W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kraśnickim

Projekt pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kraśnickim” realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 r. do 29.09.2023 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych 37 nauczycieli i 536 uczniów w szkołach zawodowych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli:

  • Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku (Technikum),
  • Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku (Technikum),
  • Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku (Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia i Technikum),

w których organizowane będą między innymi dodatkowe zajęcia specjalistyczne, będzie zwiększona współprac szkół kształcenia zawodowego z pracodawcami oraz szkołami wyższymi, w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii, wdrażania nowych form nauczania, wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy oraz wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych.

W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt i wyposażeniem. in. do pracowni: budownictwa, informatycznej, mechanicznej, mechatronicznej, diagnostyki, i mechatroniki samochodowej, hotelarstwa, logistyki, geodezyjnej, języka zawodowego, budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, montażu urządzeń i systemów mechatronicznych i odnawialnych źródeł energii, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

Całkowita wartość projektu: 7 057 483,95 zł
w tym kwota dofinansowania ze środków RPO WL: 6 351 735,55 zł

{"register":{"columns":[]}}