W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiat inwestuje w szkolnictwo zawodowe

09.05.2022

Zdjęcie przedstawia nowoczesne maszyny przeznaczone do obróbki mechanicznej materiałów.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat kraśnicki „Górki”, „Reja” i „Trójki” uczestniczą w projekcie kształcenia zawodowego pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kraśnickim”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi: 7 057 483,95 zł (w tym kwota dofinansowania ze środków RPO WL: 6 351 735,55 zł). 


Ze środków projektu każda ze szkół została wyposażona w nowoczesne pracownie komputerowe, do których zakupiono zestawy komputerowe, urządzenia sieciowe, karty rozszerzeń, projektory multimedialne, monitory interaktywne, wizualizery, drukarki sieciowe. Ponadto Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku w ramach tego projektu doposażył pracownie szkolne
i pracownie Centrum Kształcenia Zawodowego: mechaniczne, mechatroniki, samochodowe, hotelarskie, logistyki, budownictwa, geodezyjną, języków zawodowych, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, montażu urządzeń i systemów mechatronicznych
i odnawialnych źródeł energii, diagnostyki i mechatroniki samochodowej, obróbki mechanicznej materiałów – tokarki, frezarki, obrabiarek różnych, rysunku technicznego
i dokumentacji.


Cel projektu jest realizowany poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów, współpracę z pracodawcami, kursy dla uczniów dające dodatkowe uprawnienia, pogłębianie wiedzy nauczycieli z przedmiotów zawodowych. 


Uzupełniające zajęcia dla uczniów służą utrwalaniu i pogłębianiu wiedzy zdobytej w czasie lekcji, co z pewnością przełoży się na wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych oraz podniesie szanse uczniów na dalszą naukę na interesujących ich kierunkach.


Ważną częścią projektu są płatne staże zawodowe, które odbywają się na terenie zakładów pracy w okresie wakacji. W czasie stażu uczniowie zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe oraz poznają organizację pracy i zasady obowiązujące w miejscach pracy.


Projekt obejmuje również nauczycieli, którzy ze środków programowych podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w studiach podyplomowych.


Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia lepszych warunków edukacji zawodowej młodzieży z terenu Powiatu Kraśnickiego, poprawy dostępu do zatrudnienia i wsparcia aktywności zawodowej w regionie, a także do poprawy wykształcenia i kompetencji oraz wyrównywania szans edukacyjnych na wszystkich  poziomach kształcenia.


Lepiej wykształcona młodzież będzie mogła efektywniej działać na korzyść rozwoju naszego regionu.

K.K.

Zdjęcia (7)

{"register":{"columns":[]}}