W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Oferta w trybie pozakonkursowym

19.09.2023

Grafika przedstawia białą ikonę megafonu na tle złożonym z trójkątów w odcieniach koloru niebieskiego.

Zarząd Powiatu w Kraśniku informuje, że Kraśnicki Międzyszkolny Klub Sportowy z siedzibą w Kraśniku w dniu 18 września 2023 r. złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Poprawa warunków treningowych grupy dziewcząt” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Oferta spełnia wymogi określone w art. 19a ustawy: wysokość dofinansowania nie przekracza kwoty 10 000 zł, a zadanie ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Zarząd Powiatu w Kraśniku na posiedzeniu w dniu 19 września 2023 r. uznał za celowe zrealizowanie zadania i przyznał na przedmiotowy cel dotację.
Wobec powyższego, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy, powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kraśniku,
2) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kraśniku w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
3) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Każdy w terminie do dnia 26 września br. może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać pisemnie na Formularzu zgłoszenia uwag w Wydziale Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Al. Niepodległości 20 lub drogą elektroniczną na adres e–mail: sport@powiatkrasnicki.pl. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Zarząd Powiatu w Kraśniku zawrze z Kraśnickim Międzyszkolnym Klubem Sportowym w Kraśniku umowę o realizację przedmiotowego zadania publicznego.

M.S.

Materiały

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Oferta​_KMKS​_Kraśnik.pdf 0.11MB
Formularz zgłoszenia uwag
Formularz​_zgłoszenia​_uwag.pdf 0.09MB
{"register":{"columns":[]}}