W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Sesje Rady Powiatu w 2021 r.

XXIV sesja Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2021r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XXIV/1/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 2 im. gen. Antoniego Piwowarczyka w Końskich wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich
Uchwała​_XXIV​_1​_2021.pdf 0.71MB
Uchwała Nr XXIV/2/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Końskich wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich
Uchwała​_XXIV​_2​_2021.pdf 0.73MB
Uchwała Nr XXIV/3/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu w Końskich w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie skargi od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021r. sygn. akt I SA/KE 448/20
Uchwała​_XXIV​_3​_2021.pdf 0.34MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół nr XXIV/2021 XXIV sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 25 lutego 2021r.
Protokół​_nr​_XXIV​_2021.pdf 3.00MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 25 lutego 2021r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XXIV​_sesja​_25022021.pdf 0.10MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.03.2021 14:59 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXIV sesja Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2021r. 3.0 06.04.2021 13:33 jpiszcz
XXIV sesja Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2021r. 2.0 10.03.2021 12:50 rlachowski
XXIV sesja Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2021r. 1.0 01.03.2021 14:59 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XXV sesja Rady Powiatu z dnia 30 marca 2021r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XXV/4/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie uzupełnienia i uszczegółowienia pełnomocnictwa Rady Powiatu w Końskich udzielonego uchwałą Nr XXIV/3/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.
UchwałaXXV0420212021-03-30.pdf 0.38MB
Uchwała Nr XXV/5/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2021-2026
UchwałaXXV0520212021-03-30.pdf 6.35MB
Uchwala Nr XXV/6/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2021 r.
UchwałaXXV620212021-03-30.pdf 1.02MB
Uchwała Nr XXV/7/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie „Zabytkowy Zakładu Hutniczy w Maleńcu”
UchwałaXXV720212021-03-30.pdf 0.32MB
Uchwała Nr XXV/8/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2021 r. sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu koneckiego w 2021 roku
UchwałaXXV820212021-03-30.pdf 0.28MB
Uchwała Nr XXV/9/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na obszarze Powiatu Koneckiego
UchwałaXXV920212021-03-30.pdf 0.34MB
Uchwała Nr XXV/10/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki otrzymana w/g algorytmu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021
UchwałaXXV1020212021-03-30.pdf 1.59MB
Uchwała Nr XXV/11/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2021 r. sprawie uchwalenia Programu Wsparcia Podmiotów Ekonomii Społecznej w Powiecie Koneckim na lata 2021-2025
UchwałaXXV1120212021-03-30.pdf 0.79MB
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XXV/11/2021 z dnia 30 marca 2021r.
Rozstrzygniecie​_nadzorcze​_PNKI4131512021.pdf 0.11MB
Uchwała Nr XXV/12/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Koneckim na lata 2021 – 2025
UchwałaXXV1220212021-03-30.pdf 11.47MB
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XXV/12/2021 z dnia 30 marca 2021r.
Rozstrzygniecie​_nadzorcze​_PNKI4131502021.pdf 0.11MB
Uchwała Nr XXV/13/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Koneckim na lata 2021-2023”
UchwałaXXV1320212021-03-30.pdf 9.08MB
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XXV/13/2021 z dnia 30 marca 2021r.
Rozstrzygniecie​_nadzorcze​_PNKI4131462021.pdf 0.12MB
Uchwała Nr XXV/14/2021 Rada Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Piłczyckiej
UchwałaXXV1420212021-03-30.pdf 0.73MB
Uchwała nr XXV/15/2021 Rada Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Piłczyckiej z dnia 25 stycznia 2021 roku
UchwałaXXV1520212021-03-3.pdf 0.79MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr XXV/2021 XXV sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 marca 2021r.
Protokół​_Nr​_XXV​_2021.pdf 7.89MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 30 marca 2021r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XXV​_sesja​_30032021.pdf 0.56MB

Sprawozdania i informacje przyjęte na sesji

Materiały

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich za 2020 rok
Sprawozdanie​_PCPR​_2020.pdf 6.03MB
Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 roku
Sprawozdanie​_z​_pracy​_Komisji​_Bezpieczeństwa​_i​_Porządku​_publ​_2020.pdf 0.79MB
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
Sprawozdanie​_z​_wysokości​_średnich​_dochodów​_nauczycieli​_2020.pdf 0.43MB
Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego Powiatu Koneckiego za 2020 rok
Sprawozdanie​_Komenda​_Policji​_2020.pdf 1.81MB
Stan sanitarny Powiatu Koneckiego w 2020r.
Sprawozdanie​_państwowa​_inspekcja​_sanitarna​_2020.pdf 1.83MB
Informacja o poziomie i strukturze bezrobocia oraz aktywizacji bezrobotnych w Powiecie Koneckim w 2020 roku
Sprawozdanie​_PUP​_2020.pdf 5.32MB
Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"
Sprawozdanie​_Roczny​_Program​_Współpracy​_2020.pdf 3.46MB
Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego Powiatu Koneckiego za 2020 rok
Sprawozdanie​_straż​_pożarna​_2020.pdf 7.33MB
Sprawozdanie z realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie Powiatu Koneckiego w roku 2020 z oceną stanu sanitarno-epizootycznego Powiatu Koneckiego
Sprawozdanie​_Weterynaria​_2020.pdf 3.89MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.04.2021 10:07 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXV sesja Rady Powiatu z dnia 30 marca 2021r. 8.0 09.06.2021 09:31 jpiszcz
XXV sesja Rady Powiatu z dnia 30 marca 2021r. 7.0 09.04.2021 14:40 rlachowski
XXV sesja Rady Powiatu z dnia 30 marca 2021r. 6.0 09.04.2021 13:14 rlachowski
XXV sesja Rady Powiatu z dnia 30 marca 2021r. 5.0 09.04.2021 11:45 rlachowski
XXV sesja Rady Powiatu z dnia 30 marca 2021r. 4.0 09.04.2021 11:44 rlachowski
XXV sesja Rady Powiatu z dnia 30 marca 2021r. 3.0 09.04.2021 11:43 rlachowski
XXV sesja Rady Powiatu z dnia 30 marca 2021r. 2.0 08.04.2021 10:40 rlachowski
XXV sesja Rady Powiatu z dnia 30 marca 2021r. 1.0 01.04.2021 10:07 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XXVI sesja Rady Powiatu z dnia 8 kwietnia 2021r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XXVI/16/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2021-2026
UchwałaXXVI1620212021-04-08.pdf 6.96MB
Uchwala Nr XXVI/17/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2021 r.
UchwałaXXVI1720212021-04-08.pdf 0.78MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr XXVI​_2021 XXVI sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 8 kwietnia 2021r.
Protokół​_Nr​_XXVI​_2021.pdf 1.55MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 8 kwietnia 2021 r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XXVI​_sesja​_08042021.pdf 0.13MB

Sprawozdania i informacje przyjęte na sesji

Na sesji nie przyjmowano sprawozdań i informacji.

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.04.2021 15:23 rlachowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXVI sesja Rady Powiatu z dnia 8 kwietnia 2021r. 4.0 09.06.2021 10:09 jpiszcz
XXVI sesja Rady Powiatu z dnia 8 kwietnia 2021r. 3.0 14.04.2021 15:24 rlachowski
XXVI sesja Rady Powiatu z dnia 8 kwietnia 2021r. 2.0 14.04.2021 15:23 rlachowski
XXV sesja Rady Powiatu z dnia 8 kwietnia 2021r. 1.0 14.04.2021 15:23 rlachowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XXVII sesja Rady Powiatu z dnia 23 kwietnia 2021r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XXVII/18/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 23 kwietnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2021r.
Uchwała​_XXVII​_18​_2021.pdf 2.84MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr XXVII/2021 XXVII sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 23 kwietnia 2021r.
Protokół​_Nr​_XXVII​_2021.pdf 1.18MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 23 kwietnia 2021r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XVII​_sesja​_23042021.pdf 0.10MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.04.2021 10:42 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXVII sesja Rady Powiatu z dnia 23 kwietnia 2021r. 2.0 09.06.2021 10:19 jpiszcz
XXVII sesja Rady Powiatu z dnia 23 kwietnia 2021r. 1.0 29.04.2021 10:42 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XXVIII sesja Rady Powiatu z dnia 31 maja 2021r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XXVIII/19/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 maja 2021r. W sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2021-2026
Uchwała​_Nr​_XXVIII​_19​_2021.pdf 6.96MB
Uchwała Nr XXVIII/20/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 maja 2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2021r.
Uchwała​_Nr​_XXVIII​_20​_2021.pdf 5.90MB
Uchwała Nr XXVIII/21/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 maja 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Koneckim na lata 2021-2023”
Uchwała​_Nr​_XXVIII​_21​_2021.pdf 0.46MB
Uchwała Nr XXVIII/22/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 maja 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Wsparcia Podmiotów Ekonomii Społecznej w Powiecie Koneckim nalata 2021-2025
Uchwała​_Nr​_XXVIII​_22​_2021.pdf 0.49MB
Uchwała Nr XXVIII/23/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 maja 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Koneckim na lata 2021-2025
Uchwała​_Nr​_XXVIII​_23​_2021.pdf 0.50MB
Uchwała Nr XXVIII/24/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 maja 2021r. w sprawie oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Końskich działającego przy Towarzystwie Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka”
Uchwała​_Nr​_XXVIII​_24​_2021.pdf 13.23MB
Uchwała Nr XXVIII/25/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 maja 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji Gminy Ruda Maleniecka
Uchwała​_Nr​_XXVIII​_25​_2021.pdf 0.76MB
Uchwała Nr XXVIII/26/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 maja 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji Gminy Fałków
Uchwała​_Nr​_XXVIII​_26​_2021.pdf 0.75MB
Uchwała Nr XXVIII/27/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 maja 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji Gminy Radoszyce
Uchwała​_Nr​_XXVIII​_27​_2021.pdf 0.76MB
Uchwała Nr XXVIII/28/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 maja 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich do projektu pn. „Polsko-greckie wyzwanie kulturowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
Uchwała​_Nr​_XXVIII​_28​_2021.pdf 0.56MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr XXVIII/2021 XXVIII sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 maja 2021r.
Protokół​_XXVIII​_2021.pdf 13.37MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 31 maja 2021r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XXVIII​_sesja​_31052021.pdf 0.24MB

Sprawozdania i informacje przyjęte na sesji

Materiały

Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021
Zimowe​_utrzymanie​_dróg​_2020​_2021.pdf 0.98MB
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Powiatu Koneckiego
Ocena​_zasobów​_pomocy​_społecznej​_za​_2020r.pdf 14.19MB
Ocena realizacji zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia
Ocena​_realizacji​_zadań​_w​_zakresie​_ochrony​_zdrowia.pdf 10.38MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.06.2021 10:11 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXVIII sesja Rady Powiatu z dnia 31 maja 2021r. 2.0 30.07.2021 10:51 jpiszcz
XXVIII sesja Rady Powiatu z dnia 31 maja 2021r. 1.0 10.06.2021 10:11 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XXIX sesja Rady Powiatu z dnia 18 czerwca 2021r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XXIX/29/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie zmiany uchwały z wsprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2021-2026
Uchwała​_XXIX​_29​_2021.pdf 7.08MB
Uchwała Nr XXIX/30/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2021r.
Uchwała​_XXIX​_30​_2021.pdf 4.09MB
Uchwała Nr XXIX/31/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczeń w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w trybie bezprzetargowym
Uchwała​_XXIXX​_31​_2021.pdf 0.64MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr XXIX/2021 XXIX sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 18 czerwca 2021r.
Protokół​_XXIX​_2021.pdf 1.84MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 18 czerwca 2021r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XXIX​_sesja​_18062021.pdf 0.08MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.06.2021 12:48 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXIX sesja Rady Powiatu z dnia 18 czerwca 2021r. 2.0 30.07.2021 10:52 jpiszcz
XXIX sesja Rady Powiatu z dnia 18 czerwca 2021r. 1.0 24.06.2021 12:48 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XXX sesja Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2021r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XXX/32/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania
Uchwała​_XXX​_32​_2021.pdf 0.48MB
Uchwała Nr XXX/33/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok
Uchwała​_XXX​_33​_2021.pdf 0.46MB
Uchwała Nr XXX/34/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok
Uchwała​_XXX​_34​_2021.pdf 0.31MB
Uchwała Nr XXX/35/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za 2020 rok
Uchwała​_XXX​_35​_2021.pdf 2.55MB
Uchwała Nr XXX/36/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie prowadzenia zadania publicznego z zakresu promocji powiatów
Uchwała​_XXX​_36​_2021.pdf 0.58MB
Uchwała Nr XXX/37/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2021-2026
Uchwała​_XXX​_37​_2021.pdf 7.28MB
Uchwała Nr XXX/38/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2021r.
Uchwała​_XXX​_38​_2021.pdf 11.03MB
Uchwała Nr XXX/39/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmiany nazwy II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich
Uchwała​_XXX​_39​_2021.pdf 0.63MB
Uchwała Nr XXX/40/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie wyłączenia i likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Końskich wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich
Uchwała​_XXX​_40​_2021.pdf 0.65MB
Uchwała Nr XXX/41/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie wyłączenia i likwidacji Technikum nr 2 im. gen. Antoniego Piwowarczyka w Końskich wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich
Uchwała​_XXX​_41​_2021.pdf 0.67MB
Uchwała Nr XXX/42/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie nadania imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego Technikum nr 1 w Końskich oraz Szkole Policealnej nr 1 w Końskich wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich
Uchwała​_XXX​_42​_2021.pdf 0.63MB
Uchwała Nr XXX/43/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie nadania imienia gen. Antoniego Piwowarczyka Branżowej Szkole II stopnia w Końskich wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich
Uchwała​_XXX​_43​_2021.pdf 0.52MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół nr XXX/2021 XXX sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 czerwca 2021r.
Protokół​_XXX​_2021.pdf 16.41MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 30 czerwca 2021r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XXX​_sesja​_30062021.pdf 0.30MB

Sprawozdania i informacje przyjęte na sesji

Materiały

Plan robót drogowo-mostowych na rok 2021
Plan​_robót​_drogowo-mostowych​_na​_2021r.pdf 4.28MB
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Koneckiego za 2019 - 2020 rok
SPRAWOZDANIE​_​_z​_realizacji​_Strategii​_za​_2019-2020.pdf 1.27MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.07.2021 12:06 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXX sesja Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2021r. 2.0 28.10.2021 12:03 jpiszcz
XXX sesja Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2021r. 1.0 08.07.2021 12:06 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XXXI sesja Rady Powiatu z dnia 19 lipca 2021r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XXXI/44/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 lipca 2021r. w sprawie powierzenia Powiatowi Włoszczowskiemu przygotowania i realizacji zadania publicznego z zakresu kultury
Uchwała​_XXXI​_44​_2021.pdf 0.53MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół nr XXXI/2021 XXXI sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 lipca 2021r.
Protokół​_XXXI​_2021.pdf 1.25MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 19 lipca 2021r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XXXI​_sesja​_19072021.pdf 0.04MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.07.2021 10:43 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Pacocha - Wiceprzewodnicząca Rady
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXXI sesja Rady Powiatu z dnia 19 lipca 2021r. 2.0 28.10.2021 12:06 jpiszcz
XXXI sesja Rady Powiatu z dnia 19 lipca 2021r. 1.0 20.07.2021 10:43 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XXXII sesja Rady Powiatu z dnia 28 lipca 2021r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XXXII/45/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 lipca 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2021-2026
Uchwała​_XXXII​_45​_2021.pdf 6.79MB
Uchwała Nr XXXII/46/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 lipca 2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2021r.
Uchwała​_XXXII​_46​_2021.pdf 6.26MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół nr XXXII/2021 XXXII sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 lipca 2021r.
Protokół​_XXXII​_2021.pdf 3.78MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 28 lipca 2021r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XXXII​_sesja​_28072021.pdf 0.06MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.07.2021 11:19 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXXII sesja Rady Powiatu z dnia 28 lipca 2021r. 2.0 28.10.2021 12:08 jpiszcz
XXXII sesja Rady Powiatu z dnia 28 lipca 2021r. 1.0 30.07.2021 11:19 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XXXIII sesja Rady Powiatu z dnia 26 sierpnia 2021r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XXXIII/47/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2021-2026
Uchwała​_XXXIII​_47​_2021.pdf 7.23MB
Uchwała Nr XXXIII/48/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 sierpnia 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki otrzymane wg algorytmu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok
Uchwała​_XXXIII​_48​_2021.pdf 1.24MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół nr XXXIII/2021 XXXIII sesji Rady Powiatu w końskich z dnia 26 sierpnia 2021r.
Protokół​_XXXIII​_2021.pdf 1.86MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 26 sierpnia 2021r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XXXIII​_sesja​_26082021.pdf 0.06MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.09.2021 10:57 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXXIII sesja Rady Powiatu z dnia 26 sierpnia 2021r. 2.0 28.10.2021 12:08 jpiszcz
XXXIII sesja Rady Powiatu z dnia 26 sierpnia 2021r. 1.0 01.09.2021 10:57 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XXXIV sesja Rady Powiatu z dnia 10 września 2021r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XXXIV/49/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 10 września 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Konecki umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Koneckiego
Uchwała​_XXXIV​_49​_2021.pdf 0.58MB
Uchwała Nr XXXIV/50/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 10 września 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki otrzymane wg algorytmu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok
Uchwała​_XXXIV​_50​_2021.pdf 1.29MB
Uchwała Nr XXXIV/51/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 10 września 2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2021 r.
Uchwała​_XXXIV​_51​_2021.pdf 2.57MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół nr XXXIV/2021 XXXIV sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 10 września 2021r.
Protokół​_XXXIV​_2021.pdf 1.97MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 10 września 2021r.
Imienne​_wykazy​_głosowania​_na​_sesji​_10​_września​_2021r.pdf 0.07MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.09.2021 10:52 rlachowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXXIV sesja Rady Powiatu z dnia 10 września 2021r. 2.0 28.10.2021 12:09 jpiszcz
XXXIV sesja Rady Powiatu z dnia 10 września 2021r. 1.0 15.09.2021 10:52 rlachowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XXXV sesja Rady Powiatu z dnia 30 września 2021r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XXXV/52/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 września 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2021-2026
Uchwała​_XXXV​_52​_2021.pdf 7.00MB
Uchwała Nr XXXV/53/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 września 2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2021r.
Uchwała​_XXXV​_53​_2021.pdf 7.22MB
Uchwała Nr XXXV/54/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 września 2021r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za rok 2020
Uchwała​_XXXV​_54​_2021.pdf 10.27MB
Uchwała Nr XXXV/55/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 września 2021r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej "Cichy Zakątek" w Końskich
Uchwała​_XXXV​_55​_2021.pdf 2.61MB
Uchwała Nr XXXV/56/2021 z dnia 30 września 2021r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Uchwała​_XXXV​_56​_2021.pdf 2.05MB
Uchwała Nr XXXV/57/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 września 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Końskich przy ul. Stanisława Staszica 2 w Końskich
Uchwała​_XXXV​_57​_2021.pdf 0.63MB
Uchwała Nr XXXV/58/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 września 2021r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021-2030
Uchwała​_XXXV​_58​_2021.pdf 32.10MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr XXXV/2021 XXXV sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 września 2021r.
Protokół​_XXXV​_2021.pdf 7.78MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 30 września 2021r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XXXV​_sesja​_30092021.pdf 0.28MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.10.2021 09:00 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXXV sesja Rady Powiatu z dnia 30 września 2021r. 3.0 18.11.2021 13:27 jpiszcz
XXXV sesja Rady Powiatu z dnia 30 września 2021r. 2.0 08.10.2021 10:21 jpiszcz
XXXV sesja Rady Powiatu z dnia 30 września 2021r. 1.0 04.10.2021 09:00 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XXXVI sesja Rady Powiatu z dnia 29 października 2021r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XXXVI/59/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 października 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2021-2026
Uchwała​_XXXVI​_59​_2021.pdf 7.21MB
Uchwała Nr XXXVI/60/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 października 2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2021r.
Uchwała​_XXXVI​_60​_2021.pdf 7.25MB
Uchwała Nr XXXVI/61/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 października 2021r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w końskich
Uchwała​_XXXVI​_61​_2021.pdf 18.69MB
Uchwała Nr XXXVI/62/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 października 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki otrzymane wg algorytmu z Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych na 2021 rok
Uchwała​_XXXVI​_62​_2021.pdf 1.30MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr XXXVI/2021 XXXVI sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 października 2021r.
Protokół​_XXXVI​_2021.pdf 5.59MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 29 października 2021r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XXXVI​_sesja​_29102021.pdf 0.13MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.11.2021 10:53 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXXVI sesja Rady Powiatu z dnia 29 października 2021r. 2.0 03.01.2022 11:46 jpiszcz
XXXVI sesja Rady Powiatu z dnia 29 października 2021r. 1.0 05.11.2021 10:53 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XXXVII sesja Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2021 r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XXXVII/63/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2021-2026
Uchwała​_XXXVII​_63​_2021.pdf 7.18MB
Uchwała Nr XXXVII/64/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2021r.
Uchwała​_XXXVII​_64​_2021.pdf 10.41MB
Uchwała Nr XXXVII/65/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie do Programu Erasmus + Akredytacja Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe dotyczącego projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-00009741
Uchwała​_XXXVII​_65​_2021.pdf 0.54MB
Uchwała Nr XXXVII/66/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich do Programu Erasmus + Akredytacja Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe dotyczącego projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-00009728
Uchwała​_XXXVII​_66​_2021.pdf 0.53MB
Uchwała Nr XXXVII/67/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2021 oraz 2022 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich
Uchwała​_XXXVII​_67​_2021.pdf 0.52MB
Uchwała Nr XXXVII/68/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41 B
Uchwała​_XXXVII​_68​_2021.pdf 2.16MB
Uchwała Nr XXXVII/69/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu koneckiego w 2022r.
Uchwała​_XXXVII​_69​_2021.pdf 0.88MB
Uchwała Nr XXXVII/70/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu
Uchwała​_XXXVII​_70​_2021.pdf 1.08MB
Uchwała Nr XXXVII/71/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”
Uchwała​_XXXVII​_71​_2021.pdf 3.99MB
Uchwała Nr XXXVII/72/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Koneckiego na lata 2022-2025, z perspektywą do 2029r."
Uchwała​_XXXVII​_72​_2021​_.pdf 8.67MB
Uchwała Nr XXXVII/73/2021 rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Końskich na 2022 rok
Uchwała​_XXXVII​_73​_2021.pdf 0.67MB
Uchwała Nr XXXVII/74/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu – Starosty Koneckiego
Uchwała​_XXXVII​_74​_2021.pdf 0.71MB
Uchwała Nr XXXVII/75/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie wysokości diet dla radnych
Uchwała​_XXXVII​_75​_2021.pdf 1.07MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr XXXVII/2021 XXXVII sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 listopada 2021r.
Protokół​_XXXVII​_2021.pdf 6.43MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienny wykaz głosowania na sesji 30.11.2021
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XXXVII​_sesja​_30112021.pdf 0.28MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.12.2021 13:19 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXXVII sesja Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2021 r. 3.0 03.01.2022 11:51 jpiszcz
XXXVII sesja Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2021 r. 2.0 27.12.2021 11:34 jpiszcz
XXXVII sesja Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2021 r. 1.0 13.12.2021 13:19 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

XXXVIII sesja Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2021r.

Uchwały Rady Powiatu

Materiały

Uchwała Nr XXXVIII/76/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2021-2026
Uchwała​_XXXVIII​_76​_2021.pdf 7.61MB
Uchwała Nr XXXVIII/77/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2021r.
Uchwała​_XXXVIII​_77​_2021.pdf 5.50MB
Uchwała Nr XXXVIII/78/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
Uchwała​_XXXVIII​_78​_2021.pdf 1.92MB
Uchwała Nr XXXVIII/79/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2022 - 2027
Uchwała​_XXXVIII​_79​_2021.pdf 9.97MB
Uchwała Nr XXXVIII/80/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2022 rok
Uchwała​_XXXVIII​_80​_2021.pdf 25.03MB
Uchwała Nr XXXVIII/81/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41B
Uchwała​_XXXVIII​_81​_2021.pdf 2.01MB
Uchwała Nr XXXVIII/82/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej z dnia 10 września 2021 roku
Uchwała​_XXXVIII​_82​_2021.pdf 0.91MB
Uchwała Nr XXXVIII/83/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Koneckiego z dnia 24 września 2021 roku
Uchwała​_XXXVIII​_83​_2021.pdf 0.67MB
Uchwała Nr XXXVIII/84/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Końskich na 2022 rok
Uchwała​_XXXVIII​_84​_2021.pdf 1.18MB
Uchwała Nr XXXVIII/85/2021 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Końskich na 2022 rok
Uchwała​_XXXVIII​_85​_2021.pdf 2.71MB

Protokół sesji

Materiały

Protokół Nr XXXVIII/2021 XXXVIII sesji Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2021r.
Protokół​_nr​_XXXVIII​_2021.pdf 6.05MB

Imienne wykazy głosowań

Materiały

Imienne wykazy głosowania na sesji 30 grudnia 2021r.
Imienny​_wykaz​_głosowania​_XXXVIII​_sesja​_30122021.pdf 0.24MB

Film z obrad sesji Rady Powiatu

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.01.2022 11:03 jpiszcz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
XXXVIII sesja Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2021r. 2.0 06.04.2022 10:58 jpiszcz
XXXVIII sesja Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2021r. 1.0 12.01.2022 11:03 jpiszcz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}