W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Droga powiatowa Bliskowice-Księżomierz zostanie przebudowana. Powstanie też nowy chodnik w Dąbrowie Bór

04.04.2024

Powiat Kraśnicki podpisał dwie umowy dotyczące inwestycji drogowych z lokalnymi firmami.

Zdjęcie przedstawia moment przekazania podpisanych egzemplarzy umowy. Na pierwszym planie znajduje się stół z krzesłami, za którym obok siebie stoi pięć osób: Skarbnik Powiatu Iwona Szymańska, Wicestarosta Kraśnicki Andrzej Misztal, Starosta Kraśnicki Paweł Kudrel, Wiceprezes Zarządu WOD-BUD Mirosław Gucwa, Radny Rady Powiatu Krzysztof Skórski. Starosta Kraśnicki oraz Wiceprezes Zarządu ściskają sobie dłonie przekazując podpisane umowy. W tle za zebranymi znajduje się niebieska ścianka promocyjna Powiatu Kraśnickiego z wizerunkami herbu.

Przebudowa drogi na odcinku Bliskowice-Księżomierz

Inwestycja ta jest oczekiwana przez mieszkańców od wielu lat. Powiat Kraśnicki otrzymał na jej realizację dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych zadania. Kompletną przebudową zostanie objęty odcinek drogi o długości ponad 5 km. Prace rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu.

Wykonawca - firma WOD-BUD Sp. z o.o. zaproponował kwotę 6.259.326,91 zł brutto tj. niższa od zakładanej o przeszło 3 mln zł. Partnerem realizacji zadania jest Gmina Annopol, która zadeklarowała wkład własny do inwestycji.

W imieniu Powiatu Kraśnickiego umowę podpisali: Starosta Kraśnicki Paweł Kudrel, Wicestarosta Kraśnicki Andrzej Misztal przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Iwony Szymańskiej.
Kraśnicką firmę WOD-BUD reprezentował Wiceprezes Zarządu Mirosław Gucwa.

W Dąbrowie Bór powstanie chodnik

Druga umowa dotyczy budowy chodnika w Dąbrowie Bór, która z uwagi na swój zakres i charakter została podzielona na etapy. Pierwszym etapem będzie budowa chodnika, następnie zostanie wykonane poszerzenie drogi powiatowej. Inwestycja została zaprojektowana na długości ponad 3 km, pierwszy etap o długości 610 mb w centrum miejscowości.

Warto dodać, że Powiat Kraśnicki uzyskał dodatkowe finansowanie od prywatnego inwestora - właściciela farmy wiatrowej, firmy OX2. Ponadto pomoc finansową zadeklarowała Gmina Kraśnik. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Budowlano-Handlowo-Transportowa Adam Adamczyk w wysokości 712.028.46 zł brutto.

Firmę OX2 reprezentował Piotr Winkiel pełnomocnik spółki.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}