W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Absolutorium dla Zarządu Powiatu za realizację budżetu za 2023 rok

18.06.2024

Podczas III Sesji Rady Powiatu Radni głosowali między innymi nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu.

Pamiątkowe zdjęcie członków prezydium Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu na tle sztandaru Powiatu Kraśnickiego.

Na dzisiejszym posiedzeniu została podjęta uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Kraśniku. Radni 13 głosami "za", 2 "przeciw", 5 głosami "wstrzymującymi się" i jednym nieobecnym wyrazili swoje zaufanie Zarządowi Powiatu.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kraśnickiego za 2023 rok, sprawozdaniem finansowym za 2023 rok, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kraśnickiego za 2023 rok oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kraśniku Radni głosowali nad udzieleniem absolutorium, które Zarząd uzyskał przy 11 głosach "za", 9 głosach wstrzymujących się i jednym nieobecnym. W obu głosowaniach udział wzięło 20 radnych.

Starosta Kraśnicki Zbiegniew Dżugaj:

Dziękuję radnym za podjęcie tak ważnych uchwał, członkom Zarządu, Pani Skarbnik Powiatu, pracownikom Starostwa Powiatowego i jednostkom organizacyjnym za pełne zaangażowanie w sprawy naszego powiatu.
Wyrazy uznania i podziękowania kieruję do Starostów Andrzeja Rolli i Pawła Kudrela za Waszą ciężką pracę w 2023 roku dla dobra naszego powiatu i jego mieszkańców.

Wicestarosta Kraśnicki Paweł Kudrel:

Chciałbym serdecznie podziękować Radzie Powiatu w Kraśniku za okazane zaufanie i wsparcie. Jestem przekonany, że wspólnie będziemy kontynuować pracę, dążąc do dalszego rozwoju i poprawy jakości życia w naszym regionie.

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}