W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nowe zasady przyznawania nagród pieniężnych Starosty Kraśnickiego za wyniki sportowe

02.01.2023

Grafika przedstawia niebieskie tło, na którym znajduje się Herb Powiatu Kraśnickiego wraz z podpisem. Herb na czerwonym tle przedstawia połowę srebrnego jelenia ze złotą koroną na szyi, pod nim znajdują się trzy zwężające się w dół srebrne wręby (białe pasy).

Informujemy, że z dniem 24 grudnia 2022 r. weszła w życie  Uchwała Nr LIV-398/2022 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania, pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród pieniężnych Starosty Kraśnickiego za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej, która zmienia dotychczasowe uregulowania dotyczące nagradzania sportowców i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz działaczy sportowych, jednocześnie uchylając Uchwałę Nr XXXVI-283/2017 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 października 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Starosty Kraśnickiego dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe i zamieszkałych na terenie Powiatu Kraśnickiego, nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Wnioski o nagrody pieniężne, już na nowych drukach, można składać do dnia 31 stycznia 2023 roku w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Kraśniku (parter) lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające wynik sportowy kandydata do nagrody wydane przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy/ Polski Komitet Olimpijski/ Polski Komitet Paraolimpijski  lub  kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających osiągnięcie wyników sportowych lub szczególnych zasług w rozwoju sportu na terenie powiatu kraśnickiego oraz Klauzulę informacyjną i zgody.

Treść uchwały wraz z regulaminem, aktualnie obowiązującymi wnioskami oraz Klauzulą informacyjną i zgody znajduje się w poniższych załącznikach.

M.S.

Materiały

Uchwała Nr LIV-398/2022 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 30 listopada 2022 r.
Uchwała​_Rady​_Powiatu​_w​_Kraśniku.pdf 0.07MB
Załącznik do Uchwały - Regulamin
Regulamin.pdf 0.07MB
Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe
Wniosek​_o​_przyznanie​_nagrody​_za​_osiągnięte​_wyniki​_sportowe.doc 0.02MB
Wniosek o przyznanie nagrody dla trenera
Wniosek​_o​_przyznanie​_nagrody​_dla​_trenera.doc 0.02MB
Wniosek o przyznanie nagrody dla działacza sportowego
Wniosek​_o​_przyznanie​_nagrody​_dla​_działacza​_sportowego.doc 0.02MB
Klauzula informacyjna i zgody
Klauzula​_informacyjna​_i​_zgody.pdf 0.10MB
{"register":{"columns":[]}}