W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Sesje Rady Powiatu w 2024 r.

LXVIII sesja Rady Powiatu z dnia 29 stycznia 2024r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr LXVIII/1/2024 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie zmiany uchwały w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2024 - 2029
Uchwała​_LXVIII​_1​_2024.pdf 6.80MB
Uchwała Nr LXVIII/2/2024 z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2024r.
Uchwała​_LXVIII​_2​_2024.pdf 6.01MB
Uchwała Nr LXVIII/3/2024 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie opracowania na 2024 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Konecki
Uchwała​_LXVIII​_3​_2024.pdf 2.13MB
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr LXVIII/3/2024 z dnia 29 stycznia 2024r.
Rozstrzygnięcie​_nadzorcze​_do​_uchwały​_LXVIII​_3​_2024.pdf 1.34MB
Uchwała Nr LXVIII/4/2024 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 stycznia 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41 B
Uchwała​_LXVIII​_4​_2024.pdf 0.46MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr LXVIII/2024 LXVIII sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 stycznia 2024r.
Protokół​_LXVIII​_2024.pdf 2.27MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 29 stycznia 2024r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_LXVIII​_sesja​_29012024.pdf 0.10MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.02.2024 13:02 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
LXVIII sesja Rady Powiatu z dnia 29 stycznia 2024r. 3.0 03.04.2024 13:39 jpiszcz
LXVIII sesja Rady Powiatu z dnia 29 stycznia 2024r. 2.0 12.03.2024 11:34 jpiszcz
LXVIII sesja Rady Powiatu z dnia 29 stycznia 2024r. 1.0 06.02.2024 13:02 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

LXIX sesja Rady Powiatu z dnia 2 lutego 2024r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr LXIX/5/2024 Rady Powiatu w Końskich z dnia 2 lutego 2024r. w sprawie upamiętnienia Jubileuszu 25 - lecia Powiatu Koneckiego
Uchwała​_LXIX​_5​_2024.pdf 0.68MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr LXIX/2024 LXIX uroczystej sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 2 lutego 2024r.
Protokół​_LXIX​_2024.pdf 2.33MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 2 lutego 2024r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_LXIX​_sesja​_2022024.pdf 0.04MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.02.2024 13:19 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
LXIX sesja Rady Powiatu z dnia 2 lutego 2024r. 2.0 03.04.2024 13:40 jpiszcz
LXIX sesja Rady Powiatu z dnia 2 lutego 2024r. 1.0 07.02.2024 13:19 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

LXX sesja Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2024r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr LXX/6/2024 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Konecki umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu koneckiego z operatorami w 2024 roku
Uchwała​_LXX​_6​_2024.pdf 0.69MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr LXX/2024 LXX sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 lutego 2024r.
Protokół​_LXX​_2024.pdf 1.40MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 27 lutego 2024r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_LXX​_sesja​_27022024.pdf 0.04MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.02.2024 10:55 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
LXX sesja Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2024r. 2.0 03.04.2024 13:41 jpiszcz
LXX sesja Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2024r. 1.0 29.02.2024 10:55 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

LXXI sesja Rady Powiatu z dnia 28 marca 2024r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr LXXI/7/2024 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 marca 2024r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2024-2029
Uchwała​_LXXI​_7​_2024.pdf 7.04MB
Uchwała Nr LXXI/8/2024 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 marca 2024r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2024r.
Uchwała​_LXXI​_8​_2024.pdf 13.16MB
Uchwała Nr LXXI/9/2024 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 marca 2024r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Koneckiego do roku 2032
Uchwała​_LXXI​_9​_2024​_zał.pdf 4.98MB
Uchwała Nr LXXI/10/2024 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 marca 2024r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki otrzymane wg algorytmu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2024 rok
Uchwała​_LXXI​_10​_2024.pdf 1.77MB
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr LXXI/10/2024 z dnia 28 marca 2024
Rozstrzygnięcie​_nadz​_dot​_uchwały​_Nr​_LXXI​_10​_2024​_RP​_w​_Końskich​_z​_28032024r.pdf 0.10MB
Uchwała Nr LXXI/11/2024 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 marca 2024r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym utworzonym na terenie Powiatu Koneckiego
Uchwała​_LXXI​_11​_2024.pdf 0.87MB
Uchwała Nr LXXI/12/2024 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 marca 2024r. w sprawie rozpatrzenia petycji Burmistrz Stąporkowa
Uchwała​_LXXI​_12​_2024.pdf 1.57MB
Uchwała Nr LXXI/13/2024 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 marca 2024r. w sprawie przesłania petycji z dnia 28 grudnia 2023 roku według właściwości
Uchwała​_LXXI​_13​_2024.pdf 0.64MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr LXXI/2024 LXXI sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 marca 2024r.
Protokół​_LXXI​_2024.pdf 4.61MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 28 marca 2024r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_LXXI​_sesja​_28032024.pdf 0.15MB

Sprawozdania i informacje przyjęte na sesji

Materiały

Informacja dotycząca poziomu i struktury bezrobocia oraz aktywizacji osób bezrobotnych w Powiecie Koneckim w 2023 roku
Informacja​_dotycząca​_poziomu​_i​_struktury​_bezrobocia​_oraz​_aktywizacji​_osób​_bezrobotnych​_w​_Powiecie​_Koneckim​_w​_2023​_roku.pdf 9.53MB
Ocena stanu bezpieczeństwa Powiatu Koneckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Ocena​_stanu​_bezpieczeństwa​_powiatu​_koneckiego​_w​_zakresie​_ochrony​_przeciwpożarowej​_za​_2023​_r.pdf 7.00MB
Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego Powiatu Koneckiego za 2023 rok
Ocena​_stanu​_bezpieczeństwa​_publicznego​_Powiatu​_Koneckiego​_za​_2023​_rok.pdf 4.91MB
Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Koneckiego w roku 2023 z oceną stanu sanitarno-epizootycznego Powiatu Koneckiego
Sprawozdanie​_z​_realizacji​_zadań​_Inspekcji​_Weterynaryjnej​_na​_terenie​_Powiatu​_Koneckiego​_w​_roku​_2023.pdf 6.23MB
Stan sanitarny Powiatu Koneckiego w roku 2023
Stan​_sanitaryny​_Powiatu​_Koneckiego​_za​_2023​_rok.pdf 15.31MB
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
Sprawozdanie​_z​_realizacji​_Rocznego​_programu​_współpracy​_za​_2023r.pdf 4.03MB
Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2023 roku
Sprawozdanie​_z​_pracy​_Komisji​_Bezpieczeństwa​_i​_Porządku​_w​_2023​_roku.pdf 0.69MB
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa, Zdrowia i Oświaty za 2023 rok
Sprawozdanie​_z​_pracy​_Komisji​_Budżetu,​_Rolnictwa,​_Zdrowia​_i​_Oświaty​_za​_2023​_rok.pdf 0.12MB
Sprawozdanie z pracy Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego za 2023 rok
Sprawozdanie​_z​_pracy​_Komisji​_Praworządności​_i​_Bezpieczeństwa​_Publicznego​_za​_2023​_rok.pdf 0.11MB
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2023 rok
Sprawozdanie​_z​_pracy​_Komisji​_Rewizyjnej​_za​_2023​_rok.pdf 0.08MB
Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2023 rok
Sprawozdanie​_z​_pracy​_Komisji​_Skarg,​_Wnioskó​_i​_Petycji​_za​_2023​_rok.pdf 0.12MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.04.2024 12:33 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
LXXI sesja Rady Powiatu z dnia 28 marca 2024r. 3.0 27.05.2024 10:01 jpiszcz
LXXI sesja Rady Powiatu z dnia 28 marca 2024r. 2.0 13.05.2024 13:20 jpiszcz
LXXI sesja Rady Powiatu z dnia 28 marca 2024r. 1.0 05.04.2024 12:33 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

LXXII sesja Rady Powiatu z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwala Nr LXXII/14/2024 Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2024 - 2029
Uchwala​_LXXII​_14​_2024.pdf 15.73MB
Uchwała Nr LXXII/15/2024 Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2024 r.
Uchwała​_LXXII​_15​_2024.pdf 3.45MB
Uchwala Nr LXXII/16/2024 Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwalę w sprawie opracowania na 2024 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Konecki.
Uchwała​_LXXII​_16​_2024.pdf 0.90MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr LXXII/2024 LXXII sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 kwietnia 2024r.
Protokół​_LXXII​_2024.pdf 2.31MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 19 kwietnia 2024r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_LXX​_sesja​_19042024.pdf 1.03MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.04.2024 13:46 pdabros
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
LXXII sesja Rady Powiatu z dnia 19 kwietnia 2024 r. 2.0 27.05.2024 10:06 jpiszcz
LXXII sesja Rady Powiatu z dnia 19 kwietnia 2024 r. 1.0 29.04.2024 13:46 pdabros

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}