W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Stypendium Starosty Kraśnickiego za wybitne osiągnięcia w nauce

23.06.2022

Grafika przedstawia niebieskie tło, na którym znajduje się Herb Powiatu Kraśnickiego wraz z podpisem. Herb na czerwonym tle przedstawia połowę srebrnego jelenia ze złotą koroną na szyi, pod nim znajdują się trzy zwężające się w dół srebrne wręby (białe pasy).

Podstawa prawna

  • Uchwała nr VIII-52/2015 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 27 maja 2015 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego pozycja 2157),
  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym,
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Sposób i miejsce składania dokumentów

Osobiście lub za pośrednictwem poczty:

Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Aleja Niepodległości 20 (Punkt Informacyjny, parter)

23-204 Kraśnik

Termin składania dokumentów

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego.  

Wymagane załączniki

  1. Wniosek o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce wraz z numerem konta bankowego.
  2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
  3. Kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem potwierdzających osiągnięcie wymaganych w regulaminie wyników w nauce.

Materiały

Wniosek o wypłatę stypendium
wniosek​_o​_wypłatę​_stypendium.pdf 0.14MB
wniosek o wypłatę stypendium
wniosek​_o​_wypłatę​_stypendium.doc 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}