2024 r., sporządzone na podstawie danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców CEPiK.
Zestawienie dotyczy pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, oraz dla których wydano decyzje o rejestracji przed dniem 14 marca 2005 r.
Pojazdy, dla których decyzje o rejestracji zostaną wygaszone będą podlegały powtórnej rejestracji po spełnieniu warunków określających dopuszczenie pojazdu do ruchu zgodnie z art. 71 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).
Obwieszczenie Starosty Kraśnickiego w sprawie wygaszenia decyzji o rejestracji pojazdów, wykaz pojazdów udostępniony jest na stronie Starostwa Powiatowego w zakładce BIP i zakładce Wydziału Komunikacji i Transportu oraz w zalączniku poniżej.

Materiały

obwieszczenie Starosty Kraśnickiego w sprawie wygaszenia decyzji o rejestracji pojazdów
obwieszczenie​_Starosty​_​_Kraśnickiego​_o​_wygaszeniu​_pojazdów.rtf 0.02MB
Pojazdy wygaszone po 10 czerwca 2024 r.
pojazdy​_wygaszone​_po​_10062024r.xlsx 1.64MB
{"register":{"columns":[]}}